Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

Επιστολή του Ιορδάνη Τζαμτζή προς τον Υπουργό Οικονομικών

Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη και την Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Σαββαίδου Αικατερίνη, κατέθεσε ο Βουλευτής Πέλλας κ. Ιορδάνης Τζαμτζής, ζητώντας την ανάκληση της ΠΟΛ 1184/30-7-2014, τονίζοντας, ότι οι ρυθμίσεις της, τιμωρούν τους πολίτες και δεν τους βοηθούν. Στην επιστολή του ο κ.Τζαμτζής αναφέρει: 


Προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
Κοιν. Γ.Γ.Δ.Ε. κ. Σαββαίδου Αικατερίνη

Θέμα: «Απόσυρση της ΠΟΛ 1184/30-7-2014»


Κύριε Υπουργέ

Α) Με την ΠΟΛ 1184/30-7-2014 της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, στις περιπτώσεις λαθών στην δήλωση ΕΝΦΙΑ, επιβάλλονται ρυθμίσεις οι οποίες τιμωρούν τον πολίτη και δεν τον βοηθούν. Σε κάθε λάθος του πολίτη, επιλέγεται η δυσμενέστερη για τον πολίτη εξέλιξη. Η ΠΟΛ 1184 αναφέρει:
« ΠΟΛ 1184/2014/30-7-2014
Θέμα: Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

3. Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Για την αποκατάσταση ενδεχόμενων τυπικών λαθών και ελλείψεων σε στοιχεία ακινήτων των δηλώσεων στοιχείων ακίνητων, προκειμένου να συντεθούν μηχανογραφικά οι δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α.:

1. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου είδους εμπράγματου δικαιώματος, το ακίνητο θεωρείται ότι ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο φορολογούμενο, εφόσον το έτος γέννησης επικαρπωτή για το συγκεκριμένο δικαίωμα είναι κενό.

2. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας, λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας εκατό τοις εκατό (100%).

3. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του αριθμού ορόφου ή συμπλήρωσης ορόφου ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον έκτο (6ο) όροφο.

4. Σε περίπτωση κατά την οποία το έτος γέννησης επικαρπωτή έχει συμπληρωθεί με διψήφιο αριθμό, αυτός θεωρείται ως η ηλικία του επικαρπωτή κατά το έτος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου έτους γέννησης επικαρπωτή, με εξαίρεση την προηγούμενη περίπτωση, λαμβάνεται το δυσμενέστερο για το φορολογούμενο έτος.

5. Σε περίπτωση εμπράγματου δικαιώματος με επικαρπωτή νομικό πρόσωπο, θα αποδίδεται η σταθερή τιμή 0,80 για επικαρπία, ανεξάρτητα από το δηλωθέν έτος γέννησης επικαρπωτή στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

6. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία (ΑΒΑ) του νομού για τον κύριο φόρο φυσικών και νομικών προσώπων και, κατά περίπτωση, η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή
Ειδική Βασική Αξία (ΕΒΑ) για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από νομό και δήμο, λαμβάνεται κατά περίπτωση η μεγαλύτερη ΑΒΑ ή ΕΒΑ του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.
Σχόλιο: Εδώ ο πολίτης τιμωρείται και το κράτος του ζητά να πληρώσει για την γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου του, με την μεγαλύτερη Αρχική Βασική Αξία ή Η Ειδική Βασική Αξία του Νομού ή του Δήμου, τόσο τον κύριο όσο και τον συμπληρωματικό φόρο.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του νομού και εάν η γεωγραφική θέση του αγροτεμαχίου προσδιορίζεται μόνο από το νομό και δήμο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη ΤΟ αρχικό του δήμου για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων.
Σχόλιο: Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στην περίπτωση 7. Το Υπουργείο λαμβάνει ως τιμή την μεγαλύτερη τιμή οικοπέδου(ΤΟ), τόσο για τον αρχικό, όσο και για τον συμπληρωματικό φόρο.


8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία.
Σχόλιο: Τα κτίσματα αυτά είναι αποθήκες, ή στέγαστρα αγροτικών εφοδίων. Ο νόμος δεν τα φορολογεί. Όμως η Εγκύκλιος του Υπουργείου, εάν υπάρξει λάθος ή αμέλεια από τον αγρότη, τότε τον τιμωρεί φορολογώντας τον σαν να έχει σπίτι μέσα στο κτήμα του. Ο συντελεστής φορολογίας τότε είναι πολύ υψηλός. 

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία πρόσοψης του αγροτεμαχίου ή έχουν συμπληρωθεί λανθασμένα, για το συμπληρωματικό φόρο των νομικών προσώπων, θεωρείται ότι το γήπεδο έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή οδό.
Σχόλιο: Ομοίως φορολογείται ο πολίτης, ως έχων χωράφι πάνω σε Εθνική Οδό, ενώ το χωράφι αυτό μπορεί να βρίσκεται στα κατσάβραχα.

10. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν περισσότερες των μια ζώνες, με την ίδια χαμηλότερη τιμή, ως συντελεστής οικοπέδου (Σ Οικ.), συνολική τιμή εκκίνησης του οικοπέδου και συντελεστής αξιοποίησης οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), λαμβάνονται αυτοί, από το συνδυασμό των οποίων προκύπτει η μικρότερη φορολογητέα αξία οικοπέδου.

11. Σε περίπτωση οικισμών προϋφισταμένων του 1923 και οικισμών κάτω των 2000 κατοίκων, για τον υπολογισμό του ΣΟ τελ. ως επιφάνεια του κατά κανόνα άρτιου οικοπέδου λαμβάνεται η αναγραφόμενη στη δήλωση στοιχείων ακινήτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2014»

Α)Διαπιστώνουμε σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις της ΠΟΛ, ότι ο πολίτης είτε λογω λάθους του, είτε λόγω των παραπάνω ρυθμίσεων από το Υπουργείο Οικονομικών, έχει την δυσμενέστερη αντιμετώπιση και οι χρεώσεις ΕΝΦΙΑ που επιβάλλονται είναι οι υψηλότερες.

Β) Οι λογιστές, χωρίς καμιά επιβάρυνση για τον κρατικό προϋπολογισμό, είχαν την δυνατότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2014, να τροποποιούν το Ε9 για διόρθωση λαθών. Θα μπορούσαν λοιπόν, να διορθώσουν τα λάθη στο Ε9 και να γίνει η νέα εκκαθάριση από την Γενική Γραμματεία Εσόδων. Σήμερα όμως η εφαρμογή του Ε9 είναι κλειστή., 

Γιατί το Υπουργείο δεν ανοίγει την εφαρμογή του Ε9 ώστε να γίνουν οι διορθώσεις.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να αποσυρθεί η ΠΟΛ 1184/2014/30-7-2014 και δεν πρέπει οι πολίτες να πληρώσουν την πρώτη δόση του λανθασμένου εκκαθαριστικού, αλλά να γίνουν πρώτα οι απαιτούμενες αλλαγές. 


Με τιμή 
Ιορδάνης Τζαμτζής
Βουλευτής Πέλλας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *