Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018

Σηφάκης: 110 εκατ. ευρώ στους ΟΤΑ για μηχανήματα έργου και συντήρηση σχολικών κτιρίων

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, υπέγραψε δύο προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 110 εκατ. ευρώ, μία για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ύψους 60 εκατ. ευρώ και μία για την υλοποίηση έργων συντήρησης σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων ύψους 50 εκατ. ευρώ, με τις οποίες ενεργοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων – «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, βάσει της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 4748 (ΦΕΚ 612/22.2.2018). Η επόμενη πρόσκληση στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος αφορά στην κατασκευή Παιδικών Χαρών. Σταδιακά θα τεθούν πλήρως στη διάθεση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι προβλέψεις και των δύο νέων χρηματοδοτικών εργαλείων («ΦιλόΔημος» Ι και ΙΙ), συνολικού ύψους 740 εκατ. ευρώ για το 2018 με στοχευμένες δράσεις που έχουν άμεση και απτή θετική επίδραση στην καθημερινή ζωή του πολίτη.

Με το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ», προϋπολογισμού 240 εκατ. ευρώ για το 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών σκοπεύει στην ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης των δήμων της χώρας, την βελτίωση των υποδομών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πρόγραμμα εντάσσονται έργα, προμήθειες, υπηρεσίες και μελέτες δήμων. Οι πόροι του προγράμματος, που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Οι δύο προσκλήσεις αναλύονται ως εξής:


Α. Μηχανήματα έργου (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 60 εκατ. ευρώ)


Πρόκειται για μια πρόσκληση μη ανταγωνιστική, καθώς δικαιούχοι είναι και οι 325 δήμοι της χώρας, οι οποίοι επιχορηγούνται βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με την έκταση, τον πληθυσμό και το πλήθος των οικισμών τους. Οι δήμοι μπορούν να προμηθευτούν καινούργια ή μεταχειρισμένα μηχανήματα έργου (έως πενταετίας ), καθώς και εξαρτήματα για προσθήκη σε υφιστάμενα βάσει των κείμενων διατάξεων (π.χ. λεπίδες αποχιονισμού, βυτία πυρόσβεσης, αλατιέρες κ.λπ.).


Β. Συντήρηση σχολικών κτηρίων (Προϋπολογισμός Πρόσκλησης 50 εκατ. ευρώ)


Με τη συγκεκριμένη πρόσκληση το Υπουργείο Εσωτερικών απαντά με επιπρόσθετη χρηματοδότηση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των δήμων για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, καθώς και των αύλειων χώρων τους, όπως οι ίδιοι οι αιρετοί το έθιξαν στις συναντήσεις τους με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου. Επισημαίνεται ότι οι δήμοι χρηματοδοτούνται με περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τους επενδυτικούς ΚΑΠ έτους 2011 και μετά, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων τους. Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση του Προγράμματος είναι υπερδιπλάσια της ετήσιας τακτικής και καταλήγει σε ένα συνολικό ποσό 70 εκατ. ευρώ για το 2018. Η κατανομή των πόρων θα γίνει με κριτήριο τον αριθμό των τμημάτων των σχολείων (30% της χρηματοδότησης) και τον αριθμό των μαθητών (70% της χρηματοδότησης) και αφορά όλους τους δήμους της χώρας. Ενδεικτικά, εκτός των κλασσικών εργασιών συντήρησης δίνεται η δυνατότητα για την κατασκευή απλών ραμπών πρόσβασης σε αυτά, καθώς και άλλων τεχνικών παρεμβάσεων, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην πρόσκληση.

Σημαντικό σεμινάριο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αριδαίας

Ένα πολύ ενδιαφέρον βιωματικό σεμινάριο θα διεξαχθεί στις 5 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα στον πολυχώρο του 4 Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

Το σεμινάριο είναι ενταγμένο στο Εθνικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητών και Εκπαιδευτικών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση. Έχει την έγκριση από το υπουργείο παιδείας και το ινστιτούτο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα λάβουν μέρος οι μαθητές της Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄Τάξης.
Συντονιστής του προγράμματος είναι ο Δάσκαλος της ΣΤ΄Τάξης κ. Γιάννης Καπρινίδης.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 28 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00΄ (6.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

- Ενημέρωση του σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο 3η Γενική Αναμόρφωση προϋπολογισμού-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018

2ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση και παρεμβάσεις σε γήπεδα των Δ.Δ. Εξαπλατάνου, Προμάχων και Σωσάνδρας του Δήμου Αλμωπίας Ν. Πέλλας”

3ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πεζοδρομίων οικισμού Γαρεφείου”

4ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Διαμόρφωση αύλειου χώρου Μαθητικής Εστίας”

5ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Ανάπλαση πλατείας Εξαπλατάνου.”

6ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Αντικατάσταση καθιστικών στο ανοικτό θέατρο Αριδαίας”

7ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Εξαπλατάνου”.

8ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση πλατείας Κωνσταντίας (2009)”

9ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Εξαπλατάνου (2016)”

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Αριδαίας (2016)”

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Αριδαίας (2015)”

12ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε.Εξαπλατάνου”

13ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή γεφυροδιαβάσεων Δ.Ε. Αριδαίας”

14ο Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην ΤΚ Προμάχων» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

15ο Έγκριση της μελέτης «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

16ο Έγκριση της μελέτης «Προμήθεια οχήματος Δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού

17ο Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας, για κατεπείγουσες ανάγκες

18ο Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2018 στους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. οικ.3449/5-2-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

19ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων Τ.Κ.Γαρεφείου (πρώην σχολική περιουσία)

20ο Λήψη απόφασης σε εφαρμογή του ν. 4497/2017, σχετικά με την θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών των πωλητών λαϊκών αγορών του Δήμου Αλμωπίας

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου στο νομό Πέλλας 24-25/2

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Οι διαιτητές του Σαββατοκύριακου στο νομό Πέλλας 24-25/2

Αναδρομές: Η ιστορία της Ευρωλίγκας

Η κορυφαία διοργάνωση μπάσκετ σε επίπεδο συλλόγων στην Ευρώπη και η δεύτερη παγκοσμίως σε ποιότητα και εμπορικότητα μετά το ΝΒΑ. Είναι η μόνη αθλητική διοργάνωση, που η Ελλάδα έχει έντονη παρουσία και μεγάλες διακρίσεις.

Unboxholics: Τις Κυριακές έχει Airsoft! [ΒΙΝΤΕΟ]

Ακόμη μια "Airsoft" Κυριακή. Αυτή τη φορά με καλεσμένους... Visit the website for news, reviews, previews, giveaways, articles about tech and videogames ► http://www.unboxholics.com/

Αποκλειστικό: Ετοιμο το Σύμφωνο Ελλάδας & ΠΓΔΜ - Είναι στα χέρια του Τσίπρα

Στα χέρια του πρωθυπουργού βρίσκεται το προσχέδιο του συμφώνου το οποίο η Αθήνα θα προτείνει στα Σκόπια και θα αποτελέσει την συνέχεια της Ενδιάμεσης Συμφωνίας για τις σχέσεις των δύο χωρών.

Εορτασμοί για τους Αγίους Θεοδώρους στην Κωνσταντία

Σας προσκαλούμε στους εορτασμούς για τους Αγίους Θεοδώρους που θα πραγματοποιηθεί στο ομώνυμο εξωκκλήσι της Κωνσταντίας, το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8:00 π.μ. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει τελετή, την οποία θα πλαισιώσει το Δ.ΙΕΚ Αριδαίας με πλούσια εδέσματα για όλους.

Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους θα συνεισφέρουν οικονομικά για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και συγκεκριμένα τον Μορφωτικό Σύλλογο Κωνσταντίας, το Aridaia News και τον κ. Σταύρο Βαφειάδη, την κ. Σταυρούλα Καραπουλουτίδου και την κ. Κατερίνα Τουφεγγοπούλου. Φυσικά, ευχαριστούμε θερμά και το Δ.ΙΕΚ Αριδαίας για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και τη σημαντική βοήθειά του.
Σας περιμένουμε!


Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κωνσταντίας
Αντώνης Κωνσταντινίδης


Το Δ.Σ. του Μ.Σ. Κωνσταντίας

Νηστεία: Ποια φαγητά είναι νηστίσιμα και ποια όχι

Η Σαρακοστή ξεκίνησε και πολλοί σχεδιάζουν να νηστέψουν μέχρι το Πάσχα.

Ώρα μηδέν στην Κυπριακή ΑΟΖ - Στη Λεμεσό το SAIPEM 12000 μετά τις απειλές των Τούρκων

Οι απειλές της Τουρκίας έπιασαν τόπο. Δυο φορές, οι τούρκοι απείλησαν μέσα σε λίγες ώρες να βυθίσουν το γεωτρύπανο της ιταλικής ΕΝΙ όταν ο καπετάνιος του επιχείρησε να προσεγγίσει χωρίς αποτέλεσμα το οικόπεδο 3 και την περιοχή Σουπιά όπου θα έπρεπε να είχε αρχίσει ήδη τις γεωτρήσεις.

Έργα βελτίωσης της υποδομής του ΔΑΚ Έδεσσας

Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται το έργο για τη βελτίωση της υποδομής του ΔΑΚ Έδεσσας, που υλοποιεί ο Δήμος Έδεσσας.

Αφιέρωμα: Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο «Λιγνός» Σταν Λόρελ 1890 – 1965

Άγγλος ηθοποιός και σκηνοθέτης, ο «Λιγνός» του διάσημου κωμικού ντουέτου «Χονδρός - Λιγνός», όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα («Laurel & Hardy» στον αγγλόφωνο κόσμο).

Η εκδρομή του Φ.Σ.Ε "Μ.Αλέξανδρου" στην Ιταλία

Η εκδρομή του Φ.Σ.Ε Μ.Αλέξανδρου στην Ιταλία ( 9-15 Απριλίου 2018)

Εσείς πόσα ένσημα έχετε; Δείτε με ένα κλικ

Τη δυνατότητα να δουν πόσα ένσημα έχουν, δίνει στους εργαζόμενους το υπουργείο Εργασίας μέσω της εφαρμογής «Άτλας».

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *