Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου και ώρα 18:00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο 13η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
2ο Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019 (Απόφαση 2/2018 Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας)
3ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 και η εγγραφή του τίτλου “Αισθητική Αναβάθμιση της Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό 2018 του Δήμου Αλμωπίας
4ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους
5ο Καθορισμός κωδικού του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 δεκτικού Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.
6ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016
7ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 46.267,63€ για την εξόφληση υποχρεώσεων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής και εγγραφή των ΚΑ στον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων έτους 2018 του Δήμου Αλμωπίας.
8ο Έγκριση Δημοπράτησης του έργου “Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Αριδαίας” σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 “Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης” του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016)
9ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” για το έτος 2018 και η εγγραφή του τίτλου “Αναβάθμιση Πεζοδρομίων στην Πόλη της Αριδαίας” στο ΤΠ 2018 και στον προϋπολογισμό του Δήμου Αλμωπίας
10ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: “Συντήρηση Ξενιτίδειου Πνευματικού Κέντρου”
11ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση – Επισκευή δικτύου ομβρίων υδάτων Δ.Ε.Αριδαίας”.
12ο Έγκριση ΑΠΕ του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Αλμωπίας”
13ο Έγκριση 2ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Κατασκευή και λειτουργία της Επέκτασης Χ.Υ.Τ.Α. 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Πέλλας (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) και εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος βιολογικού”
14ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου: ”Αντικατάσταση καλλωπιστικού φωτισμού στην οδό Κύπρου Δήμου Αλμωπίας”
15ο Έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου :”Συντήρηση δικτύου ομβρίων υδάτων Δήμου Αλμωπίας”
16ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου με τίτλο “Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων οικισμού Αριδαίας”
17ο Έγκριση της με αριθ. 5/2018 Απόφασης Ε.Π.Ζ. Δήμου Αλμωπίας
18ο Παραχώρηση αίθουσας Δημαρχείου Εξαπλατάνου στο “Μελισσοκομικό Σύλλογο Αλμωπίας”
19ο Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός σπουδαστή Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Αλμωπίας
20ο Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της Δ/θμιας Σ.Ε. Δήμου Αλμωπίας
21ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
22ο Μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας
23ο Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019
24ο Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας, οικ. έτους 2019.
25ο Έγκριση πίνακα Στοχοθεσίας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας έτους 2019
26ο Μερική ανάκληση της με αριθ. 232/2018 Απόφασης Δ.Σ.Αλμωπίας
27ο Τροποποίηση της αριθ. 246/2014 Απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΚΕΚΠ-Α Δήμου Αλμωπίας.
28ο Παράλληλη άσκηση με την Ελληνική Αστυνομία από το Δήμο Αλμωπίας, της αρμοδιότητας του ελέγχου της τήρησης των διατάξεων που αφορούν την εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων (κανονισμός καθαριότητας σε σχέση με τις λαϊκές αγορές)
29ο Κατάργηση επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
30ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη των επαγγελματικών αδειών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
31ο Λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση ή μη άδειας παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου
32ο Μερική ανάκληση της αριθ. 233/2018 Α.Δ.Σ. σχετικά με την έκδοση άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου
33ο Μετατροπή παραγωγικής άδειας πωλητή πλανόδιου εμπορίου
34ο Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου στην Αθήνα
35ο Συμμετοχή συμβούλων στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Αθήνα (3-5/12/2018)

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *