Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 04 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00’ (5.00 μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο

1ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» που έχει έδρα στα Λουτρά Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας.

2ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αλμωπίας (ΔΗ.ΚΕ.Α.)


3ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ»

4ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

5ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας.

6ο

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλμωπίας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)

7ο

Ορισμός Προέδρου και Παραγωγικών Τάξεων της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αλμωπίας

8ο

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αλμωπίας

9ο

Τροποποίηση της με αριθ. 126/2019 Απόφασης Δ.Σ. - Αντικατάσταση μελών Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2019.

10ο

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών, Εκποίησης, Εκμίσθωσης και Μίσθωσης Ακινήτων ή Κινητών Πραγμάτων Δήμου Αλμωπίας.

11ο

Ανανέωση Νομιμοποίησης και ορισμό Εκπροσώπων για την κίνηση τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου Αλμωπίας και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες.

12ο

Εκλογή αντιπροσώπων στον ΣΔΙΠΕ για την τετραετία 01/09/2019 -31/12/2023, σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων), τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα «Καλλικράτης») και του Ν. 4623/2019 (Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κ.λ.π.)

13ο

Εκλογή Αντιπροσώπων – Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικής Μακεδονίας
 
14ο

Υπόδειξη εκπροσώπων ΠΕΔΚΜ στις Επιτροπές Ελέγχου Παιδικών Χαρών

15ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 29.425,00€ για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων

16ο

10η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Αλμωπίας, οικ έτους 2019.

17ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

18ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ Τριμήνου Δήμου Αλμωπίας, έτους 2019

19ο

Αποδοχή έγκρισης του Τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου για τον Κωδ. Πράξης MIS :5003445 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμωπίας και την πρόσληψη ενός (1) επιπλέον ατόμου

20ο

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων

21ο

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής έργων

22ο

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων

23ο

Ακύρωση της με αρ. 150/2019 απόφασης Δ.Σ. για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας με αντικείμενο τη “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ” που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009” και λήψη απόφασης εκ νέου

24ο

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής των έργων:

1.Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης διαχειριστικής ενότητας Ν.Πέλλας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός βιολογικού (Υποέργο1-ΕΣΠΑ)

2.ΥΠ1 « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» της πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ – Β΄ΦΑΣΗ»

25ο

Εκμίσθωση δημοτικών (πρώην σχολικών ) αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Σωσάνδρας.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΒΕΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *