Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας

Την πρώτη του, ουσιαστικά, συνεδρίαση πραγματοποιεί, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 κι ώρα 18:00 στο Δημαρχείο, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, αφού σ΄αυτήν θα τεθούν, συζητηθούν και θα ληφθούν οι αρχικές αποφάσεις για ζητήματα και προβλήματα που απασχολούν τον Δήμο.


Η πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο Στάθη Ανδρεάδη, συμπεριλαμβάνει στην ημερήσια διάταξη εξήντα ένα θέματα που είναι τα εξής:


1)Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σκύδρας».

2)Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Σκύδρας».

3)Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

4)Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημοτική περίοδο 9/2014 έως 2/2017.

5)Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Φ.Α.Κ.Π.Π. Δ. Σκύδρας.

6)Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Σκύδρας.

7)Εκλογή αντιπροσώπου στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας.

8)Εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

9)Έγκριση ίδρυσης τμημάτων ένταξης στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας (Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων, Δημοτικό Σχολείο Καλής).

10)Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

11)΄Eγκριση επέκτασης – παραλλαγής δικτύου Φωτισμού Οδών Πλατειών, αύξηση ισχύος παροχής ρεύματος Δημοτικού Σχολείου Ριζού. 

12)Επιστροφή ποσού1.122,76€ από δημοτικά τέλη στον κ. Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη.

13)Διαγραφές δημοτικών τελών.

14)Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

15)Σύσταση τριμελών επιτροπών χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών.

16)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Σκύδρας στον σύλλογο «Νέος Αετός Σκύδρας» για την αγωνιστική περίοδο 2014 -15.

17)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Σκύδρας στους συλλόγους «Αριστοτέλης» και «Σκυδραϊκός» για την αγωνιστική περίοδο 2014 - !5.

18)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Ριζού στον σύλλογο «Δόξα Ριζού» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

19)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Προφήτη Ηλία στον σύλλογο «Άρης Πρ.Ηλία» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

20)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Καλήςστον σύλλογο «Νίκη Καλής» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

21)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Μανδάλου στον σύλλογο «Δόξα Μανδάλου» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

22)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Μαυροβουνίου στον σύλλογο «Δόξα Μαυροβουνίου» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

23)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Σεβαστειανών στον σύλλογο «Αθλητική Ακαδημία Σκύδρας» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

24)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Αρσενίου στον σύλλογο «Α.Σ. Μ.Αλέξανδρος» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

25 Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του δημοτικού γηπέδου Πετριάς στον σύλλογο «Ο Νέος Πυρσός» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

26)Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του κλειστού δημοτικού γυμναστηρίου Καλυβίων στους αθλητικούς συλλόγους «Αριστοτέλης», «Σκυδραϊκός», «Κεραυνός Άσπρου», «Απόλλων Καλυβίων», «Σκυδραϊκή Δύναμη» για την αγωνιστική περίοδο 2014 – 15.

27)Επικαιροποίηση της με αριθ.25/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Σκύδρας (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.).

28)Αποδοχή οφειλών της ΔΗ.Κ.Ε.Σ.

29)Εκμίσθωση με δημοπρασία του αριθ.526 χέρσου τεμαχίου Σκύδρας.

30)Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ (Απασχόληση και Κοινωνική Οικονομία Ευπαθών Ομάδων).

31)Αλλαγή εκπροσώπου από το Δημοτικό Συμβούλιο για το πρόγραμμα ΤΟΠΕΚΟ.

32)Ορισμός επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία.

33)Ορισμός εκπροσώπου για την επιτροπή αυθαιρέτων.

34)Ορισμός επιτροπής για αποζημίωση δέντρων λόγω κατασκευής έργων κοινής ωφέλειας.

35)Ορισμός επιτροπής για αποζημίωση κτισμάτων, περιφράξεων λόγω κατασκευής έργων κοινής ωφελείας.

36)Ορισμός εκπροσώπου για το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης θεάτρων, κινηματογράφων και κέντρων διασκέδασης.

37)Ορισμός επιτροπής ελέγχου καταστημάτων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

38)Ορισμόςδημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (εργασιών).

39)Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων άνω των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α.

40)Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€ χωρίς Φ.Π.Α.

41)Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή αντιπλημμυρικού φρεατίου».

42)Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών συντήρησης οχημάτων.

43)Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων.

44)Έγκριση διενέργειας προμήθειας χρωμάτων.

45)Έγκριση διενέργειας προμήθειας σκυροδέματος και λοιπών υλικών.

46)Έγκριση διενέργειας προμήθειας οικοδομικών υλικών.

47)Έγκριση του 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Εγκατάσταση πυροπροστασίας και αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα στο Γυμνάσιο Σκύδρας.

48)Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αγροτική οδοποιία».

49)Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων».

50)Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδικού δικτύου Δ. Σκύδρας».

51)Έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δ. Σκύδρας».

52)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή αρδευτικών δικτύων Δ. Σκύδρας».

53) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής κι οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης δίπλα στην οδό Χαρωνίτου».

54)Μετάθεση συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας «Τηλεμετρικό δίκτυο παρακολούθησης του ύδατος για την ορθολογική διαχείριση της άρδευσης στο Δ. Σκύδρας.

55)Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας βανών, ταφ, ακραίων, γωνιών και παροχών.

56)Παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στο Δ. Σκύδρας».

57)Ψήφισμα διαμαρτυρίας για το κλείσιμο του γραφείου ποιοτικού και φυτοϋγειονομικού ελέγχου Σκύδρας.

58)Πρόταση συνένωσης τελωνείων Σκύδρας και Βέροιας μ΄έδρα την Σκύδρα.

59)Παραχώρηση ιδιωτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιποχωρίου (υπόθεση Τσορλίνη).

60) Παραχώρηση ιδιωτικής έκτασης για νομιμοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης στην Τ.Κ. Λιποχωρίου (υπόθεση Κεχαγιόπουλου). 

61)Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστή Τ.Ε.Ι. (Λάζαρος Δούμος).
Γραφείο Τύπου 

Δήμου Σκύδρας

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *