Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στο Δήμο Αλμωπίας

Ο Δήμαρχος Αλμωπίας προχώρησε στην πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη, σύμφωνα με την από 21-1-2019 απόφασή του στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Προσλαμβάνουμε τον κο Καλαϊτζίδη Αθανάσιο του Θεοφίλου, απόφοιτο Τ.Ε.Ι. Σερρών – Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών –Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, σαν Ειδικό Συνεργάτη, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018. 

Στον παραπάνω ανατίθεται:

1. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ενημέρωση για τεχνικά θέματα που σχετίζονται με τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του ∆ήµου, µε στόχο την έγκαιρη, οικονοµική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους.

2. Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες για θέματα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητάς του.

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπ/σμού του Δήμου έτους 2019: στον ΚΑ 00.6031.0001 ποσού 16.053,60 € και για ασφαλιστικές εισφορές στον Κ.Α. 00.6053.0000 ποσού 4.100,79 €. Ανάλογες πιστώσεις θα προβλεφθούν και για τα επόμενα έτη.

Η παραπάνω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τα πάσης φύσεως τακτικά έσοδα του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης – Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Πέλλας , για έλεγχο και να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *