Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 15/10/13

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας (άρθρο 67 του Ν.3852/2010), που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη, 15 του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2013 και ώρα 6:30 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο:
 
Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
2ο:
Αίτηση του κ. Ελευθεριάδη  Θεόδωρου του Χρήστου, για την χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.
3ο:
 
΄Εγκριση της  αριθμ. 45/2013 απόφασης  του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑ Δήμου Αλμωπίας, που αφορά τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών  του.
4ο:
 
Μερική αναμόρφωση  του τεχνικού προγράμματος έργων και του προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2013.
5ο:
 
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ,  για κάλυψη κατεπειγουσών ή πρόσκαιρων αναγκών (2μηνής σύμβασης),  στην  Μαθητική  Εστία Αριδαίας.
 
6ο:
 
Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Δημοσίου Δικαίου στον Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Αλμωπίας, για  την πρόσληψη προστατευομένου  βάσει του Ν. 2643/1998.
7ο:
 
 
Τροποποίηση – Αναδιατύπωση της  αριθμ. 168/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμωπίας, σύμφωνα με την αριθμ.35/2013 Απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
8ο:
 
Καταγγελία σύμβασης εργαζομένου  του Δήμου.
9ο:
 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή  αρδευτικών τσιμενταυλακων Δ.Ε. Αριδαίας , Τ.Κ.  Γαρεφείου, Δωροθέας, Μεγαπλατάνου, Τσάκων, Βορεινού, Λουτρακίου».
10ο:
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή  αρδευτικών τσιμενταυλακων Δ.Ε. Εξαπλατάνου Τ.Κ. Εξαπλατάνου, Θηριόπετρας, Νερομυλου, ΄Ιδας, Φούστανης, Μηλέας».
11ο:
 
 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή  σωληνωτών  δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Αριδαίας, έδρας Δήμου  και Τ.Κ. ΄Ορμας, οικισμού Μοναστηρακίου, Ξιφιανής, Αλώρου, Πιπεριάς, Μεγαπλατάνου».
 
12ο:
 
Έγκριση της μελέτης και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για το έργο: «Ανάπλαση πλατείας Αετοχωρίου».
 
13ο:
 
 
Έγκριση    τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων  Β΄ τριμήνου,  του Δήμου Αλμωπίας, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2013.  
14ο:
 
 
Τροποποίηση φυσικού αντικειμένου της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αλμωπίας».
15ο:
 
Έγκριση διάθεσης πίστωσης 1.000,00 €,  για την προμήθεια ειδών  σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων. 
16ο:
 
Έγκριση δαπάνης για την μετακίνηση Δημάρχου και  Αντιδημάρχου στην Αθήνα, για υποθέσεις του Δήμου Αλμωπίας.
17ο:
 
 
΄Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
18ο:
 
΄Εγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων ΄Εργων (Α.Π.Ε.) του Δήμου Αλμωπίας.
19ο:
 
Γνωμοδότηση για την συναίνεση ή μη στην εκμίσθωση έκτασης 4.020  τ.μ. από το υπ΄ αριθμ. 579 τεμάχιο αγροκτήματος Αριδαίας, στον κ. Γούδη Γεώργιο του Δημητρίου.
20ο:
 
 
 
΄Εγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του ΚΕΠ  Αριδαίας.
21ο:
 
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών.
22ο:
 
Ανάκληση της  αριθμ.197/2013 απόφασης  του Δημοτικού Συμβουλίου  και εκ  νέου απευθείας εκμίσθωση εκμετάλλευσης συστάδων δημοτικού δάσους «Πέτερνικ» Σωσάνδρας σε δασικούς συνεταιρισμούς εργασίας Σωσάνδρας, για το έτος 2013. 
23ο:
 
Καθορισμός του ύψους, της διαδικασίας και του τρόπου καταβολής και είσπραξης του ημερήσιου ανταποδοτικού τέλους από τους προσερχόμενους στους χώρους των Λαϊκών αγορών του Δήμου πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς).
24ο:
 
 
Ορισμός Επιτροπής Σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Αλμωπίας, λόγω παύσης της Δημοτικής Αστυνομίας.
25ο:
 
 
΄Εγκριση εκμίσθωσης δημοτικών (πρώην σχολικών) αγροτεμαχίων Αψάλου.
 
26ο:
 
 
 
Ανάδειξη προμηθευτών με τη  διαδικασία διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεσης  μετά  τη  διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού,  για την προμήθεια τροφίμων  για τις ανάγκες της «Λουτρά Λουτρακίου Δήμου  Αλμωπίας Α.Ε.».
 
27ο:
 
 
Ανάδειξη προμηθευτών με τη  διαδικασία διαπραγμάτευσης- απευθείας ανάθεσης  μετά  τη  διενέργεια άγονου διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού,  για την προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου  υγειονομικού υλικού   για τις ανάγκες της ΔΗΚΕΑ, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλμωπίας.
 
28ο:
 
Αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου Συνδέσμου Καθαριότητας Αλμωπίας.
Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *