Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018

Παγκόσμια Ημέρα Ζυμαρικών - Τα έτρωγαν στην Αρχαία Ελλάδα και τα έλεγαν «λάγανον»

Ως Παγκόσμια Ημέρα καθιερώθηκε το 1998, κατόπιν πρωτοβουλίας της Ένωσης των Ευρωπαίων Βιομηχάνων Ζυμαρικών. Σκοπός της είναι η γνωστοποίηση στο κοινό σε παγκόσμια κλίμακα για τη γευστική και θρεπτική αξία τους.

Αναδρομές: Η ιστορία του ποδοσφαίρου

Το ποδόσφαιρο στη βρετανική εκδοχή του (Association Football ή Soccer) είναι η πιο διαδεδομένη και δημοφιλέστερη αθλοπαιδιά στον κόσμο. 

Συνάντηση συλλόγων της Αλμωπίας

Συνάντηση συλλόγων της Αλμωπίας.

Συντάξεις: Κάντε αίτηση για τα αναδρομικά των συντάξεων και τα Δώρα Χριστουγέννων - Πάσχα

Η απόφαση του ΣτΕ κατά την οποία κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των συντάξεων καθώς και οι δικαστικές αποφάσεις που καλούν σε επιστροφή των μειώσεων, ανοίγουν το δρόμο για τη διεκδίκηση από εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους της επιστροφής τους αναδρομικών.


Αναδρομικά ποσά επιστροφών από παράνομες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, που φτάνουν τα 1.868 ευρώ και 640 ευρώ αντίστοιχα για 20 μήνες κατοχυρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι υποβάλλοντας τρεις αιτήσεις σε ΕΦΚΑ, Γενικό Λογιστήριο και ΕΤΕΑΕΠ, ανάλογα με την περίπτωση της παράνομης κράτησης που διαπιστώνουν ότι έχουν οι συντάξεις τους.

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ανταποκρινόμενη άμεσα στην ανάγκη διευκόλυνσης των καθημερινών συναλλαγών των συνταξιούχων με τον Φορέα, θέτει σε λειτουργία on line εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεως που αφορά στη διακοπή μειώσεων που έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη.

Η αίτηση αυτή απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη και αποσκοπεί βασικά στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων.

Ουσιαστικά, ο ΕΦΚΑ βγάζει από τον κόπο τους συνταξιούχους να εκτυπώσουν την αίτηση και να υποβάλλουν την αίτηση προς τον ΕΦΚΑ που θα ζητούν τα αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήθηκαν παρανόμως από τη σύνταξή τους, συμμορφούμενοι με τις ανωτέρω οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επίσης, θα ζητούν να τους καταβάλλεται από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012.

Η on line εφαρμογή είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους.

Τα ποσά των αναδρομικών από τις μειώσεις των νόμων 4051 και 4093 που τα δικαστήρια αναγνωρίζουν δικαίωμα επιστροφής υπέρ των συνταξιούχων είναι:
Από 10 ως και 100 ευρώ το μήνα για τις επικουρικές ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, Τραπεζών και Δημοσίου που κυμαίνονταν μεταξύ 230 και 655 ευρώ ως το 2012. Οι αντισυνταγματικές αυτές μειώσεις που επιστρέφονται μέσω δικαστηρίων επιβλήθηκαν με το νόμο 4051, είναι σε ποσοστό 10% για επικουρικές από 200 ως 250 ευρώ, 15% από τα 250 ως τα 300 ευρώ και 20% από τα 300 ευρώ και άνω και μπήκαν μετά τις δυο περικοπές που είχαν προηγηθεί από τους νόμους 3986 και 4024 του 2011. Αυτές οι μειώσεις (ν.4051/2012) είναι από 10 ως 100 ευρώ το μήνα ανάλογα με το ποσό που λαμβάνει και το ταμείο που ανήκει κάθε συνταξιούχος και μπήκαν από τον Μάιο του 2012 και μετά. Αυτό το «ψαλίδι» έκρινε ως αντισυνταγματικό το Συμβούλιο της Επικρατείας τον Ιούνιο του 2015 και πλέον (2018) τα δικαστήρια αρχίζουν να δικαιώνουν τους συνταξιούχους που έκαναν αγωγές για τα αναδρομικά τους.
Από 2 ευρώ το μήνα ως 70 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις 12% στις κύριες συντάξεις με το νόμο 4051 στο τμήμα που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Η μείωση επιβάλλεται μέχρι και σήμερα αφού πρώτα αφαιρεθούν από τη μικτή σύνταξη οι περικοπές της ΕΑΣ (ν. 4001/11) και του νόμου 4024 (περικοπή 20% σε τμήμα άνω των 1.200 ευρώ). Η μείωση 4051 στις κύριες είναι αντισυνταγματική και την επιστρέφουν τα δικαστήρια.
Από 46 ως και 272 ευρώ το μήνα για τις μειώσεις του νόμου 4093 στις κύριες συντάξεις ή στο άθροισμα κύριων και επικουρικών συντάξεων ή και μερισμάτων που υπερβαίνον τα 1.000 ευρώ. Η μείωση είναι 5% ως 10% αν το άθροισμα είναι από 1.000 ως 1.500 ευρώ, 10% ως τις 2.000 ευρώ, 15% αν το άθροισμα είναι ως 3.000 ευρώ και 20% για άθροισμα συντάξεων άνω των 3.000 ευρώ.

Βήμα - βήμα η διεκδίκηση των αναδρομικών

Η εν λόγω αίτηση, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, θα απευθύνεται προς τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή τους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια ή και επικουρική σύνταξη, και αποσκοπεί «στη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και στην αποφυγή σώρευσης αιτήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες πληρωμών συντάξεων».

Με την αίτηση οι συνταξιούχοι ενημερώνουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ για τις απαιτήσεις τους και ταυτόχρονα κλειδώνουν το δικαίωμα της μη παραγραφής για τα 5 προηγούμενα έτη.

Ο ΕΦΚΑ παραδέχεται τις αξιώσεις των συνταξιούχων για τη διακοπή των μειώσεων των νόμων 4051 και 4093 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και για να αποφύγει τον όγκο των χιλιάδων αιτήσεων που ήδη υποβάλλονται μαζικά, τους δίνει τη δυνατότητα να τις κάνουν και ηλεκτρονικά.

Δεν λέει τίποτε όμως για αναδρομικά, ούτε για Δώρα που διεκδικούν στην πραγματικότητα οι συνταξιούχοι.

Έτσι οι συνταξιούχοι για να πάρουν όλα τα χρήματα από το 2013 και μετά θα πρέπει να συμπληρώσουν χειρόγραφα στο τελευταίο σημείο (σημείο Β) της αίτησης ότι εκτός από τη διακοπή των μειώσεων επιθυμούν και την επιστροφή των ποσών που τους παρακρατήθηκαν ως σήμερα από το 2013 και παράλληλα ότι επιθυμούν ο ΕΦΚΑ να τους δώσει αναλυτικά σε κατάσταση όσα τους "κόπηκαν" από μειώσεις και δώρα στο παραπάνω διάστημα.

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν τους νόμους βάσει των οποίων έγιναν οι περικοπές και έχουν κριθεί παράνομοι (νόμοι 4051 και 4093 του 2012), αλλά και να γράψουν με σαφήνεια ότι επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός τους λόγω ελλιπούς απάντησης από το Ταμείο.

Σε κάθε περίπτωση όσοι θέλουν να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη μπορούν να καταθέσουν αγωγές κατά του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, αλλά σε κάθε περίπτωση η επιστροφή των μειώσεων δεν είναι εξασφαλισμένη.

Κάντε κλικ ΕΔΩ για να υποβάλετε την αίτηση σας

Απάντηση ΔΕΥΑ Έδεσσας σε δημοσιεύματα

Με αφορμή τις ανακριβείς και αναληθείς αναφορές στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο, η Δ.Ε.Υ.Α. Έδεσσας κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να ενημερώσει τους καταναλωτές του Δήμου Έδεσσας σχετικά με το ζήτημα της ύδρευσης του οικισμού παλιού Αγίου Αθανασίου και την ένταξη του έργου για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Κεντρικής Μακεδονίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ειδικότερα:

Από τα τέλη του 2014 ο Σύλλογος Οικιστών του Παραδοσιακού Οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου Έδεσσας στην προσπάθεια του να πετύχει την - αδικαιολόγητη κατά την Επιχείρηση - διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών των μελών του από τα τέλη ύδρευσης, βάλλει εμμονικά κατά της Επιχείρησης με κάθε τρόπο.

Ορισμένα εκ των μελών του προσέφυγαν κατά της άρνησης της θέσης της Επιχείρησης να μη διαγράψει τις οφειλές τους ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών και δικαστηρίων, και μέχρι και σήμερα όλα τα ένδικα μέσα τους απορρίφθηκαν.

Για του λόγου το αληθές αναφέρουμε:

1) τη με αριθμ. 12851/11.11.2015 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης,

2) τη με αριθμ. 20/31.03.2016 απόφαση της 2 ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης,

3) τη με αριθμ. 5613/03.06.2016 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας Θράκης,

4) τη με αριθμ. 78/20.10.2016 απόφαση της 2 ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, και

5) τη με αριθμ. 3462/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μέχρι και σήμερα δηλαδή, δεν υπήρξε καμία «ΔΙΚΑΙΩΣΗ» τους από τα Δικαστήρια και τις Αρχές, όπως τόσο προκλητικά και με έπαρση ψευδώς διαδίδουν. Μετά τις παραπάνω απορριπτικές αποφάσεις κατέφυγαν και σε άλλα δικαστήρια, από τα οποία δεν έχουν εκδοθεί καν πρωτόδικες αποφάσεις. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που τελικά θα αποφανθεί και όχι καθένας, που για ικανοποιήσει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και εμπάθειες, κατηγορεί και διαβάλλει συνεχώς την Επιχείρηση με βαρύγδουπες δηλώσεις και πανηγυρικές ανακοινώσεις, που ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Από τη στιγμή που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον των δικαστηρίων, ας αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να αποφανθεί και μετά ας αποδοθούν τα εύσημα εκεί που πρέπει!

Αναφορικά δε, με το προαναφερθέν έργο που εγκρίθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και που πρόκειται να εκτελεστεί, οι καυχησιολογίες του Συλλόγου των Οικιστών περί συμβολής και συνδρομής του για το αποτέλεσμα αυτό είναι τουλάχιστον θρασύτατες. Η μελέτη του συγκριμένου έργου από τη ΔΕΥΑΕ εκπονήθηκε ήδη από το 2011, ενόψει της τότε επέκτασης της αρμοδιότητα της στη δ.ε. Βεγορίτιδας. Όλο αυτά τα χρόνια από την Επιχείρηση υποβάλλονταν προτάσεις ένταξης του σε όποιο εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα έτρεχε κάθε φορά, διότι η εκτέλεση του έργου με ιδίους πόρους ήταν οικονομικά ανέφικτη. Η προσπάθεια αυτή έγινε καθαρά και μόνο από το ελάχιστο προσωπικό της Επιχείρησης και χωρίς τη συνδρομή κανενός άλλου φορέα. Ούτε έγινε επειδή υπήρχαν δικαστικές διαμάχες με το Σύλλογο, αλλά, αντίθετα, επιδιώχθηκε πολύ πριν από αυτές. Το να αποδίδει ένας οποιοσδήποτε Σύλλογος την επιτυχή αυτή εξέλιξη στον εαυτό του είναι συμπεριφορά καθαρά αλαζονική!

Τέλος, και προς αποφυγή δημιουργίας εντυπώσεων, η ανάγκη για την κατασκευή του νέου δικτύου ύδρευσης στον εν λόγω οικισμό, σε καμία περίπτωση δεν γεννήθηκε επειδή το νερό είναι ακατάλληλο ή ανεπαρκές. Η ποιότητα του νερού είναι εξασφαλισμένη, καθώς ελέγχεται συστηματικά τόσο από τη ΔΕΥΑΕ, όσο και από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Το φαινόμενο της μη επάρκειας του νερού στον οικισμό, που εμφανίζεται μόνο κατά τα διαστήματα της τουριστικής έκρηξης (Χριστούγεννα και εορταστικά τριήμερα) και όχι πάντα, με παρεμβάσεις της Επιχείρησης τείνει πλέον να εξαφανισθεί, και σε κάθε περίπτωση, ας αναλογιστούμε ότι αυτό το δίκτυο είναι κατασκευασμένο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενός οικισμού 500 ατόμων και όχι 5.000, που επισκέπτονται το χωριό κατά τις εορταστικές περιόδους.

Κρίθηκε αναγκαία η κατασκευή νέου δικτύου επειδή στόχος της Επιχείρησης, όπως και κάθε ΔΕΥΑ, είναι, εκτός των άλλων, και ο εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες των καταναλωτών, να συμβαδίζει με τις νέες μεθόδους συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και να ακολουθεί τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για το λόγο αυτό προσπάθειες για την εκτέλεση έργων ύδρευσης δεν έγιναν μόνο για τον οικισμό του π. Αγίου Αθανασίου, με την «Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Αγίου Αθανασίου», που εντάχθηκε στο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας με προϋπολογισμό 626.016,26€, αλλά και για άλλες περιοχές.

Ενδεικτικά, το τελευταίο μόνο έτος έχουν ενταχθεί σε προγράμματα:

1) Το έργο για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου διαρροών και τηλεδιαχείρισης στα υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού δ.ε. Έδεσσας μέσω του ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία»,

2) Το έργο για την κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην τ.κ. Παναγίτσας μέσω του ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία»,

3) Το έργο για κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις τ.κ. Άγρα & Μεσημερίου μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».

Τα έργα αυτά έχουν εγκριθεί και αναμένεται η έναρξη εκτέλεσης τους, ενώ προς έγκριση είναι τα εξής:

1) Το έργο για την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στην Άρνισσα, στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι»,

2) Το έργο για τη λειτουργική αναβάθμιση και βελτίωση υδραγωγείων τ.κ. Φλαμουριάς και οικισμού Λύκων τ.κ. Σωτήρας, στο Πρόγραμμα «Leader».

Τέλος, προς υποβολή για χρηματοδότηση από το ΕΠΕΡΡΑΑ, είναι το έργο για τη ψηφιοποίηση - χαρτογράφηση δικτύου ύδρευσης και υδρομέτρων της ΔΕΥΑΕ και για τη δημιουργία Γεωχωρικής Βάσης Δεδομένων (σε όλο τα εξωτερικά δίκτυα του Δήμου και στο εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Έδεσσας), με σκοπό την ανάπτυξη ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος.

Και ότι θα εκτελεστούν αυτά τα έργα δεν σημαίνει ασφαλώς ότι το νερό είναι πάντα ακατάλληλο ή ότι υπάρχει υποχρεωτικά κάποιο πρόβλημα στην παροχή του νερού και τη διανομή του στους καταναλωτές. Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία είναι εντελώς άστοχη.


Η Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Ε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜ. ΖΔΡΟΥ

Κώστας Σημίτης: Ο κύριος «ευχαριστώ πολύ τις ΗΠΑ» που δεν ήξερε ποτέ τίποτα και κυκλοφορεί ελεύθερος

ΟΙ ΠΙΟ ΣΤΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥ ΠΙΑΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ «ΓΙΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ» - Ο ΙΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ... ΑΘΩΟΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

Για την αποκατάσταση της αλήθειας όσον αφορά την στάση της Ιεράς Μητροπόλεως στο Μακεδονικό

Με μεγάλη έκπληξη ακούσαμε τον βουλευτή Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Γιάννη Σηφάκη σε πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό της Μακεδονίας (EURO), να ισχυρίζεται ότι στην Πέλλα η Εκκλησία υποχώρησε στο ζήτημα του Μακεδονικού. 
 
Κατά την κρίση του η μη συμμετοχή στο πρόσφατο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης και η απουσία νέων συλλαλητηρίων αποτελεί δείγμα υποχώρησης της τοπικής Εκκλησίας στο θέμα αυτό, όπως και άλλων φορέων. Αλγεινή εντύπωση προξένησε εξάλλου το γεγονός ότι χρησιμοποίησε ιδιαίτερα απαξιωτικές εκφράσεις για όσους συμμετείχαν στις πολλαπλές μαζικές εκδηλώσεις υπέρ της Μακεδονίας και κατά της συμφωνίας των Πρεσπών.

Η παραπάνω «δημιουργική» ενημέρωση μας αναγκάζει να δηλώσουμε προς αποφυγήν παραπλανητικών εντυπώσεων και διασποράς ψευδών ειδήσεων τα εξής: Η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης Πέλλης και Αλμωπίας παραμένει αμετακίνητη εναντίον της παραχωρήσεως του ονόματος της Μακεδονίας στο γειτονικό κρατίδιο. Απορρίπτει επίσης ως απαράδεκτη την συμφωνία των Πρεσπών και ζητά την ακύρωσή της, μαζί με την συντριπτική πλειοψηφία του λαού της Μητροπολιτικής επαρχίας όπως και ολόκληρης της Ελλάδος. Η στάση αυτή εκφράστηκε επίσημα και δημόσια με δύο ψηφίσματα του ιερού κλήρου (22.1 και 14.6.2018), τα οποία υπέγραψαν ο Μητροπολίτης και οι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως. Εκφράστηκε ακόμη με διάφορες ανακοινώσεις και εγκυκλίους αλλά και με την πρωτοστασία του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ σε τοπικές πορείες για την Μακεδονία μαζί με μεγάλο αριθμό κληρικών και μοναχών της Ιεράς Μητροπόλεως. Γεννάται όμως η εύλογη απορία· με ποια πληροφόρηση και ποια εξουσιοδότηση ο κατά τα άλλα συμπαθής βουλευτής προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση, ότι η τοπική Εκκλησία άλλαξε στάση ή υποχώρησε ως προς τις θέσεις της στο Μακεδονικό; Ποια είναι τα πραγματικά κίνητρα αυτού του πολιτικού πατερναλισμού σε βάρος της τοπικής Εκκλησίας; Ας μας επιτραπεί να διατηρούμε τις –διαφορετικές– απόψεις μας. Και αν κάποιος θέλει να επικαλείται την στάση της Ιεράς Μητροπόλεως, ας παρουσιάζει την αλήθεια. Οι στροφές 180 μοιρών, οι επαίσχυντες υποχωρήσεις, οι παλινωδίες και οι μεταβολές θεμελιωδών θέσεων και υποσχέσεων δεν ανήκουν στις δικές μας πρακτικές.

Η συνείδηση των Ελλήνων και η ιστορία θα κρίνουν εν τέλει τους λόγους και τις πράξεις όλων, όσον αφορά στο Μακεδονικό ζήτημα. Ευχόμαστε το Πνεύμα της Αληθείας να φωτίζει όλους ανεξαιρέτως και να διαφυλάττει την πολύπαθη Πατρίδα μας.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *