Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

Συνάντηση Γιάννη Σηφάκη με τους κτηνοτρόφους της Πέλλας

Η συνάντηση με τον σύλλογο κτηνοτρόφων της Πέλλας που εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ιορδάνη Πετρίδη και πολλά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του από όλον τον Νομό Πέλλας έγινε σε φιλικό επίπεδο και ήταν βασισμένη στην αμοιβαία ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη.

Εξάλλου ο βουλευτής έχει αρκετές φορές κανονίσει συνάντηση των κτηνοτρόφων της Πέλλας με τον Υπουργό και άλλα στελέχη του Υπουργείου και έχει διεκδικήσει λύσεις τόσο σε συλλογικά όσο και σε ατομικά τους επαγγελματικά προβλήματα.
Ο Γιάννης Σηφάκης δήλωσε υποστήριξη στα δίκαια αιτήματα τους και δεσμεύτηκε να αγωνιστεί για το καλύτερο δυνατό στις συνθήκες της νέας ΚΑΠ που ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2014 και δεσμεύει την χώρα μέχρι το 2019. Λίγα μπορούν να τροποποιηθούν το 2017.
Θα λυθεί το θέμα της διασυνδεδεμένης το 2016 με νέα διάταξη.
Ο βουλευτής δεσμεύτηκε να καλέσει άμεσα τους κτηνοτρόφους της χώρας ( μαζί και της Πέλλας) σε συνεδρίαση της ΕΠΕΚΕ Αγροτικής Ανάπτυξης του κυβερνώντος Κόμματος στην Βουλή παρουσία του Υπουργού και τουλάχιστον 30 βουλευτών για να συζητηθούν τα προβλήματα τους.
Η πολιτική των προηγούμενων και η νέα ΚΑΠ έχουν δημιουργήσει χιλιάδες προβλήματα στην κτηνοτροφία, ιδιαίτερα στην εκτατική κτηνοτροφία.
Η κυβέρνηση μετά την ψήφιση του Νόμου για τις βοσκήσιμες γαίες θα κάνει ότι μπορεί μέσα στα πλαίσια των δεσμεύσεων από την ΚΑΠ για την καλυτέρευση της θέσης των κτηνοτρόφων και θα αλλάξει ριζικά την κατανομή των βοσκοτόπων και του τρόπου απονομής των δικαιωμάτων στην αναθεώρηση της ΚΑΠ
Το υπόμνημα των κτηνοτρόφων που παραδόθηκε στον βουλευτή ήταν το ακόλουθο:


Έδεσσα, 11/04/2016


Προς κύριο Γιάννη Σηφάκη, βουλευτή Πέλλας
Κε βουλευτά, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για θέματα που απασχολούν τον κλάδο των κτηνοτρόφων που χρησιμοποιούν βοσκότοπο.
Τα προβλήματα της εκτατικής κτηνοτροφίας είναι πάρα πολλά. Το βασικότερο είναι η κατανομή των βοσκοτόπων. Τα αιγοπρόβατα, αλλά και μεγάλα ζώα που δεν είχαν εκτατικά δικαιώματα είτε δεν έλαβαν καθόλου είτε έλαβαν πολύ μικρή έκταση , ακόμα και αν στην πραγματικότητα μετακινήθηκαν σε θερινό βοσκότοπο. Αποτέλεσμα της μη κατανομής βοσκοτόπου κατά τα προηγούμενα χρόνια είναι να μην λάβουν οι παραγωγοί ούτε εκτατικά δικαιώματα Βασικής Ενίσχυσης ( νέα ΚΑΠ ), αλλά ούτε και την Εξισωτική Αποζημίωση κατά τα έτη 2013, 2014, 2015. Και σαν να μην έφτανε που δεν έλαβαν χρήματα, τους καταλογίστηκαν και ποινές για τα επόμενα έτη εξαιτίας των μη δηλωθέντων βοσκοτόπων.
Για την έκδοση των δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης λήφθηκε υπόψη ο μέσος όρος της κατανομής των βοσκοτόπων της τελευταίας τριετίας (2013, 2014, 2015), αγνοώντας το ζωικό κεφάλαιο (καμία σύνδεση δεν έγινε μεταξύ των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και παραγωγής), με αποτέλεσμα να μην αυξάνονται τα ποσά των επιδοτήσεων για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο.
Επίσης, δεν είναι δυνατόν το ζωικό κεφάλαιο που πραγματικά χρησιμοποιεί τον βοσκότοπο, να περιορίζεται στις μηδαμινές εκτάσεις που τελικά του δόθηκαν, έτσι ώστε να παραμείνουν καλυμμένοι όσοι κατέχουν ιστορικά δικαιώματα. Μέσα από τα εκτατικά δικαιώματα πληρώνονται ανύπαρκτα και ενσταυλισμένα ζώα , τα οποία έχουν κατοχυρώσει δικαιώματα με ανορθόδοξο τρόπο (σφάγια παράνομων ελληνοποιήσεων), με την δικαιολογία ότι τα προαναφερόμενα ιστορικά δικαιώματα, σύμφωνα και με την απόφαση που λήφθηκε από το Ελληνικό Κράτος για τη Νέα ΚΑΠ, μπορούν να μειώνονται ως 5% ετησίως. Φυσικά εξαίρεση αποτελούν τα άλογα αυτόχθονων φυλών, που ενώ χρησιμοποιούν και περιποιούνται τον βοσκότοπο περισσότερο από κάθε άλλο ζώο, εξαιρέθηκαν από την κατανομή των βοσκοτόπων , με τη δικαιολογία ότι δεν επαρκούν τα βοσκοτόπια (αφού καλύφθηκαν με βοσκότοπο τα ζώα που δεν χρησιμοποιούν τις εκτάσεις αυτές) και για αυτό τον λόγο η μείωση των δικαιωμάτων της νέας ΚΑΠ φτάνει αυτόματα στο 100% της ενίσχυσης από το πρώτο έτος.
Σύμφωνα με τον NOMO ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351/4.12.2015, για τις Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31.01.2019. Για να εγκριθούν θα χρειαστεί επιπλέον χρόνος, έτσι ώστε να καλυφθούν μέχρι τη λήξη της Προγραμματικής Περιόδου όλοι όσοι δεν χρησιμοποιούν πραγματικά τον βοσκότοπο.
Είναι εφικτό να γίνει σωστός διαχωρισμός των αγελαίων και ενσταυλισμένων ζώων μέσω των κατά τόπων Αγροτικών Κτηνιατρείων και της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων, όπου καταχωρούνται ο αριθμός και το είδος των ζώων , αλλά και το αν η εκτροφή είναι αγελαία ή όχι.
Όσο για τα ψεύτικα δηλωμένα ζώα, έχουμε κατ’ επανάληψη αιτηθεί να συνυπογράφει ο Κτηνίατρος Εκτροφής στην δήλωση ΟΣΔΕ κάθε έτος, ο οποίος πρέπει να έχει τις αστικές και ποινικές ευθύνες που έχει ο πολιτικός μηχανικός για τα αυθαίρετα, καθώς το σύστημα που συντηρεί όλους τους κωδικούς εκτροφής με ανύπαρκτα ζώα έχει πολύ βαθιές ρίζες.
Από τα προβλήματα της κατανομής των βοσκοτόπων πλήττονται και οι πληρωμές των αγροπεριβαλλοντικών προγραμμάτων του Υπουργείου (βιολογική κτηνοτροφία, αυτόχθονες φυλές αγροτικών ζώων).
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έρχεται και το άρθρο 52, το οποίο μας καλεί να αναπτύξουμε μαντικές ικανότητες για το ποια βοοειδή θα γεννήσουν μέχρι το τέλος του κάθε τρέχοντος έτους ή για το πόσο γάλα θα μας δώσει ένα αιγοπρόβατο κατά τη διάρκεια του έτους. Τα 120 κιλά γάλα ανά έτος ανά επιλέξιμη αίγα ή προβατίνα είναι ένας μη εφικτός στόχος για ποιμενικά ζώα, τα οποία χρησιμοποιούν κατά κόρον βοσκότοπο, έχουν ποιοτική παραγωγή και εξαιτίας τους κατοχυρώθηκε η Φέτα, και τα οποία τελικά αποκλείονται από την εν λόγω ενίσχυση. Ζητούμε η συνδεδεμένη ενίσχυση να ισχύσει όπως και στο παρελθόν.
Ένα ακόμη βασικό πρόβλημα είναι η συστηματική καθυστέρηση στις πληρωμές των επιδοτήσεων και των ενισχύσεων. Λόγω της μη έγκαιρης καταβολής αυτών και του ασφυκτικού οικονομικού κλίματος της χώρας, οι επιπτώσεις στην εγχώρια παραγωγή είναι αρνητικότατες και δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν παραγωγοί και ζωικό κεφάλαιο έχουν φθίνουσα πορεία. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχουν Προγράμματα του Υπουργείου απλήρωτα εδώ και 4 χρόνια.
Όσον αφορά το θέμα των ενστάσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ , γνωρίζουμε όλοι ότι μετά από έναν επιτόπιο έλεγχο της Υπηρεσίας , εάν ο παραγωγός δεν συμφωνεί με τα πρακτικά του ελέγχου, μπορεί να υποβάλλει την ένστασή του εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Οι περισσότεροι από εμάς όμως , αποφεύγουμε να ασκήσουμε το δικαίωμά μας αυτό, καθώς στερούμαστε την άμεση καταβολή των ενισχύσεων μέχρι την εξέταση της ένστασής μας και η οικονομική στενότητα θα είναι ακόμα πιο δυσβάσταχτη. Έτσι αποδεχόμαστε και την οποιαδήποτε ποινή που θα προκύψει. Το λογικό θα ήταν να πληρώνεται έστω ότι αναγράφεται στο δελτίο του επιτόπιου ελέγχου και η εκκαθάριση να γίνεται όταν εξεταστεί τελικά η ένσταση.
Μεγάλο πρόβλημα είναι οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι από τον ΕΛΓΑ, οι οποίες ανέρχονται μόλις στο 8% των συνολικών εισφορών του κλάδου στον Οργανισμό. Προτείνουμε να αποζημιώνονται οι απώλειες ζωικού κεφαλαίου και από άλλες αιτίες ή ιδανικά από οποιαδήποτε αιτία. Είμαστε αγανακτισμένοι για την κατάσταση αυτή και το σύνολο των κτηνοτρόφων θέλει να απαλλαγεί από τις συγκεκριμένες εισφορές αφού τελικά αυτές δεν είναι ανταποδοτικές. Υπάρχει αλματώδης αύξηση των αρπακτικών ζώων (αρκούδες, λύκοι) και των αδέσποτων σκυλιών που κατασπαράζουν καθημερινά στα κοπάδια μας για τα οποία δεν αποζημιωνόμαστε.
Έντονο προβληματισμό έχει δημιουργήσει και το θέμα του μηνιαίου εργοσήμου στους εργάτες που απασχολούμε, καθώς εκτός από την έλλειψη ρευστότητας - εξαιτίας της μη έγκαιρης πληρωμής των επιδοτήσεων και του κόστους μεταφοράς του εργαζομένου, είναι και πρακτικά αδύνατο να προσέρχεται ο ίδιος ο εργαζόμενος από τους θερινούς βοσκότοπους μια φορά τον μήνα για δύο μέρες στις Υπηρεσίες και να μένει το κοπάδι εκτεθειμένο. Εκτός από τις μεγάλες αποστάσεις, δεν βοηθάει και το οδικό δίκτυο.
Με εκτίμηση


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 23 & 24/4

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Δείτε το πρόγραμμα των αγώνων του Σαββατοκύριακου 23 & 24/4Αναλυτικά:


Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 2ος ΟΜΙΛΟΣ 30η αγωνιστική

30Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Πενταπλάτανος -Ν.Πέλλα
Παλαίφυτο-Αραβησσός
Γυψοχώρι-Π.Μυλότοπος
Καρυώτισσα-Αξός
Δαμιανό  -Μελίσσι
ΠΑΟΚ Γ. -Σταυροδρόμι
Δροσερό-Αρσένι

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ της 24.04.2016
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ - 1ος ΟΜΙΛΟΣ 30η αγωνιστική
                                       
Τελευταία
Φούστανη-Νησί                       
Ένωση Τσάκων-Μεγαπλάτανος                   
Γαρέφι-Μαυροβούνι                
Καλή-Όρμα                   
Βορεινό  -Πολυκάρπη/Μοναστηράκι            
Ελπίδα Έδ.-Κερασιά               
Ριζάρι-Λυκόστομο                   
    Ρεπό   Άρνισσα                   

"Ο πόνος". Της Μαρίας Γεωργίου

"Ο πόνος" - της Μαρίας Γεωργίου στο ialmopia.gr

Σαν ένας δρόμος ατέλειωτος είναι ο πόνος,βρίσκεται αντιμέτωπος με σκαλοπάτια δύσκολα και γίνεται ακόμα πιο οδυνυρός.Ελπίζεις,ονειρεύεσαι,προσεύχεσαι,καρτερείς με υπομονή κάποια αλλαγή,ένα φως,μια δύναμη να σου δοθεί να συνεχίζεις ν'αντέχεις.Πρέπει όμως να τον βιώσεις,για ν'αναγεννηθείς,να δυναμώσεις και να γίνεις μια οντότητα δοκιμασμένη κι απ'τα κακά κι απ'τα καλά.Έτσι είναι αυτός ο Κος Πόνος,πάντα μας κάνει επίσκεψη και στο τέλος μας αφήνει το χνάρι του κι απ'αυτό εμείς μαθαίνουμε και αποφασίζουμε και ξεχωρίζουμε και πράττουμε και έτσι συνεχίζουμε αυτόν τον ατέλειωτο δρόμο.
 
 
 

«Έφυγε» ο μεγάλος Γιάννης Βόγλης

Έχασε σήμερα το πρωί την μάχη με τον θάνατο ο εξαιρετικός Κύριος του θεάτρου μας Γιάννης Βόγλης που εδώ και αρκετό καιρό αντιμετώπιζε σοβαρότατα προβλήματα με την υγεία του και βρισκόταν σε νοσοκομείο.

Χρόνια Πολλά ΠΑΟΚ!

Πέρασαν 90 χρόνια. 90 χρόνια γεμάτα πάθος. 90 χρόνια γεμάτα ένταση. Χαρές, αλλά και λύπες. Συγκινήσεις, μα και πίκρες. 90 χρόνια ζωής στα οποία μάθαμε να είμαστε διαφορετικοί. Να εκτιμάμε τη στιγμή. Να προσδοκούμε το συναίσθημα, όχι το αποτέλεσμα. Να παίζουμε στα ίσια κι ας χάνουμε. Να αγαπάμε την ομάδα κι όχι τους τίτλους. Να είμαστε ΠΑΟΚ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *