Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Ιδρυτική διακύρηξη αλλά και αιτήματα από το Δίκτυο Αγροτών

Στην ιδρυτική διακύρηξη αλλά και στα αιτήματά τους δημοσιοποίησε το «Δίκτυο Αγροτών». Όπως συγκεκριμένα αναφέρει: «Μετράμε πλέον αρκετές δεκαετίες εφαρμογής καταστροφικών πολιτικών και ανυπαρξία στοιχειώδους  εθνικού σχεδιασμού στον αγροτικό τομέα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελλείματος, βιώνονται με τραγικό τρόπο από την πλειοψηφία των Ελλήνων γεωργών κτηνοτρόφων και αλιέων αλλά και των καταναλωτών. Οι πολιτικές και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν από πολιτικούς, υπηρεσιακούς παράγοντες, ακαδημαϊκή κοινότητα και αγροτοσυνδικαλιστές, τόσο όσον αφορά την παραγωγική διαδικασία, όσο και τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, οδήγησε σε:
Κατακόρυφη μείωση της παραγωγής. Τεράστια αύξηση του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροδιατροφικών προϊόντων. Υποβάθμιση των διατροφικών προϊόντων. «Κλείσιμο» του αγροτικού επαγγέλματος, και μείωση του αγροτικού εισοδήματος.

Δημιουργήθηκαν έτσι και εδραιώθηκαν παθογένειες όπως, άνιση μεταχείριση των αγροτών,  έλλειψη φθηνής χρηματοδότησης, έμποροι, εταιρίες και μεσάζοντες που λυμαίνονται το αγροτικό προϊόν και τον αγρότη, κατάρρευση συνεταιρισμών, έλλειψη υποδομών κλπ., οι οποίες «διασφαλίζουν» την συνέχιση της αποδιάρθρωσης της παραγωγικής διαδικασίας.

Το «επίτευγμα» αυτό υπήρξε προϊόν συλλογικής προσπάθειας πολλών ανθρώπων, κάποιοι από τους οποίους, ακόμη και σήμερα, μετά και τα 7 χρόνια σκληρής λιτότητας, έχουν το θράσος να διεκδικούν ρόλο ώστε να συνεχίσουν το καταστροφικό τους έργο. 
Ο Αγροτικός κόσμος δεν ξέχασε το «έγκλημα» της Αγροτικής, όπου σε ένα Σαββατοκύριακο, το «φιλέτο» χαρίστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς, η ζημιά χρεώθηκε στον Ελληνικό λαό και έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της χώρας, έμεινε μετέωρος και καταχρεωμένος.

Όλοι εμείς, οι κατά βάση, μη προνομιούχους αγρότες, εκτιμήσαμε  ότι είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο  αγροτών με συνδικαλιστικό και κινηματικό χαρακτήρα που θα στοχεύει σε δράσεις μέσα στον αγροτικό χώρο, από τον αγροτικό χώρο, για την επίλυση των σύγχρονων προβλημάτων που μας ταλανίζουν.

Οι βασικοί άξονες της δράσης  του ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ είναι:
  • Η ανάδειξη και η διαμόρφωση αιτημάτων-λύσεων των προβλημάτων, που αντιμετωπίζει ο αγροτικός χώρος, η κινηματική διεκδίκησή τους και η προβολή αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Η επικοινωνία ανάμεσα στις ζωντανές, προοδευτικές, παραγωγικές δυνάμεις των αγροτών σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε νομό, μέσω ενός δημοκρατικού οργανωτικού σχήματος και της έκδοσης ενημερωτικού εντύπου.
  • Η συμμετοχή των μελών του Δικτύου στους οργανωτικούς φορείς των αγροτών, συνεταιρισμούς, συλλόγους, ομάδες Παραγωγών κ.α. Αλλά και η συνεργασία με παρόμοιες πρωτοβουλίες κοινωνικών ομάδων που στοχεύουν στην επίλυση των ίδιων προβλημάτων και κυρίως των καταναλωτών.
  • Η διεκδίκηση πολιτικών και μέτρων, που θα στηρίζουν την ανάπτυξη της Γεωργίας, την παραγωγή ποιοτικού αγροτικού προϊόντος, την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, και τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος.

Στηριζόμενοι στις αστείρευτες δυνάμεις που χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται με τον πρωτογενή  τομέα και διακρίνονται από αγωνιστικότητα και αλληλεγγύη ξεκινάμε, απαλλαγμένοι από παρωχημένες αντιλήψεις και πρακτικές, αγώνα από τους  αγρότες για τους αγρότες, ώστε το αγροτικό επάγγελμα να καταστεί επάγγελμα επιλογής.

Θεωρούμε ότι ο αγώνας για διεκδικήσεις που θα βελτιώσουν τη δουλειά μας και το αποτέλεσμά της, είναι διαρκής και αδιάλειπτος. Με δεδομένη όμως τη χρονική συγκυρία όπου παραδοσιακά πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις, θέτουμε υπ’ όψη των συναδέλφων αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης τα πραγματικά και ουσιαστικά προβλήματα / αιτήματά μας:

Άμεση αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) εντός του 2017.
Η εθνική επιλογή για την εφαρμογή της ΚΑΠ 2015-2020, συντηρεί την ανισότητα μεταξύ των αγροτών. Το 80% των επιδοτήσεων εισπράττεται από το 20% των δικαιούχων,  εξασφαλίζοντας για κάποιους λίγους ενίσχυση έως και 450 φορές μεγαλύτερη από κάποιους άλλους, για την ίδια δραστηριότητα.
Απαιτούμε άμεση αλλαγή του τρόπου σύγκλισης των δικαιωμάτων ενίσχυσης, ώστε στο τέλος της τρέχουσας περιόδου όλοι οι αγρότες να έχουν ίσης αξίας δικαιώματα για την ίδια καλλιέργεια / εκτροφή, όπως άλλωστε συμβαίνει στις υπόλοιπες 27 χώρες της ΕΕ.
Άμεση επίλυση του προβλήματος των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων του 2014.

Μείωση του κόστους παραγωγής.
Η έλλειψη αγροτικής πολιτικής σε συνδυασμό με την άναρχη λειτουργεία της αγοράς αγροτικών προϊόντων και εφοδίων, τον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών του κράτους, την πολυνομία κ.α., έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε δραματική αύξηση του κόστους παραγωγής. Αξιώνουμε άμεσα:
Μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, με μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου και του τιμολογίου της ΔΕΗ.
Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων, ζωοτροφών και ζώντων ζώων.
Μείωση του κόστους άρδευσης με την κατασκευή σύγχρονων κλειστών κυκλωμάτων, παρόχθιων παροχών, τοποθέτηση υγρομέτρων όπου απαιτείται και τη δημιουργία ενιαίων φορέων διαχείρισης υδάτων. Θεσμική και οικονομική εξυγίανσή των ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και την απαλλαγή από κάθε επιβάρυνση των αγροτών που δεν χρησιμοποιούν τα δίκτυα ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ.
Ουσιαστική θεσμοθέτηση / επίλυση του θέματος των αλλοδαπών εργατών γης.
Θεσμοθέτηση ακατάσχετου εμπορικού λογαριασμού αγροτών.
Δημιουργία αναπτυξιακής χρηματοδοτικής τράπεζας.
Πρόσβαση των αγροτών σε φθηνή χρηματοδότηση, έναντι των συνολικών ενισχύσεων και της παραγωγής τους, σύμφωνα με τη δήλωση καλλιέργειας.
Μείωση κόστους αγροεφοδίων.
Κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κρασί.
Μείωση φορολογικών συντελεστών για νέους / νεοεισερχόμενους  αγρότες για τα πρώτα τρία χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας.
Επανεξέταση των τεκμηρίων διαβίωσης και του τέλους επιτηδεύματος για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.
Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε να διασφαλίζεται:
Καταβολή αποζημιώσεων το αργότερο  εντός τετραμήνου από την δήλωση ζημιάς.
Μία και μόνη κλίμακα ασφάλισης/αποζημίωσης, για κάθε είδος καλλιέργειας.
Ασφαλιστική κάλυψη και για το φυτικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα από την ηλικία και τον αριθμό των δέντρων.
Αποζημίωση  όλων των ασφαλιζόμενων ζώων, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Κατάργηση των τελών εκτίμησης.

Ασφαλιστικό
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών σε νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες για τα πρώτα πέντε έτη της δραστηριότητάς τους.
Ασφαλιστικές εισφορές και για τους εταιροεπαγγελματίες  και συνταξιούχους, με κέρδη άνω των 5000€, συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας και συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών ή άλλων συνθηκών.

Έλεγχος αγοράς αγροδιατροφικών προϊόντων.
Καταπολέμηση ελληνοποιήσεων με πραγματικά ισοζύγια αγροτικών προϊόντων και ουσιαστικούς ελέγχους και ποινές που θα εφαρμόζονται.
Θεσμική εξασφάλιση έγκαιρης πληρωμής, ειδικά νωπών αγροτικών προϊόντων.
Θεσμοθέτηση αγορών παραγωγών και κίνητρα για ανάπτυξη της «αγορών χωρίς μεσάζοντες» 
Αυστηροί έλεγχοι για την πρόληψη φαινομένων εναρμονισμένων πρακτικών από ολιγοπώλια / μονοπώλια (καρτέλ), εξαπάτηση μέσω τριγωνικών συναλλαγών κλπ.

Κτηνοτροφία
Εξισωτική Αποζημίωση - επαναφορά του στόχου της αντιστάθμισης της απώλειας εισοδήματος λόγω φυσικών μειονεκτημάτων.
Αδειοδότηση Σταβλικών Εγκαταστάσεων – απλοποίηση διαδικασίας, εφαρμογή υφιστάμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για έκδοση άδειας διατήρησης.
Κατανομή Βοσκοτόπων – αλλαγή ορισμού επιλεξιμότητας – διαφανείς διαδικασίες κατανομής.
Σήμανση Ζώων – Άμεση υιοθέτηση μη αφαιρούμενων μέσων σήμανσης (βόλοι, microchip).
Διαχείριση ζωωνόσων – Ίση μεταχείριση όλων των κτηνοτρόφων όσον αφορά την παροχή εμβολίων. Χρήση της ασφαλιζόμενης αξίας του ΕΛΓΑ για τις άμεσα καταβαλλόμενες αποζημιώσεις.
Σφαγεία - Άμεση θεσμοθέτηση «κινητών» και σφαγείων «εκτροφής» για τις ανάγκες της ίδιας της εκτροφής, ειδικά για τις «δύσκολες» περιοχές (νησιά – ορεινές – απομακρυσμένες).
Κτηνίατρος Εκτροφής – Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ώστε να υπηρετείται η παραγωγή και όχι οι ελλείψεις του κράτους και η γραφειοκρατία.

Αλιεία
Άμεση κατάργηση της πρόσφατης ΥΑ του ΥΠΑΑΤ για την βιντζότρατα και δρομολόγηση της οριστικής κατάργησης του μέσου, όπως σε όλη την Ευρώπη.
Καθορισμός σαφών και αυστηρών κριτηρίων επαγγελματικότητας με στόχο την εξυγίανση και την σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου.
Επαναφορά της ερασιτεχνικής άδειας αλιείας και κατάρτιση διαχειριστικού σχεδίου για αυτόν το τύπο αλιείας.
Άμεση ενίσχυση των αλιέων για τις τεράστιες ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία και αλίευμα από τα θαλάσσια θηλαστικά (φώκιες, δελφίνια) αλλά και λεσεψιανούς μετανάστες (λαγοκέφαλο, λεοντόψαρο).
Άμεση νομοθετική ρύθμιση που θα αναγνωρίζει τη ιδιαιτερότητα του κλάδου και θα δίνει την δυνατότητα στους αλιείς να οργανωθούν και να εκπροσωπηθούν με δευτεροβάθμια αλλά και τριτοβάθμια όργανα.
Ουσιαστικός έλεγχος της αλυσίδας διάθεσης από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή για τα υπομεγέθη αλλά και για την προέλευση (αλιεύματα ερασιτεχνικής αλιείας, ελληνοποιήσεις).
Κατάρτιση διαχειριστικών σχεδίων για είδη αλλά και για τύπους αλιείας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο ώστε να αντιμετωπιστεί η κατάρρευση των ιχθυαποθεμάτων.
Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με την δημιουργία αλλά και την πραγματική λειτουργία ενός εθνικού συμβουλίου αλιείας που θα απαρτίζεται από τους εκπρόσωπους του αλιευτικού κλάδου, τον επιστημονικό κόσμο, τους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΠΑΤ και το οποίο θα χαράσσει μια εθνική αλιευτική πολιτική και όχι να διεκπεραιώνει υπηρεσιακές υποθέσεις.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) – Συνεργατικά σχήματα.
Άμεση προκήρυξη των προγραμμάτων με απλούς, καθαρούς και εφικτούς κανόνες, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και να ωφελούνται οι πραγματικοί αγρότες.
Άμεση θεσμοθέτηση των Ομάδων Παραγωγών ως νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ώστε: α) να μπορούν έστω και ελάχιστοι αγρότες να συνεργάζονται χωρίς να χάνουν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και β) να εξασφαλισθεί η συμμετοχή τους στο αντίστοιχο μέτρο του ΠΑΑ.
Κίνητρα για τη δημιουργία νέων συνεργατικών σχημάτων.
Ευνοϊκή φορολογική/ασφαλιστική μεταχείριση για όλα τα συνεργατικά σχήματα.
Παραχώρηση (αγορά/ενοικίαση) της μη καλλιεργούμενης γης, με απλοποιημένη διαδικασία, για άμεση αξιοποίηση από μικρούς, νέους και νεοεισερχόμενους αγρότες.

Εξόφληση / συμψηφισμός οφειλών του κράτους.
Άμεση εξόφληση  παλαιότερων οφειλών προς τους αγρότες όπως αγροπεριβαλλοντικά, εξισωτική, βασική, ΕΦΚ πετρελαίου, ΦΠΑ, ΠΣΕΑ, ΕΛΓΑ κλπ., ή συμψηφισμός με χρέη των αγροτών προς το δημόσιο.

Θα συνεργασθούμε και θα συμπορευθούμε σε κοινούς αγώνες, με όλες τις ακηδεμόνευτες υγιείς και δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν σαν μόνο στόχο την επίλυση των προβλημάτων του αγροτικού χώρου, την αναβάθμιση του αγροτικού επαγγέλματος και την ουσιαστική παραγωγική ανασυγκρότηση.agrotypos.gr

ΕΚΑΣΚΕΜ: Νέα μεγάλη εκτός έδρας νίκη για τους άνδρες του Μεγάλου Αλεξάνδρου Γιαννιτσών

Την 5η του νίκη για το πρωτάθλημα της Ά Κατηγορίας της ΕΚΑΣΚΕΜ σημείωσε το Σάββατο 23/01 το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του «Μ. Αλεξάνδρου Γιαννιτσών», συντρίβοντας με 45-76 στο ΔΑΚ Δίου Πιερίας τον τοπικό Βαφύρα. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες καίγονταν για τη νίκη στη μάχη της παραμονής, ο «Μέγας» παρουσιάστηκε πολύ ανώτερος του αντιπάλου του κυριαρχώντας σε ολόκληρη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας τελικά σε μια ευρεία νίκη.

Οι παίκτες του Μέγα μπήκαν αποφασισμένοι από το ξεκίνημα της αναμέτρησης να μην επιτρέψουν εύκολα καλάθια στους αντιπάλους τους, ενώ στην επίθεση εμφανίζοντας πολυφωνία εύρισκαν το δρόμο προς το καλάθι, με το πρώτο δεκάλεπτο να τους βρίσκει να προηγούνται με 7-20. Το ίδιο σκηνικό συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με το επιμέρους σκορ να είναι 6-14 και το ημίχρονο να κλείνει με 13-34, με τους παίκτες των Γιαννιτσών να βάζουν τις βάσεις για τη νίκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Βαφύρα έδειξε αντίδραση από το ξεκίνημα, ανεβάζοντας την ένταση της άμυνας της και βρίσκοντας λύσεις από τη γραμμή των τριών πόντων μείωσε τη διαφορά μέχρι τους 14 πόντους. Με την επιστροφή στο παρκέ όμως των Χατζηλαμπρινού και Αργυρόπουλου, και τον Μπογδάνη να είναι ασταμάτητος σε όλο το παιχνίδι, η ομάδα του «Μέγα» ξαναέχτισε τη διαφορά τελειώνοντας το τρίτο δεκάλεπτο με 28-49. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Βαφύρα που αγωνίστηκε με σημαντικές απουσίες φάνηκε να μένει από δυνάμεις, με τον Μέγα Αλέξανδρο να κυριαρχεί και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με 45-76.

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Μ. Αλεξάνδρου είναι ο ΑΟΚ Γουμένισσας, σε ακόμα μια δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με το παιχνίδι να διεξάγεται το ερχόμενο Σάββατο στο κλειστό γήπεδο της Γουμένισσας.

Σε δηλώσεις του, μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της ομάδας του Μ. Αλεξάνδρου Νίκος Κοτλέας επισήμανε τα εξής:

«Πετύχαμε μια μεγάλη νίκη και δώσαμε συνέχεια σε μια σειρά πολύ καλών εμφανίσεων στο ξεκίνημα του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος. Μετά από πολύ καιρό παρουσιαστήκαμε πλήρεις στις θέσεις των περιφερειακών κι αυτό μας έδωσε μεγάλη ενέργεια τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ακολουθεί για εμάς ακόμα ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα και θα πρέπει να παρουσιαστούμε το ίδιο σοβαροί και προσγειωμένοι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη.»


Τα δεκάλεπτα: A΄07-20, Β΄ 06-14 (13-34), Γ΄ 15-15 (28-49), Δ΄ 17-27 (45-76)


ΓΑΣ Βαφύρας (Σαραπτσής): Καραμπατάκης 9(2), Μπούσμπουρας 11(1), Σιώκας 1, Κουμπατσιάρης 3, Μαντζόλης, Ψαρρός 11(1), Ελευθεριάδης 8, Κουρκούτας 2


Γ.Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Γιαννιτσών (Κοτλέας): Μαυρόπουλος, Πατσιάνης 11(1), Στόιτσης Κ. 2, Παπαμανώλης 2, Καρύπης 4, Μόσχου 2, Στόιτσης Γ. 10, Μπογδάνης 24(2), Χατζηλαμπρινός 16, Αργυρόπουλος 5(1)

Στην κοπή πίτας του Κυνηγετικού Συλλόγου Αλμωπίας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αλμωπίας προσκαλεί τα μέλη του για την κοπή της βασιλόπιτας, στο γραφείο του Συλλόγου στις 27/1/17 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μ.μ.

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2017: Αυτές είναι οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

Από τις 30 Ιανουαρίου μέχρι τις 02 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν στους συνταξιούχους όλων των Ταμείων, οι συντάξεις του Φεβρουαρίου του 2017.

Δε συνάπτουν σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ όλοι οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής του Νομού Πέλλας

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2017 οι θεραπευτές Ειδικής Αγωγής Νομού Πέλλας ψήφισαν ομόφωνα Όχι στις συμβάσεις. 

Γ' Εθνική: Στον Αλμωπό Αριδαίας ο Αλαμάνης Κώστας

Ο Αλμωπός Αριδαίας ανακοινώνει την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή Αλαμάνη Κώστα.

Ακόμη μια βαριά ήττα για τον Μακεδονικό Έδεσσας φέτος κόντρα στον δυνατό και φιλόδοξο Άρη Λουτρακίου με 7-1

Ακόμη μια βαριά ήττα για τον Μακεδονικό Έδεσσας φέτος κόντρα στον δυνατό και φιλόδοξο Άρη Λουτρακίου.

Η οικογένεια του Αλμωπού Αριδαίας ευχαριστεί όλους τους φίλους που έδωσαν το παρών στον ετήσιο χορό του συλλόγου [ΕΙΚΟΝΕΣ]

Η οικογένεια του Αλμωπού Αριδαίας ευχαριστεί όλους τους φίλους του συλλόγου που έδωσαν το παρών και διασκέδασαν μαζί μας σε μια κατάμεστη αίθουσα, δημιουργώντας ένα ξεχωριστό κλίμα διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
Ευχαριστεί ακόμα όλους τους επαγγελματίες του τόπου μας, που πρόθυμα χάρισαν τα δώρα της κλήρωσης, της εκδήλωσης μας.
Ραντεβού τώρα στα γήπεδα ...
Καλή Χρονιά σε όλους Δείτε τις φωτογραφίες: 

 Φωτογραφίες - Χαρα Ματεντζογλου 

Αφιέρωμα: Γουίνστον Τσόρτσιλ 1874 – 1965

Άγγλος πολιτικός, στρατιωτικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1953 για το πεντάτομο έργο του «Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος». Έμεινε στην ιστορία ως ο «πατέρας της νίκης» για τη σημαντική συμβολή του στη συμμαχική επικράτηση στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας για 9 χρόνια (1940-1945, 1951-1955). Το 2002 σε δημοψήφισμα του BBC ανακηρύχθηκε ο μεγαλύτερος Βρετανός όλων των εποχών.

Ο Γουίνστον Λίοναρντ Σπένσερ-Τσέρτσιλ (Winston Leonard Spencer-Churchill) – Τσώρτσιλ ή Τσόρτσιλ επικράτησε να λέγεται στα ελληνικά – γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1874 στο ανάκτορο Μπλένιμ της Οξφόρδης. Γόνος εύπορης οικογένειας ευγενών, ήταν ο δευτερότοκος γιος του πολιτικού Ράντολφ Τσόρτσιλ και της αμερικανίδας Τζένι Τζέρομ, κόρης του Λέοναρντ Τζέρομ, τραπεζίτη και ιδιοκτήτη των Τάιμς της Νέας Υόρκης.


Ο άνθρωπος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των διεθνών συσχετισμών στη μεταπολεμική περίοδο και συνάρπαζε τα πλήθη, υπήρξε από κακός έως μέτριος μαθητής και χρειάστηκε να δώσει εξετάσεις δύο φορές για να περάσει μετά βίας στη Στρατιωτική Ακαδημία του Σάντχερστ (1892). Σύντομα, εν τούτοις, ο νεαρός Γουίνστον έγινε η πιο ξεχωριστή φυσιογνωμία της τάξης του και αποφοίτησε όγδοος σε σύνολο εκατόν πενήντα σπουδαστών.


 
Στα 21 του χρόνια έγινε αξιωματικός του ιππικού και στρατιωτικός παρατηρητής. Τα αμέσως επόμενα χρόνια τον βρίσκουν να έχει ενταχθεί στα βρετανικά στρατεύματα των Ινδιών, της Αιγύπτου και της Νότιας Αφρικής, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα πολεμικού ανταποκριτή. Η πρώτη του απόπειρα να διεκδικήσει βουλευτική έδρα ως υποψήφιος των Συντηρητικών το 1899 στέφθηκε από παταγώδη αποτυχία.


Ο Τσόρτσιλ δεν το έβαλε κάτω κι ένα χρόνο αργότερα κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, από το οποίο διαφωνώντας θα αποχωρήσει το 1904 για να ενταχθεί στους Φιλελευθέρους. Η παρουσία του στη Βουλή των Κοινοτήτων είναι έντονη και χαρακτηρίζεται από σχολαστικά προπαρασκευασμένους λόγους, που αναδεικνύουν τη ρητορική του δεινότητα.


Το μεταρρυθμιστικό του πνεύμα θα επιβεβαιωθεί σε περισσότερους από έναν τομείς (ως υφυπουργός Αποικιών και ως υπουργός Εμπορίου και Εσωτερικών), ενώ ως υπουργός Εφοδιασμού το 1917 εργάζεται για τη μαζική παραγωγή αρμάτων που κρίνουν ως ένα βαθμό την τελική επιτυχή έκβαση του A’ Παγκοσμίου Πολέμου. Προηγουμένως, είχε παραιτηθεί από το αξίωμα του λόρδου του Ναυαρχείου, δεχόμενος επικρίσεις για την αποτυχημένη εκστρατεία των Δαρδανελίων (1915), που στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες της Κοινοπολιτείας.

Η πρώτη μεγάλη περίοδος αφοσίωσής του στη συγγραφή (1922-1924) ξεκινά μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης συνασπισμού του Λόιντ Τζορτζ. Για δέκα χρόνια παραμένει απλό μέλος της Βουλής των Κοινοτήτων, έχοντας επιστρέψει στο Συντηρητικό Κόμμα, και δημοσιεύει πλήθος έργα του. Την εποχή εκείνη δεν παραλείπει σε κάθε ευκαιρία να επισημαίνει τους κινδύνους επικράτησης των Ναζιστών στη Γερμανία. Η συνάντηση του Τσόρτσιλ με το πεπρωμένο του, όπως ο ίδιος λέει, δεν γίνεται παρά όταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι μία πραγματικότητα και η πασιφιστική κυβέρνηση Τσάμπερλεν καταρρέει. Από μία υποσημείωση σε κάποιο ιστορικό βιβλίο, το όνομα Τσόρτσιλ θα γραφτεί με ολόχρυσα γράμματα στις χρυσές δέλτους της ιστορίας.

Στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός στη Βουλή των Κοινοτήτων (αξίωμα που ανέλαβε στις 10 Μαΐου 1940) ξεκαθαρίζει στους συμπατριώτες του: «Δεν έχω τίποτε να σας προσφέρω, εκτός από αίμα, μόχθο, δάκρυα και ιδρώτα». Και θέτει ως μοναδικό στόχο της κυβέρνησής του την ολοκληρωτική νίκη επί του εχθρού. Σε δύσκολες στιγμές κατορθώνει να ανεβάσει το κλονισμένο ηθικό των συμπατριωτών του και καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου να χτίσει καλές σχέσεις με τον αμερικανό πρόεδρο Φραγκλίνο Ρούζβελτ.

 
Η συμμαχία Βρετανίας, ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης θεμελιώνεται το 1942 και χαράσσεται κοινή πολεμική προσπάθεια, η οποία οδηγεί τελικά στη νίκη επί των δυνάμεων του Άξονα το 1945. Αναφορικά με το ελληνικό πρόβλημα, ο Τσόρτσιλ παρεμβαίνει ανοικτά το 1944 εναντίον του ΕΑΜ και συμβάλλει στη σύναψη των συμφωνιών του Λιβάνου (20 Μαΐου) και της Καζέρτας (26 Σεπτεμβρίου). Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας (12 Οκτωβρίου), υποστηρίζει ενόπλως τις κυβερνητικές δυνάμεις. Έρχεται ο ίδιος στην Αθήνα και καθορίζει την έκβαση της εμφύλιας αναμέτρησης των «Δεκεμβριανών».

Το Φεβρουάριο του 1945 ο Τσόρτσιλ παίρνει μέρος στη Διάσκεψη της Γιάλτας και αποφασίζει μαζί με τους Ρούζβελτ και Στάλιν την κατανομή των περίφημων «σφαιρών επιρροής» στο μεταπολεμικό κόσμο. Μολονότι θεωρείται μεγάλος ηγέτης σε καιρό πολέμου, δεν κρίνεται ο κατάλληλος για να οικοδομήσει μία καλύτερη Βρετανία σε καιρό ειρήνης. Η ευκολία του να αλλάζει κόμματα δεν του συγχωρείται. Αλλά ακόμη και όταν χάνει τις εκλογές του 1945, παραμένει ο σφριγηλός ηγέτης που εργάζεται για τον συνασπισμό δυτικών χωρών (αργότερα ΝΑΤΟ). Σε ηλικία 77 ετών, αναλαμβάνει την πρωθυπουργία στις εκλογές του 1951, για να παραιτηθεί τέσσερα χρόνια αργότερα και να λάβει τα τελευταία χρόνια της ζωής του πολλές υψηλές τιμητικές διακρίσεις.

Από τη βουλευτική του, όμως, ιδιότητα δεν παραιτείται, παρά μόνο λίγο πριν από το τέλος της ζωής του, τον Ιούλιο του 1964. Θα πεθάνει έξι μήνες αργότερα, χτυπημένος από εγκεφαλικό, στις 24 Ιανουαρίου 1965, και θα αναπαυθεί στο χωριό Μπλάντον της Οξφόρδης, κοντά στη γενέτειρά του. Από το 1908 ήταν νυμφευμένος με την Κλημεντίνη Χόζιερ, με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά. 
 
 
 
 
πηγη: sansimera.gr

ΔΕΥΑ Αλμωπίας: Πρόσκληση προς καταστηματάρχες του κέντρου της Αριδαίας

Η ενημέρωση αφορά τις οδούς Κύπρου (κεντρικός πεζόδρομος), Ίωνος Δραγούμη (μικρός πεζόδρομος), Δημοκρατίας, Καπετάν Γαρέφη, Λοχαγού Πασσιά, Κολοκοτρώνη (ψαράδικα), όπου θα συνεχιστούν οι εργασίες για την κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *