Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018

Διαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων - Οδηγίες για την υποβολή δηλώσεων ζημιάς από τις βροχοπτώσεις 2018

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους Αγρότες που υπέστησαν ζημίες από τις βροχοπτώσεις του 2018 στα Ροδάκινα , Νεκταρίνια και Συμπύρηνα, ότι ξεκινά η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την καταβολή των αποζημιώσεων με βάση τον Κανονισμό "Deminimis ".

Υπεύθυνοι για την συγκέντρωση των στοιχείων είναι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Εταιρικές τους Ενώσεις. Οι αποζημιούμενες ποικιλίες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών από τον ΕΛΓΑ , πιθανότατα την Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου .

Η διαδικασία συγκέντρωσης στοιχείων περιλαμβάνει όσους Αγρότες είναι μέλη των Συνεταιρισμών καθώς και όσους είναι μεμονωμένοι παραγωγοί.  Τα μέλη των Συνεταιρισμών δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία απολύτως ενέργεια διότι τα στοιχεία θα αντληθούν από τα επίσημα λογιστικά αρχεία των Οργανώσεων και θα συνταχθούν συγκεντρωτικές καταστάσεις των δικαιούχων μελών με την ευθύνη της Οργάνωσης .

Οι Συνεταιρισμοί στις καταστάσεις θα συμπεριλάβουν μόνο εκείνα τα αγροτεμάχια των μελών τους που είναι δηλωμένα στο ΟΣΔΕ ως παραγωγικά και είναι ασφαλισμένα στον ΕΛΓΑ . Οι μεμονωμένοι Αγρότες που δήλωσαν στο σύστημα του ΟΣΔΕ αναλυτικά όλες τις ποικιλίες τους δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια διότι θα αντληθούν τα στοιχεία τους αυτόματα από το σύστημα .

Οι μεμονωμένοι Αγρότες που στο ΟΣΔΕ , είτε δεν δήλωσαν καμία ποικιλία ή δεν δήλωσαν μόνο ορισμένες και συγχρόνως διαθέτουν Τιμολόγια που αναγράφουν την ποικιλία που παρέδωσαν ( εφ΄ όσον οι ποικιλίες συμπεριλαμβάνονται στις ποικιλίες που θα αποζημιωθούν) μπορούν να υποβάλουν δήλωση μόνο για τα αδήλωτα αγροτεμάχια , σε Συνεταιρισμό ή Εταιρική Συνεταιριστική Ένωση της δικής τους επιλογής , προσκομίζοντας α) την δήλωση του ΟΣΔΕ 2018 β) υπεύθυνη δήλωση υπόδειγμα της οποίας θα προμηθεύονται μόνο από τους Συνεταιριστικούς φορείς και την οποία αφού συμπληρώσουν θα επικυρώνουν για το γνήσιο της υπογραφής και γ) φωτοτυπίες Τιμολογίων όπου αναγράφεται η ποικιλία η οποία υπάγεται σε αυτές που αποζημιώνονται .

Όσοι από τους Αγρότες δεν έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ τις ποικιλίες τους και δεν διαθέτουν Τιμολόγιο που να αναγράφει τις ποικιλίες (εφ ΄όσον είναι αποζημιώσιμες ) , δεν θα κάνουν δήλωση τώρα . Θα υπάρξει από το Υπουργείο ανακοίνωση εντός του Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου για τον τρόπο που θα αποζημιωθούν και αυτοί μέσω του ‘’Deminimis ‘’. Εφιστάται η προσοχή των Οργανώσεων να ελέγχουν τα σχετικά Τιμολόγια πρίν καταχωρήσουν τις ποικιλίες και τα στρέμματα στο σύστημα .

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα αναγραφούν μόνο οι ποικιλίες και τα αγροτεμάχια που στην δήλωση του ΟΣΔΕ δεν είχαν όνομα της ποικιλίας και βέβαια μόνο οι ποικιλίες που θα περιλαμβάνονται στην κατάσταση των αποζημιουμένων ποικιλιών του ΕΛΓΑ .

Οι Συνεταιρισμοί θα καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό πρόγραμμα EXCELμόνο εκείνα τα στοιχεία που θα τους ορίσουμε με ειδική μας οδηγία. Οι καταστάσεις των αρχείων που θα υποβληθούν από τους Συνεταιρισμούς θα είναι δύο. Η πρώτη θα αφορά τα μέλη των Συνεταιρισμών και η δεύτερη των μεμονωμένων Αγροτών.

Οι καταστάσεις θα παραδοθούν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στα Τοπικά Γραφεία του ΕΛΓΑ στα οποία υπάγονται οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι Εταιρείες τους . Ειδικότερα για τα μέλη τους οι Συνεταιρισμοί θα καταθέσουν τις καταστάσεις συνοδευόμενες , από ηλεκτρονικό αρχείο και υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου επικυρωμένη , υπόδειγμα της οποίας θα δοθεί. Για τους μεμονωμένους οι καταστάσεις θα συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο ,την δήλωση του ΟΣΔΕ εκάστου Αγρότη , την επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση και τα αντίγραφα τιμολογίων.

Για τις ανωτέρω εργασίες οι Συνεταιρισμοί οφείλουν να παρέχουν δωρεάν τις υπηρεσίες στα μέλη τους , για δε τους μεμονωμένους (μη μέλη) , μπορούν εάν αποφασίσουν να χρεώνουν ΜΕΧΡΙ 2 Ευρώ το στρέμμα συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ , για την κάλυψη των εξόδων τους.

Τέλος τονίζουμε ότι θα πρέπει εντός της τρέχουσας εβδομάδας να ολοκληρωθεί η υποβολή των στοιχείων έτσι ώστε να καταβληθούν οι αποζημιώσεις μέχρι τέλους του έτους.
ΛΙΣΤΑ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ


ΡΟΔΑΚΙΝΑ

1ALIPERSΙ1/7/20187/7/2018
2ALIROSANTA4/7/20188/7/2018
3EARLY RICH11/06/1803/07/18
4EXTREME JULIA19/06/1809/07/18
5ELEGAN LADY05/07/1812/08/18
6FLAVOR CREST20/06/1815/07/18
7CREST HEAVEN07/07/1817/08/18
8ICE30/06/1820/08/18
9JULΥ LADY03/07/1805/08/18
10MAOURA 11/06/1810/07/18
11MARATHON04/07/1804/08/18
12MARIA BIANCA24/06/1829/07/18
13MARIA-MARTA03/07/1823/07/18
14Ο' ΧΕΝΡΥ01/08/1829/08/18
15PLATIFIRST07/06/1830/06/18
16PLATIFUN17/06/1824/07/18
17RED FALL21/08/1817/09/18
18RED HAVEN18/06/1812/08/18
19RED MOON20/06/1811/07/18
20RED VALLEY04/07/1823/08/18
21REGINA08/06/1804/07/18
22RICH LADY26/05/1810/08/18
23ROAYAL-TIME18/06/1826/07/18
24ROM STAR05/07/1801/08/18
25ROSA DEL WEST 01/07/1829/07/18
26ROYAL FLAOYER05/07/1824/07/18
27ROYAL GLORY12/06/1818/07/18
28ROYAL LEE05/07/1805/08/18
29ROYAL MAGESTIC09/06/1811/07/18
30ROYAL SUMMER19/06/1824/07/18
31ROYAL PRIDE09/07/1806/08/18
32SUMMER GIANT03/07/1825/08/18
33SUMMER LADY26/06/1803/08/18
34SUMMER RICH24/06/1826/07/18
35SUN CLAUS17/06/1802/08/18
36SUN CLOUD01/07/1827/07/18
37SUN CREST01/07/1824/09/18
38SWEET DREAM25/06/1817/08/18
39SWEET FIRE06/07/1808/08/18
40SWEET SCARLET27/06/1814/08/18
41SYMPHONIE 01/07/1809/08/18
42TARTIBELLE-TARTIRED15/08/1813/09/18
43UFO 404/06/1828/07/18
44UFO PLATY BELLE30/06/1809/07/18
45UFO platy ferm11/06/1821/07/18
46UFO SWEET15/06/1823/07/18
47VISTA RICH16/06/1815/07/18
48ΓΚΛΑΝΤΙΣ08/08/1812/09/18
49ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΑΜΕΡ04/07/1810/07/18
50ΓΚΡΕΤΑ29/06/1816/07/18
51ΕΝΤΟΥΑΛ20/08/1806/09/18
52ΙΡΕΝΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ)23/06/1803/07/18
53ΚΟΡΟΝΕΤ01/07/1816/07/18
54ΟΨΙΜΟ ΡΕΝΤ ΧΑΒΕΝ21/06/1809/07/18
55ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ03/07/1825/07/18
56ΠΕΤΡΟΥΛΑ 05/07/1813/07/18
57ΠΙΝΓΚ ΡΙΝΓΚ (ΟΥΦΟ)02/07/1809/07/18
58ΡΕΝΤ ΚΑΛ07/08/1810/09/18
59ΡΕΝΤ ΛΕΙΝΤΥ 22/08/1811/09/18
60ΡΕΝΤ ΣΚΑΡΛΕΤ 03/07/1807/08/18
61ΡΕΝΤ ΣΤΑΡ14/08/1803/09/18
62ΡΟΥΜΠΙ ΝΤΟΥ19/08/1810/09/18
63ΣΟΥΠΕΡ ΚΟΡΩΝΕΤ 30/06/1813/07/18
64ΤΣΑΧΠΙΝΑ25/08/1801/09/18
65ΦΕΡ ΤΑΙΜ28/08/1815/09/18
66ΦΛΟΡΕΝΤΙΑ28/06/1803/07/18
67ΦΡΑΝΣΥ07/07/1813/07/18
68OKTAVIA10/07/1810/09/18
69ΚΕΒΙΝΑ21/07/1822/08/18
70ΝΙΡΙΝΙΑ 23/07/1828/08/18
71FAYETTE17/07/1831/08/18
72ΖΙ ΛΕΙΝΤΙ19/05/1817/8/18

ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ

1ALI TOP15/06/1824/07/18
2ALICIA15/06/1803/07/18
3AMIGA20/06/1819/07/18
4BIG HAVEN04/06/1811/07/18
5BIG TOP07/06/1814/07/18
6BLACK RUBI16/06/1811/07/18
7CALDESI 200012/06/1823/07/18
8CALDESI 201019/06/1826/07/18
9CALTESI 17/06/1806/08/18
10CALTESI 202025/06/1830/06/18
11DAIMONT 2030/06/1802/09/18
12DAYAMOND RAY-RED DIAMOND30/06/1820/07/18
13DOLORES20/06/1810/07/18
14FIRE BRIGHT28/06/1812/07/18
15FIRE TOP11/06/1820/07/18
16FANTALATE07/07/1811/08/18
17GEA-GAIA24/06/1810/07/18
18KEY SWEET17/06/1821/07/18
19LUCIANA30/06/1821/07/18
20LUCIANO05/07/1819/08/18
21MAGIC20/06/1817/07/18
22MARIA LIDA18/06/1831/07/18
23MESEBRINE22/06/1811/07/18
24NEW TOP23/06/1801/07/18
25PLATERINA25/06/1810/07/18
26ROYAL QUEEN16/06/1801/07/18
27RED GOLD07/07/1818/08/18
28SPRING BRIGHT18/06/1805/07/18
29SPRING RED14/06/1805/07/18
30SUN FREE09/06/1804/07/18
31UFO 778 01/07/1814/07/18
32UFO FLAME KISS27/06/1803/07/18
33VENUS10/07/1823/08/18
34ΓΚΑΡΣΙΚΑ (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΑ)21/06/1807/07/18
35ΚΑΛΤΕΖΙ ΝΤΕΛΟΡΕΣ29/06/1805/07/18
36ΚΕΙΚ ΡΕΝΤΑΛ08/07/1816/07/18
37ΡΕΝΤ ΛΕΙΝΤΙ14/06/1821/06/18
38ΧΟΝΕΥ ΜΠΛΕΙΖ 25/06/1810/07/18
39MORSIANI 9016/07/1804/09/18
40ORION06/07/1831/08/18
41SWEET LADY17/07/1830/08/18

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ

1Α3703/07/1812/08/18
2CATHERINA23/06/1801/08/18
3FER GOLD02/07/1820/07/18
4FERLATE26/08/1804/09/18
5FORTUNA30/06/1803/08/18
6LOADEL30/06/1812/08/18
7MIRELLE02/07/1825/07/18
8ROMEA22/06/1824/07/18
9SUPER FORTUNA07/07/1830/07/18
10VLG24/08/1815/09/18
11ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ05/07/1802/08/18

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *