Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Δήμος Αλμωπίας: Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

Σας καλούμε να έρθετε στις 30 Σεπτεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να παραστείτε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


                                              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ   
         
Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας

2
Τροποποίηση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Αλμωπίας (αριθμ.πρωτ.: 21379/24-09-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)  

3
Λήψη απόφασης έγκρισης αποφάσεων δημάρχου (αριθμ.πρωτ.:21358/24-09-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)

4
Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών). (αριθμ.πρωτ.:20854/17-09-2019 εισήγηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού Προμηθειών) 

5
Έγκριση πρακτικού διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο “Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης Τ.Κ. Βορεινού.” (αριθμ. Διακήρυξης 8857/25-04-2018) (αριθμ.πρωτ.:18976/26-08-2019 εισήγηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού)

6
Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Σαρακηνών Δήμου Αλμωπίας.”  (από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και αριθμ.πρωτ.:19049/26-08-2019 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού )

7
Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού οικισμού Μικροχωρίου – Πιπεριάς Δήμου Αλμωπίας” ( από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και αριθμ.πρωτ.:19050/26-08-2019 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού)

8
Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού Ίδας Δήμου Αλμωπίας” ( από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας)

9
Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “Αισθητική αναβάθμιση στην Τ.Κ. Λουτρακίου Δήμου Αλμωπίας” ( από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και  αριθμ.πρωτ.:19048/26-08-2019 πρακτικό 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού)

10
Έγκριση 1ου πρακτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου “Αναβάθμιση πεζοδρομίων στην πόλη της Αριδαίας”  (από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )

11
Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση σε κτίριο του Δήμου” (από 24-09-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας )

12
Έγκριση της “Προμήθειας καυσίμων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης/απευθείας ανάθεση για τις ανάγκες του Εργοταξίου του Δήμου”, βάσει της 40/2019 μελέτης με τίτλο “Προμήθεια Καυσίμων”, ποσού 24.792,17€ (αριθμ.πρωτ:21412/24-09-2019 και 21426/24-09-2019 έγγραφα του  προϊσταμένου του Τμήματος Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου.)

13
Διαγραφή ή μη χρεών των οφειλετών του Δήμου Αλμωπίας. (αριθμ.πρωτ.: 21451/24-09-2019 εισήγηση Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών) 

14
Έγκριση πρακτικού του διαγωνισμού με θέμα:¨Βελτίωση υποδομών κοινής ωφέλειας στον τομέα της άρδευσης του Δήμου Αλμωπίας και συγκεκριμένα στη συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Αλμωπίας¨

15
Καθορισμός όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας πετρελαιοειδών (καυσίμων κίνησης/θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλμωπίας και των νομικών του προσώπων (του ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ, της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ και της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) έτους 2019 (διάστημα δώδεκα(12) μηνών).  


Εσωτερική  Διανομή:
- Πρωτόκολλο - αρχείο
-Τμήμα Υποστήριξης Πολ. Οργάνων 
-Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών
-Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
-Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
-Γραφείο Δημάρχου
-Πρ/μενη Τεχνικών Υπηρεσιών
-Πρ/μενη Οικονομικών Υπηρεσιών  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *