Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου 2015

Δήμος Αλμωπίας: Παράταση στην ανανέωση των Αδειών των Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Από το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246/Α/15-11-2014) και την αριθμ. 10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ανανέωση των Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Αλμωπίας, ότι δόθηκε νέα παράταση και ως νέα ημερομηνία λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται η 12η Φεβρουαρίου 2015.


Για την ανανέωση της άδειας υποβάλλονται στην παραπάνω υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας έως και την 12η Φεβρουαρίου 2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά:


Α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

Β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα

Γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία (3) έτη

Δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε) πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ35797/2012 (Β 1199) Υπουργική Απόφαση

ΣΤ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν

ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγο γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα

Ζ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι συνεχίζουν να συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας

H) βεβαίωση μη οφειλής από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Αλμωπίας σύμφωνα με το άρθρο 285 του Ν. 3463/2006 «Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερόμενου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία»

Θ) βεβαίωση μόνιμης κατοικίας


Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική, αιτήσεις ανανεώσεως (καθώς και δικαιολογητικά που υποβάλλονται χωριστά της αιτήσεως), σε μεταγενέστερη ημερομηνία από την ανωτέρω, δεν θα γίνονται δεκτές. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 85 του Ν. 4307/2014 η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, θα ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι και τις 2 Μαρτίου 2015.

Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αιτήσεις από το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου (κα Ελπασίδου Γεωργία τηλ. επικοινωνίας 2384350221).


Δήμος Αλμωπίας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *