Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Δήμος Αλμωπίας: Δημόσια πρόσκληση για την εκλογή εκπροσώπων των μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τον Κανονισμό λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 268/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

3. Την ανάγκη ανασυγκρότησης του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας, που θα πραγματοποιηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση

προς τους Μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Αλμωπίας και επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αλμωπίας, να καταθέσουν στο Δημαρχείο Αλμωπίας (Γραφείο πρωτοκόλλου) αίτηση - δήλωση υποψηφιότητας έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017, προσκομίζοντας συνημμένα με την αίτηση – δήλωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Φωτοαντίγραφο άδειας παραμονής


2. Φωτοαντίγραφο επίσημου εγγράφου (π.χ. διαβατήριο) που να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, εθνικότητα / υπηκοότητα)


3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προϋποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Αλμωπίας, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

Η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων της κοινότητας μεταναστών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, η ανακήρυξη των υποψηφίων καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες της εκλογής θα καθοριστούν με ανακοίνωση του Δήμου, που θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της ως άνω καταληκτικής προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

Σημειώνεται ότι το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι συμβουλευτικό όργανο του Δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.

Αριδαία 16-02-2017

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Αλμωπίας

Σωτηριάδης Συμεών

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *