Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ: Δυο φορές πίσω απ' το κέντρο, ο Μαυρίδης της Μελίκης! [ΒΙΝΤΕΟ]

Μια φορά καλάθι πίσω απ το κέντρο σ ένα ματς,έχει γίνει συχνό φαινόμενο πλέον.2 όμως..;

Θ. Τζάκρη: Συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το νομοσχέδιο για τους βοσκότοπους

Στις 18 Νοεμβρίου 2015 πρόκειται να συζητηθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 12/11/2015, ενώ προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση.

Παρασκευή και 13 - ποίημα του Γιώργου Σαμαρτζίδη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ - ποίηση του Γιώργου Σαμαρτζίδη για το ialmopia.gr

Μήνυμα της Δημάρχου Σκύδρας για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Η ιστορική, ανά τους αιώνες, πορεία του έθνους μας χαρακτηρίζεται από διαρκείς αγώνες για δημοκρατία, ανεξαρτησία, ειρήνη, κοινωνική πρόοδο και δικαιοσύνη.

Δήμος Πέλλας: Πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου για κάλυψη αναγκών του Δήμου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πέλλας, που εδρεύει στα Γιαννιτσά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα που αναφέρονται στον Πίνακα Β της Ανακοίνωσης υπ’αριθμ. ΣΟΧ 1/2015).

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός Θέσης Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 μήνες 2
101 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB)
8 μήνες 1
102 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Grader)
8 μήνες 1
103 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Πολυμηχάνημα RAM)
8 μήνες 1
Οι υποψήφιοι της ως άνω ειδικότητας  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως  65  ετών.
Εντοπιότητα
 
Για τις ανωτέρω θέσεις με κωδικό 100,101,102 και 103 προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι όλων των Δήμων του Νομού Πέλλας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΘΝ. ΑΝΤ/ΣΗΣ-ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κ. Ανδρόνογλου Ε. (τηλ. επικοινωνίας: 2382350822). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. (Από 19/11/2015 έως και 2/12/2015)

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεωνΔιαγωνισμών ΦορέωνΕποχικού (ΣΟΧ) γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: ΣύνδεσμοιΑνεξάρτητες και άλλες αρχέςΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεωνΔιαγωνισμών ΦορέωνΕποχικού (ΣΟΧ).

Σε συμβολικό κλείσιμο του Δημαρχείου θα προχωρήσει ο Δήμος Αλμωπίας το πρωί της Τετάρτης

Την έμπρακτη συμπαράσταση και την καθολική στήριξη του δίκαιου αγώνα των αγροτών και κτηνοτρόφων της Πέλλας, εξέφρασαν ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος και ο Αντιδήμαρχος Αγροτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Αβραμίκας, με αφορμή τη μετάβαση των αγροτών της περιοχής μας στην Αθήνα με σκοπό να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν σε δήλωσή τους, ο Δήμος Αλμωπίας θα σταθεί με όσες δυνάμεις διαθέτει στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλους φόρους και πλέον αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης εξαιτίας των άδικων μέτρων που τους επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια και συνεχίζονται να τους επιβάλλονται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμος Αλμωπίας θα προχωρήσει το πρωί της Τετάρτης σε συμβολικό κλείσιμο του Δημαρχείου, χωρίς ωστόσο να παρεμποδιστεί η εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας, που βιώνουν κι αυτοί στο σύνολό τους τα δικά τους προβλήματα.

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ταξιδιώτες του Αιώνα» της συντοπίτισσάς μας εκπαιδευτικού κ. Αφροδίτης Ευαγγελίδου

Στην παρουσίαση του βιβλίου «Ταξιδιώτες του Αιώνα» της συντοπίτισσάς μας εκπαιδευτικού κ. Αφροδίτης Ευαγγελίδου παρέστη ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος την Παρασκευή 13/11 στην Ηπειρωτική Εστία της Θεσσαλονίκης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και παραγωγών πιπεριού από την Αλμωπία

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και οι συζητήσεις μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και παραγωγών πιπεριού από την Αλμωπία.

Ο σκοπός είναι η προώθηση αυτού του προϊόντος, το οποίο με τις κατάλληλες κινήσεις μπορεί να διακινηθεί στην Ελληνική και διεθνή αγορά. Όπως ειπώθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Αλμωπίας, στόχος είναι να γίνουν οι διαδικασίες ώστε το προϊόν να πάρει ονομασία προέλευσης και να συσκευάζεται στην περιοχή μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνει παρουσίασή του σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες 22-25 Νοεμβρίου, όπου θα παραστεί ο Δήμαρχος Αλμωπίας κ. Δημήτρης Μπίνος, ενώ το επόμενο διάστημα θα πραγματοποιηθεί σχετική ημερίδα στην Αλμωπία, όπου οι παραγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν εκτενώς για όλα όσα τους αφορούν.

Γιαννιτσά: «1ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Παιδικό θέατρο»

Ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Όμιλος Πέλλας «Η Ανατολική Ρωμυλία», σε συνεργασία με την ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π., διοργανώνει το «1ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού», το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ώρα: 6.00μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Πέλλας.

Ορειβατικός Σύλλογος Αριδαίας - Hellenic mountaineering club of Aridaia

Προσεχώς, στις 12-13 Δεκεμβρίου, έρχεται διήμερη εξόρμηση στο Λειβαδίτη Ξάνθης, στο Δασικό Χωριό Ερυθμάνθου.

Παρελθόν από την Δόξα Εξαπλατάνου ο Γιάννης Τσαμαρδός

Παρελθόν αποτελεί από την τεχνική ηγεσία της Δόξας Εξαπλατάνου ο έμπειρος προπονητής Γιάννης Τσαμαρδός, με τη συνεργασία των δύο πλευρών να λύνεται κοινή συναίνεση.

Η κωμωδία «Κωδικός Σπασίμπα – Ντα» έρχεται στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο Αριδαίας

Το Ξενιτίδειο Αριδαίας, για δύο παραστάσεις Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, φιλοξενεί την κωμωδία «Κωδικός Σπασίμπα – Ντα» του Βασίλη Τσικάρα (Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ), σε σκηνοθεσία Γιάννη Μήτρου.

Όλα άδεια, μονότονα και βαρετά - Ποίημα του Μύρωνα Κονμηνού

Όλα άδεια, μονότονα και βαρετά - Ποίημα του Μύρωνα Κονμηνού για την ηλεκτρονική εφημερίδα ialmopia.gr

Όσοι και όσες αποφοιτήσαμε το 1994 από το Λύκειο του Εξαπλατάνου καιρός να ξαναβρεθούμε!

Όσοι και όσες αποφοιτήσαμε το 1994 από το Λύκειο του Εξαπλατάνου καιρός να ξαναβρεθούμε! Ξεφυλλίστε παλιές φωτογραφίες, ξεσκονίστε αναμνήσεις, θυμηθείτε φίλους και συμμαθητές, ειδοποιήστε όσους περισσότερους μπορείτε. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Δεκέμβρη.Ο χώρος δεν έχει ακόμα καθοριστεί .

ΕΚΑΣΚΕΜ: Νικητής ο ΓΑΣ στον ντέρμπι της πόλης της Έδεσσας επί του Πανεδεσσαϊκού με 65-64

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, ο τυπικά γηπεδούχος ΓΑΣ Έδεσσας επικράτησε με σουτ του Βεκόπουλου στην εκπνοή του αγώνα του Πανεδεσσαϊκού με 65-64.

Πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας: Τρεις στους τέσσερις χάνουν το σπίτι τους

Ποιοι προστατεύονται – Τι θα ισχύσει για φτωχούς και μεσαίους - Το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια

Δήμος Αλμωπίας: Πρόσκληση δημοτικού συμβουλίου

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :  

Αφιέρωμα: Η Εξέγερση Πολυτεχνείου - Όλο το χρονικό

Κάθε χρόνο σαν σήμερα οι μνήμες ζωντανεύουν και ο χρόνος γυρίζει πίσω στα όσα συνέβησαν μέσα και έξω από τον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου επί της οδού Πατησίων και στην κορύφωση του αγώνα των φοιτητών που άναψαν τη «σπίθα» της εξέγερσης. Η Εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο του 1973 ήταν η κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών, η οποία από τις 21 Απριλίου 1967 είχε επιβάλλει καθεστώς στυγνής δικτατορίας στη Ελλάδα.

Τι κρύβουν σήμερα Τρίτη 17/11 τα Ζώδια!

Τύχη, διευκολύνσεις και ευκαιρίες

Ένταση έξω από το Πολυτεχνείο. Με συνοπτικές διαδικασίες κατέθεσε στεφάνι ο Τσίπρας και αποχώρησε [BINTEO]

Ένταση στο Πολυτεχνείο με αποδοκιμασίες μελών της κυβέρνησης. Ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε γρήγορα στεφάνι και αποχώρησε

ΕΠΣ ΠΕΛΛΑΣ: Δάφνη Παναγίτσας - Μακεδονικός Έδεσσας 1-2

Σημαντικό διπλό για τον Μακεδονικό Έδεσσας στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής κόντρα στην σκληροτράχηλη Δάφνη Παναγίτσας. Με πολύ πάθος αλλά και καλό ποδόσφαιρο ο Μακεδονικός πέρασε από την Παναγίτσα και συνεχίζει με φόρα για την κορυφή του πρωταθλήματος.

Π.Ε. Πέλλας: 2η πληρωμή ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ έτους 2012

Ανάρτηση Καταστάσεων Πληρωμής Μετά Ενστάσεων για την Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία του Μέτρου 214 για το έτος εφαρμογής 2012

ΠΑΟΚ Αραβησσού: "Ο κόμπος κύριοι της διαιτησίας έφτασε στο χτένι!"

Ο ΠΑΟΚ Αραβησσού διαμαρτύρεται έντονα καθώς για μια ακόμη αγωνιστική είναι στην δυσάρεστη θέση να κάνει δημόσια παράπονα για τη συμπεριφορά της διαιτησίας απέναντί του.

Μ.Α. Ν. Πέλλας: "Δεν θα ανεχτούμε τέτοιες διαιτησίες στο μέλλον!"

Το Δ.Σ. του Μ.Α. Μ. Πέλλας διαμαρτύρεται έντονα για την διαιτησία καθώς υπήρξε αλλοίωση αποτελέσματος στο παιχνίδι μέσα στο Παλαίφυτο, σε ένα παιχνίδι καλό με δύο ομάδες να προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο και να υπάρχει ένας διαιτητής μάλλον ακατάλληλος για το άθλημα ο κ. Μπουρλούτσκι που έδωσε ένα ανύπαρκτο πέναλτι-εφεύρεση στο 42’ εις βάρος μας που μόνο αυτός είδε και δεχτήκαμε την ισοφάριση και να σφυρίζει την λήξη στο 85’ προφανώς γιατί έχασε την… ώρα και την μπάλα.

Δεν θα ανεχτούμε τέτοιες διαιτησίες στο μέλλον.

Τέλος ευχαριστούμε τον Άρη Παλαιφύτου για την άριστη φιλοξενία και υποσχόμαστε να ανταποδώσουμε στον Β’ γύρο.


Το Δ.Σ. του Μ.Α. Ν. Πέλλας

Δήμος Αλμωπίας: Πρόσκληση συνεδρίασης ''Επιτροπής Ποιότητας Ζωής''

Σας καλούμε να έρθετε την 20η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 (2 μ.μ.), στο Δημαρχείο Αλμωπίας, στην Αριδαία, στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
1ο ΘΕΜΑ:      
Αίτηση της κ. Ταραλίδου Αγγελικής του Δημητρίου,  για χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων»  (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται  στον οικισμό Ριζοχωρίου, λόγω λήξης της προηγούμενης.
 
2ο ΘΕΜΑ:      
Αίτηση του  κ. Λόγγου Θωμά του Γεωργίου,  για χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ)»,  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Ξιφιανής,  λόγω λήξης της προηγούμενης.
 
 
3ο ΘΕΜΑ:      
Αίτηση του  κ. Παπαδόπουλου Ελευθέριο του Θεοφυλάκτου,  για χορήγηση νέας προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, «Επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)»,  που βρίσκεται  στην Τ.Κ. Νότιας,  λόγω λήξης της προηγούμενης.
4ο ΘΕΜΑ:       ΄
Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας,  για την ανάκληση ΄Αδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην Αριδαία.
5ο ΘΕΜΑ:      
Έγγραφο της προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης Δήμου Αλμωπίας,  για την ανάκληση ΄Αδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχαγγέλου.
6ο ΘΕΜΑ:      
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την επέκταση της λαϊκής αγοράς Αριδαίας, κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας.
7ο ΘΕΜΑ:      
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2014 (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.3852/2010).
 
8ο ΘΕΜΑ:      
Ανακοίνωση εγγράφων.
 
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *