Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2020

Δημοσίευση πρόσκλησης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΑλμωπίαςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Σας καλούμε να έρθετε στις 10 Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ..μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010), για να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλμωπίας, για να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία χώρων Αθλητικών εγκαταστάσεων και αναψυχής στην πόλη της Αριδαίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

2
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

3
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

4
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΙΠΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 27/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

5
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»  (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

6
Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του διαγωνισμού του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 03/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

7
Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

8
Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού του έργου  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

9
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κεντροδυτικού Άξονα (Πολυκάρπη, Ξιφιανή) του Δήμου Αλμωπίας»  (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

10
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων  Θηριόπετρας – Φούστανης του Δήμου Αλμωπίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)
11
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Τοπικών Κοινοτήτων Κωνσταντίας - Μηλιάς του Δήμου Αλμωπίας» (από 28/01/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

12
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (από 05/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

13
Έγκριση παράταση της σύμβασης «Υπ.1 Δράσεις διαχείρισης - Υλοποίηση της πράξης wa-mbrella του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009» (αριθ.πρωτ.:710/16-01-2020 εισήγηση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

14
Αποδοχή ή μη απόρριψης της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου της αριθμ. 10747/2019 διακήρυξης για την «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ» (αριθ.πρωτ.:1774/05-02-2020 εισήγηση Επιτροπής Διαγωνισμού)

15
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της σύναψης εκπόνησης της μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην Τ.Κ. Προμάχων» (από 06/02/2020 εισήγηση Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας)

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *