Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας

Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 13:30΄συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ.208/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και της υπ’αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. (αριθ.πρωτ.:27343/04-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
2 Τροποποίηση της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2019 (αριθμ.πρωτ.: 27459/05-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
3 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου αναφορικά με την αριθ.4199/2015 Έφεση του Δήμου Αλμωπίας ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης (Κλήση γε.αριθ.3046/2019). (αριθ.πρωτ.:26581/22-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
4 Λήψη απόφασης έγκρισης απόφασης δημάρχου. (αριθ.πρωτ.:26864/27-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
5 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:26861/27-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
6 Λήψη απόφασης ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου για την παράσταση του Δήμου Αλμωπίας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας αναφορικά με την αριθ.87/2019 Έφεση. (αριθ.πρωτ.:27101/29-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
7 Ενέργειες αναφορικά με την αριθ.100/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:27166/02-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
8 Επαναυποβολή του αριθ.πρωτ.14793/27-6-2019 ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ πληρεξουσίου δικηγόρου για λήψη απόφασης. (αριθ.πρωτ.:27185/02-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
9 Ενέργειες αναφορικά με την αριθμ.17/2019 ΚΛΗΣΗ του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:27140/02-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
10 Λήψη απόφασης αναφορικά με την αριθ.141/2019 Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:27558/05-12-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
11 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:27022/29-11-2019 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
12 Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου. (αριθ.πρωτ.:27473/05-12-2019 εισήγηση Γραφείου Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας)
13 Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθ.πρωτ.:26639/25-11-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)
14 Προμήθεια καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευση/απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου. (αριθ.πρωτ.:26924/27-11-2019 εισήγηση Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου)
15 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Δήμου Αλμωπίας» (από 04-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας)
16 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Ήσσονος Σημασίας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΙΟΥ» (από 04-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας)
17 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην τκ Προμάχων» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 06-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας)
18 Έγκριση της ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «ΥΠ2_Δράσεις προώθησης-υλοποίησης πράξης wa-brrella προγράμματος INTERREG-IPAQ» με τη διαδικασία ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του Ν.4412/16 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής και καθορισμός των όρων δημοπράτησης της σύμβασης. (από 06-12-2019 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας)
19 Πρόσκληση σε κλήρωση των ισοδύναμων προσφορών των οικονομικών φορέων για το έργο με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ».
20 Παραχώρηση τμήματος ισογείου χώρου του Δήμου Αλμωπίας για χρήση της ΔΗ.Κ.Ε.Α.
21 Έγκριση πρακτικών διεξαγωγής επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ¨Προμήθεια πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης / θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των Νομικών Προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας έτους 2019 (διάστημα δώδεκα {12} μηνών) για λήψη απόφασης.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *