Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Τοποθέτηση του Στάθη Καστερίδη για τον απολογισμό-ισολογισμό οικ. έτους 2015 του Δήμου Πέλλας


Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος όλοι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Και εξηγούμαι: Οι υπάλληλοι του Δήμου προσπαθούν όσο μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους εφαρμόζοντας την νομοθεσία, το ίδιο και οι ορκωτοί λογιστές έκαναν τον έλεγχο τους σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Με μια διαφορά:  Στην έκθεση ελέγχου «επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2015 του Δήμου Πέλλας», όπως και πέρυσι στο τέλος της έκθεσής τους επισημαίνουν αδυναμίες λάθη. Καταλήγουν συμπερασματικά σε πολλές επισημάνσεις και συμβουλές προς την Διοίκηση προκειμένου να ληφθούν μέτρα τα οποία θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα για την λειτουργία του Δήμου και για την οικονομική του βελτίωση. Εν πολλοίς είναι οι ίδιες παρατηρήσεις με την περσινή έκθεση. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα για να διορθωθούν οι παραλήψεις – παρατηρήσεις των ορκωτών αφού οι παρατηρήσεις τους, των έντεκα σημείων είναι σχεδόν αντιγραφή των περσινών. Κατά σύμπτωση θα μου πείτε; Όχι βέβαια.
Η κα Γκόγκου διάβασε προ ολίγου τα έντεκα σημεία των παρατηρήσεων της τα οποία είναι:

1) Δεν υπάρχουν βεβαιώσεις για την κυριότητα των ακινήτων του Δήμου Πέλλας,
2) Τεχνικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί σε προηγούμενες χρήσεις ύψους 600 χιλ. ευρώ δεν έχουν μεταφερθεί σε  λογαριασμούς ολοκληρωμένων παγίων,
3) Δεν έχει γίνει  η απογραφή της Ακίνητης Περιουσίας,
4) Υπάρχουν «απαιτήσεις» του Δήμου από οφειλέτες του συνολικού ποσού 5 εκ. €. Με πρόβλεψη ότι 1,5 εκατομμύρια € δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν ότι η πρόβλεψη για τις επισφαλείς απαιτήσεις θα έπρεπε να είναι όχι 1,5 εκ αλλά αυξημένες κατά 2 εκ.,
5) Περιλαμβάνονται στα βιβλία του Δήμου έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης 1,2 εκ € ενώ θα έπρεπε να μεταφερθούν μετά από εκτίμηση της αξίας τους στη ΔΕΥΑΓ (η οποία τα χρησιμοποιεί),
6) Με τον ίδιο τρόπο δεν έχουν μεταβιβαστεί και τα έργα Ύδρευσης και Αποχέτευσης του πρώην Δήμου Κρ. Βρύσης, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται μικρότερη η συμμετοχή του Δήμου στην ΔΕΥΑΓ,
7) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών τα αποτελέσματα της χρήσης δεν επιβαρύνθηκαν με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές του Δήμου στο ΙΚΑ (150 χιλ. €), ρυθμισμένες οφειλές φόρων  (280 χιλ. €). Αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι να εμφανίζονται αυξημένα ίδια Κεφάλαια κατά 430 χιλ. € και μειωμένες υποχρεώσεις κατά αντίστοιχο ποσό,
8) Δεν έχουν υποβληθεί στην Εφορία δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), έτσι δεν ξέρουμε πόση θα είναι η επιβάρυνση ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014,2015 (για τα μη ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα,
9) Για τα αντλιοστάσια ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Κρ. Βρύσης, Κύρρου και Πέλλας δεν έγινε αλλαγή χρήσης και μεταβίβαση στην ΔΕΥΑΓ, με αποτέλεσμα να πληρώνει ο Δήμος την δαπάνη της ΔΕΗ που για το 2014 ανήλθε σε 890 χιλ. € και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τα διεκδικήσει,
10) Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου Πέλλας καθώς και των πρώην Δήμων Κύρρου, Πέλλας, Μ. Αλεξάνδρου και Γιαννιτσών δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2000 ως το 2015, με συνέπεια όταν με το καλό γίνει ο έλεγχος να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις που δεν μπορούν να υπολογισθούν και πιθανόν θα καταλογισθούν σε επόμενες χρήσεις,
11) όπως και στην προηγούμενη χρήση έτσι και στη χρήση του 2015, ο Δήμος καθυστερεί να βεβαιώσει τα έσοδα, πράγμα που δημιουργεί προβλήματα στην είσπραξή τους.   Επιπλέον δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση ένδικων μέσων για την διεκδίκηση των εσόδων με πιθανή την παραγραφή των απαιτήσεων.
Το ερώτημα που τίθεται προς την Δημοτική Αρχή είναι όπως προείπα γιατί δεν βελτιωθήκαμε και επ’ αυτού θα ήθελα την άποψη του προηγούμενου Αντιδημάρχου οικονομικών ο οποίος ήταν αρμόδιος για το έτος 2015. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε και του χρόνου τις ίδιες παρατηρήσεις;    
Εμείς ως παράταξη μελετώντας τον Απολογισμό, διαπιστώνουμε ότι πέρα από τα έντεκα σημεία των παρατηρήσεων της Έκθεσης των Ορκωτών λογιστών, καταθέτουμε την δική μας θέση η οποία έχει ως εξής:
Στον Προϋπολογισμό του οικ. έτους 2015
Ως προς τα έσοδα είχαμε:
Διαμορφωθέντα : 38.287.123,67 €
Εισπραχθέντα: 23.593.431,53 €
Διαφορά: 14.693.692,14 €
Απόκλιση: 38,38 % περίπου.
Ως προς τα έξοδα είχαμε:
Διαμορφωθέντα:      38.287.123,67 €
Πληρωθέντα:             20.158.183,33 €
Δεν πληρώθηκαν:     18.128.940,34 €
Απόκλιση:  47,35%  περίπου
Το περιθώριο απόκλισης που δίνει το παρατηρητήριο ώστε να καταστεί ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός είναι 10%. Επομένως είμαστε εκτός στοχοθεσίας.
Ως προς τον ισολογισμό έτους 2015 στα έσοδα έχουμε για τις απαιτήσεις 4.352.270,51 €, στα έξοδα έχουμε υποχρεώσεις 6.794.795,46 €  δηλαδή έχουμε μία διαφορά, η οποία θα μεταφερθεί στο 2016. Τώρα τι εισπράξαμε από αυτά και τι πληρώθηκαν εντός του 2016 το γνωρίζετε εσείς. Υπάρχουν οι παρατηρήσεις όπως προανέφερα της κα Γκόγκου γι’ αυτό πρέπει η Διοίκηση με την συνεργασία των Δημοτικών υπαλλήλων να συμμορφωθούν σ’ αυτές και να εξαλειφθούν όσο είναι  δυνατόν, Δηλαδή ο προϋπολογισμός του 2015 ήταν εικονικός, αυτό δε τεκμαίρεται από τα αποτελέσματ.α του απολογισμού – ισολογισμού και επειδή η απόκλιση του είναι πάνω από 10% που το παρατηρητήριο θέτει ως προϋπόθεση ή εάν θέλετε ως στόχο για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε τον απολογισμό – ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσης του Δήμου Πέλλας για το οικ. έτος 2015.
Στάθης Καστερίδης

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *