Τρίτη 31 Μαρτίου 2020

Ενημέρωση Δημάρχου Αλμωπίας Χρήστου Μπάτση

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνούμε με αυτόν τον τρόπο κατά τη διάρκεια Δημοτικού Συμβουλίου. Άλλωστε τα περισσότερα που καλούμαστε να κάνουμε, γίνονται για πρώτη φορά.

Σας εξομολογούμε ότι όταν αναλάβαμε τη δημοτική διοίκηση, δεν μας περνούσε από το μυαλό ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διαστήματα, θα καλούμασταν να διαχειριστούμε στον τόπο μας, αυτήν την τεράστια υγειονομική κρίση και τα παράπλευρα σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα που συμπαρασύρει.

Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις 27 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκα μόνο επιγραμματικά και στο τέλος της ενημέρωσής μου, για το θέμα του κορωνοϊού που πλησίαζε τη χώρα μας. Σήμερα είναι ανάμεσά μας.

Από την πρώτη στιγμή, ο Δήμος μας έκανε οργανωτικές κινήσεις καταγραφής και αυτοπροστασίας. Εκμεταλλευόμενος το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010, δημιούργησε μια «επιτροπή για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού». Η Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα και έχει την ευθύνη για την προετοιμασία του Δήμου και των Υπηρεσιών του σε περίπτωση εμφάνισης κρουσμάτων Κορωνοϊού σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Παράλληλα, ορίστηκαν οι Διευθυντές του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ως πρόσωπα αναφοράς και υλοποίησης των αποφάσεων της Επιτροπής. Οι Διευθυντές θα αναθέτουν σχετικά καθήκοντα στους Προϊστάμενους και αντίστοιχα οι τελευταίοι στους υπαλλήλους. Η 10μελής επιτροπή έχει γνωμοδοτικό στο Δήμαρχο, χαρακτήρα και αποτελείται από αιρετούς και υπαλλήλους με σχετικό αντικείμενο.

Οι βασικές κατευθύνσεις του Δήμου, ιεραρχούνται ως εξής:

Διατήρηση της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων της Αλμωπίας

Ιδιαίτερη μέριμνα για την υγεία των εργαζομένων στο Δήμο.

Ενδυνάμωση του τομέα της καθαριότητας με επιπλέον προσωπικό και αυξημένο ρόλο.

Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας του πόσιμου κυρίως νερού και δρομολόγηση κινήσεων εκτάκτου ανάγκης ως προς τη διασφάλιση της ποιότητάς του, με αιχμή του δόρατος την πόλη της Αριδαίας

Στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου μας

Με βάσει τα παραπάνω, προχωρήσαμε, χρονικά ένα βήμα πριν την κεντρική κυβέρνηση, σε λήψη μέτρων:

Απαγόρευση χρήσης:

Των υπαίθριων πάρκων και παιδικών χαρών

Ανοιχτών και κλειστών Χώρων άθλησης και τμημάτων υποδομών των αθλητικών σωματίων.

Αναστολή λειτουργίας όλων των λαϊκών αγορών του Δήμου μας.

Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των Λουτρών.

Λήψη διοικητικών μέτρων για περιορισμό των μετακινήσεων των πολιτών προς τις υπηρεσίες του Δήμου:

Δηλώσεις – διορθώσεις τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, να μην γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά μέσω internet στην ειδική πλατφόρμα (https://tetragvnika.govapp.gr)

Εξυπηρέτηση των πολιτών αρχικά μόνο με ραντεβού και με την προϋπόθεση ότι εκ των προτέρων έχουν σταλεί ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στη συνέχεια μόνο με την ειδική άδεια μετακίνησης στο Δήμο μέσω sms.

Μεταφέροντας τη διοίκηση από το παρελθόν, λίγο πιο κοντά στο παρόν, εισάγουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα πληρωμής των υποχρεώσεων στο Δήμο για να δώσουμε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως πληρωμών.

Προώθηση της χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr για έκδοση πιστοποιητικών και εξακρίβωση της γνησιότητάς τους από τους αρμόδιους υπαλλήλους.

Ενεργοποίηση και χρήση του δικτύου ΙΡΙΔΑ για απευθείας αποστολή και λήψη εγγράφων χωρίς τη χρήση ταχυδρομείου.

Κατάρτιση και υλοποίηση σχεδίου απολυμάνσεων σε δημόσιους χώρους και χώρους ιδιαίτερου υγειονομικού κινδύνου.

Από την πρώτη στιγμή της κρατικής επαγρύπνησης για τον Κορωνοϊό, φροντίσαμε τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στο Δήμο:

Με άμεση και συνεχή επικοινωνία με το γιατρό εργασίας

Με πλήρη προμήθεια προστατευτικών μέσων όπως γαντιών, μασκών και αντισηπτικών.

Με αυστηρή τήρηση του «εργασία με κλειστές πόρτες»

Με υιοθέτηση ελαστικών και εναλλακτικών μορφών εργασίας

Με περιορισμό ή αναστολή των μετακινήσεων εκτός έδρας

Με τήρηση των αυστηρών κανόνων αποστάσεων των θέσεων εργασίας και φυσικά

Με την προστασία των υπαλλήλων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Πρωταρχικό μέλημα του Δήμου, κυρίως τις μέρες που ζούμε, είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών. Μέχρι τώρα:

Ενισχύθηκε άμεσα η υπηρεσία, με επιπλέον υπαλλήλους και σε λίγες ημέρες και με μηχανήματα.

Προχωρήσαμε στην πλύση και απολύμανση των κάδων και των γύρω σε αυτούς, χώρων. Δυστυχώς αυτό μέχρι σήμερα έγινε μόνο στην Αριδαία, όπου κρίθηκε μεγαλύτερος ο κίνδυνος λόγω αυξημένης πυκνότητας πληθυσμού.

Επίσης πλύση και απολύμανση των δρόμων της Αριδαίας

Τροποποιούμε υφιστάμενα οχήματα ώστε να μπορούν να ενισχύσουν τις πλύσεις των δρόμων

Προμηθευόμαστε τα απαραίτητα απολυμαντικά για το σύνολο των κάδων και δρόμων του Δήμου μας

Το πιο σημαντικό όμως, θεωρούμε ότι είναι η επανένταξη στο σύστημα της διαχείρισης απορριμμάτων, της ανακύκλωσης. Βέβαια, λόγω της κρισιμότητας των ημερών και των μεταβολών των εργασιακών συνθηκών, υπάρχει πιθανότητα να σταματήσει, μετά από την παύση λειτουργίας του ΚΔΑΥ, όπως μας ενημέρωσε η ΕΕΑΑ που διαχειρίζεται τους μπλε κάδους.

Έχουμε εξασφαλίσει την αδιάλειπτη και συνεχή λειτουργία της ΔΕΥΑ. Βασικό μας όμως, μέλημα είναι το πόσιμο νερό στην πόλη της Αριδαίας. Έχουμε ήδη δρομολογήσει κάποιες εξελίξεις για τις οποίες θα σας ενημερώσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Ο βασικότερος ρόλος ενός Δήμου είναι ο κοινωνικός. Έτσι:

Προχωρήσαμε στην καταγραφή των ευπαθών ομάδων. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναγνωρίσω το σημαντικότατο έργο των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν άμεσα και κατέγραψαν αθόρυβα, τα άτομα που χρειάζονται βοήθεια.

Δώσαμε σε λειτουργία, τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης με κοινωνικό λειτουργό, ανθρώπων που έχουν ανάγκη στήριξης

Τις αμέσως επόμενες μέρες, όπως θα σας ενημερώσει περαιτέρω ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΑ, θα δοθεί σε λειτουργία ειδική τηλεφωνική γραμμή στήριξης ηλικιωμένων και εμποδιζόμενων ατόμων.

Επίσης ενισχύθηκε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με εξειδικευμένο προσωπικό και σήμερα με ένα επιπλέον όχημα για το οποίο ευχαριστώ προσωπικά τον κ. Λύσανδρο Αμιτζόγλου για την ευγενική του προσφορά.

Τοποθετήθηκαν καθαρίστριες σε όλα τα κοινοτικά ιατρεία, ώστε να εξασφαλιστεί ανά πάσα στιγμή η ετοιμότητά τους.

Ο προγραμματισμός μας για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Συνέχιση του προγράμματος απολυμάνσεων, με στοχευμένες κινήσεις, σε δημόσιους χώρους σε όλο το Δήμο

Ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων τους και παρακολούθηση με συντονισμένο τρόπο, της τήρησης των κανόνων

Απολυμάνσεις των κάδων απορριμμάτων και πλύσεις και απολυμάνσεις των δρόμων

Συνεχής καταγραφή των ατόμων που χρειάζονται βοήθεια

Προγραμματισμός και λειτουργία διαδικασιών σίτισης ατόμων που έχουν ανάγκη

Επίσης:

Όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, συναισθανόμενοι την ανάγκη στήριξης της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα των επαγγελματικών τομέων καθώς και των δημοτών, οι οποίοι πλήττονται από την εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωναιού COVID-19, προτίθεται να αναλάβει τις ακόλουθες πρωτοβουλίες:

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στους παιδικούς σταθμούς του δήμου, για όλο το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστοί.

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών για όσους μισθώνουν δημοτική περιουσία και σήμερα έχουν κλείσει την επιχείρησή τους π.χ. κυλικεία-δημοτικά αναψυκτήρια.

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους κατάληψης παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων, για όλο το διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί.

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών και φόρων, τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για τα καταστήματα και επιχειρήσεις για όλο το διάστημα που θα ισχύουν οι περιορισμοί.

Την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τροφείων στη μαθητική εστία για όλο το διάστημα που παραμένει κλειστή.

Τέλος με την 4536/13-3-2020 απόφαση του Δημάρχου Αλμωπίας, προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής πληρωμής του τέλους λαϊκών αγορών, για τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στα όρια του Δήμου Αλμωπίας. Επίσης αποφασίσθηκε η υποβολή αιτήματος στους αρμόδιους φορείς προκειμένου να ενταχθούν οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών που πλήττονται από την προσωρινή άρση λειτουργίας των λαϊκών αγορών, στη βοήθεια των 800 €.

Παράλληλα με τις διαδικασίες που εξελίσσονται, εργαζόμαστε για την αυτοματοποίηση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από πλευράς του Δήμου για τη λήψη και διεκπεραίωση των σχετικών αιτήσεων, με εξ αποστάσεως λειτουργία του συστήματος.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στη λειτουργία των Λαϊκών αγορών. Βασικό μέλημά μας είναι η προστασία των δημοτών! Σε αυτή τη δέσμευση δεν χωράνε εκπτώσεις. Όταν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την προστασία της υγείας των πολιτών, τότε δεν τις αφήνουμε να λειτουργήσουν, με οποιοδήποτε πολιτικό κόστος για μας.

Σήμερα όμως:

Μετά από τις αιτιολογημένες αντίδρασης των επαγγελματιών και παραγωγών που δραστηριοποιούνται στον δήμο μας.

Μετά τις έμπρακτες διαβεβαιώσεις τους περί τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας έναντι του κορονοϊού.

Μετά την ενίσχυση της υπηρεσίας καθαριότητας και τις επιβεβαιώσεις της αντίστοιχης υπηρεσίας περί τήρησης των σχετικών κανόνων λειτουργίας των λαϊκών αγορών.

Μετά από την προφορική σύμφωνη γνώμη του αστυνομικού τμήματος Αριδαίας

μετά την υπουργική απόφαση με την οποία ορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των λαϊκών αγορών

αποφασίσαμε την άρση της αναστολής λειτουργίας των λαϊκών αγορών στο Δήμο μας. Η απόφαση αυτή τίθεται υπό αίρεση σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋπόθεσης ώστε να διασφαλιστεί η υγεία τόσο των αγοραστών όσο και των πολιτών. Ο Δήμος Αλμωπίας διατηρεί το δικαίωμα της αναγκαστικής παύσης λειτουργίας ακόμη και εντός του ωραρίου λειτουργίας των λαϊκών, στη περίπτωση μεταβολής των ομαλών συνθηκών και την επιβολή προστίμων στους υπεύθυνους.

Σχετικές λεπτομέρειες λειτουργίας θα δοθούν από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ Χατζηγιαννίδη.

Γνωρίζουμε όλοι ότι οι τελευταίες ημέρες σημαδεύτηκαν από την εμφάνιση 2 κρουσμάτων κορωνοϊού στο Δήμο μας και πιο συγκεκριμένα στην τοπική κοινότητα της Φούστανης. Συμπαραστεκόμαστε όλοι στους ασθενείς και τις οικογένειές τους, σαν άνθρωποι πάνω απ’ όλα, αλλά και ως δημοτική αρχή με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Φούστανης, θα ήθελα να τους ενημερώσω ότι:

Τις αμέσως επόμενες μέρες, θα προχωρήσουμε σε απολυμάνσεις των κάδων απορριμμάτων και των εσωτερικών δρόμων της κοινότητας.

Παρακαλούμε τους κατοίκους, να χρησιμοποιούν σακούλες απορριμμάτων, τις οποίες θα δένουν καλά και θα τις τοποθετούν ΠΑΝΤΑ εντός των κάδων. Κλείνετε τους κάδους και χρησιμοποιείτε μόνο αυτούς που έχουν καπάκια. Αν ο κάδος είναι γεμάτος, κρατήστε για λίγο τα σκουπίδια σπίτι σας.

Είμαστε σε άμεση επικοινωνία με όλους τους κρατικούς υγειονομικούς φορείς, καθώς και προστασίας του πολίτη και ενημερώνουμε προσωπικά, τους διάφορους επαγγελματίες του χωριού. Παρακαλούμε όλους όσους έχουν κάποια άποψη για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, να μη τη διασπείρουν αν προηγουμένους δεν την επιβεβαιώσουν με κάποιον επίσημο δημόσιο φορέα. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι θέλουμε να βοηθήσουμε. Ας το κάνουμε με το σωστό τρόπο. Επίσης παρακαλούμε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που τόσο πολύτιμη είναι η βοήθειά τους ιδίως στις μέρες μας, να επισημαίνουν στον κόσμο ότι οποιαδήποτε ανώνυμη άποψη, εμπεριέχει επικινδυνότητα που μπορεί να μεταφραστεί σε ανθρώπινες ζωές.

Απευθυνόμενοι στους κατοίκους της Φούστανης, θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να μας γνωρίσετε αν υπάρχουν ηλικιωμένοι ή άλλες ευπαθείς ομάδες που χρίζουν άμεσα μέριμνας και φροντίδας. Επίσης, όσοι επιθυμείτε να προσφέρετε εθελοντικά βοήθεια, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο Δήμο.

Για οτιδήποτε άλλο σχετικό, μη διστάζετε να μιλάτε μαζί μας. Είναι πολύ καλύτερο από το να το μοιράζεστε με οποιονδήποτε μη σχετικό.

Ως Έλληνας και Μακεδόνας και κυρίως ως μαχόμενος αιρετός και πολίτης, θέλω να εκφράσω την αντίθεσή μου στην ατυχή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την είσοδο της γειτονικής φίλης χώρας στο ΝΑΤΟ. Η Μακεδονία είναι μία, είναι Ελληνική και είναι δική μας! Πέρα και πάνω από υπογραφές συμφωνιών χωρίς το λαό.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού και της ΚΕΔΕ για εθελοντική προσφορά του 50% της αντιμισθίας των αιρετών, για τον αγώνα κατά του κορωνοϊού. Ελπίζω να βρεθούν πολλοί που θα κάνουν απλά το καθήκον τους, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, όχι μόνο προσφέροντας την αντιμισθία τους αλλά προσφέροντας εθελοντική εργασία στην καθημερινή μάχη της ατομικής και κοινωνικής επιβίωσης, χωρίς τυμπανοκρουσίες και πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Συνεχίζουμε τον αγώνα.

Η νίκη είναι κοντά μας.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *