Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας στον Δήμο Έδεσσας

Ο Δήμος Έδεσσας αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, εντός του θεσμικού πλαισίου του Καλλικράτη (αρ.70 Ν.3852/2010), για σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Δ.Ε.Ι.), η οποία είναι συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο και έχει τις αρμοδιότητες:

• σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο
• διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής
• συνεργάζεται με την «Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων», με τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, Υπηρεσιακές Μονάδες του Δήμου, με δομές και συλλογικότητες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
• συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Ενδεικτικά η Δ.Ε.Ι. μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης / πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσως ευκαιριών, καταπολέμησης των στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης κ.λπ. 

Η Δ.Ε.Ι. συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από:

-έναν/ μία (1) αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο/η ή δημοτικό/ή σύμβουλο ως Πρόεδρο,
-έναν/ μία (1) δημοτικό/ή σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου,
-έναν/ μία (1) υπάλληλο της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων του Δήμου,
-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/ εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης,
-έναν/ μία (1) εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/ φεμινιστικού συλλόγου/ φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση σε θέματα της ισότητας των φύλων,
-δύο (2) εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων.
Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Για τον λόγο αυτό απευθύνουμε δημόσια πρόσκληση σε:

• τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
• ενώσεις και συλλόγους γονέων
• τοπικούς γυναικείους/φεμινιστικούς συλλόγους/φεμινιστικές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές οργανώσεις με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων
• εμπειρογνώμονες δημότες/-ισσες για την ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων,
εφόσον το επιθυμούν, να εκφράσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Έδεσσας, ορίζοντας και τους εκπροσώπους τους.
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν:
• Εγγράφως στο Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, υπόψη κας Ουρανίας Πασιαλή
• Mε e-mail στη διεύθυνση: pasiali@edessa.gr
 
το αργότερο μέχρι 27 Μαρτίου 2020.
 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2381350783.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *