Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Θέμα ialmopia: Φάκελος Κατασκευή Αποχετευτικού Δικτύου Αριδαίας – Ένα τεράστιο έργο, μια μεγάλη ταλαιπωρία

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το δίκτυο ύδρευσης της πόλης μας βρίσκεται ομολογουμένως σε πολύ άσχημη κατάσταση. Με αφορμή τη φωτογραφία αναγνώστη μας  στην οποία παρουσιάζονται πολύ γλαφυρά τα φερτά που «κουβαλάνε» οι αγωγοί ύδρευσης, το νερό των οποίων καταλήγει στις βρύσες μας, το ialmopia.gr ανοίγει τον φάκελο του Αποχετευτικού Δικτύου Αριδαίας και παρουσιάζει στους αναγνώστες στοιχεία που μέχρι και σήμερα δεν έχουν αναχθεί στη δημόσια σφαίρα.


Ως όφειλε λοιπόν, το ialmopia.gr προέβη σε δημοσιογραφική έρευνα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τον τρόπο που συνηθίζεται να κατασκευάζονται έργα υδρεύσεων και αποχετεύσεων, τι φταίει στην περίπτωση της Αριδαίας όπου παρουσιάζονται τόσα προβλήματα, ποίοι είναι οι τρόποι με τους οποίους θα ελαχιστοποιηθούν οι βλάβες στην περίπτωση μας και φυσικά ποιοι είναι οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη δημόσια υγεία. 


Πρόβλημα Νο1: Μηδενική χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης στην επαρχία μας 


Αποτελεί τη μεγαλύτερη «πληγή» από την οποία ξεκινάνε όλα τα δεινά, τόσο για τους κατοίκους της Αριδαίας, όσο και για τον κατασκευαστή του έργου. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται στο σύνολο των δικτύων ύδρευσης της επαρχίας μας, καθώς η μοναδική υποτυπώδης χαρτογράφηση γίνεται στις περιπτώσεις βλαβών και συντηρήσεων, όπου και αν αυτή γίνεται.

Η ακριβής αποτύπωση των δικτύων ύδρευσης, θα μπορούσε να βγάλει από μεγάλους μπελάδες όλες τις επόμενες προσθήκες δικτύων κοινής ωφέλειας από τη φάση της μελέτης τους, πριν ακόμα «πέσει η πρώτη τσαπιά» από τα μηχανήματα και πολύ πριν οι πολίτες βιώσουν συχνές και ιδιαίτερα ισχυρές οχλήσεις.

Επίσης, θα μπορούσε να φανεί σωτήρια, σε περιπτώσεις δυσλειτουργικών δικτύων ύδρευσης που παρουσιάζουν μεγάλες πτώσεις πίεσης, όπου θα ήταν εύκολη η προσομοίωση λειτουργίας των δικτύων και ο εντοπισμός και η διόρθωση των σφαλμάτων.


Πρόβλημα Νο2: Αγωγοί ύδρευσης κάτω από αγωγούς δικτύου ακαθάρτων 


Ένα ζήτημα που δεν έχει τεθεί καθόλου στον δημόσιο διάλογο μέχρι σήμερα, είναι η περίπτωση που αγωγοί ύδρευσης βρεθούν κάτω από αγωγούς ακαθάρτων. Σε έναν καλό σχεδιασμό, κάτι τέτοιο θα ήταν ανεπίτρεπτο μιας και σε ενδεχόμενη διαρροή του δικτύου ακαθάρτων, το δίκτυο ύδρευσης θα μπορούσε να προσβληθεί από λύματα. Όμως χωρίς να γνωρίζουμε τη θέση του δικτύου ύδρευσης, είναι αδύνατον ο μελετητής του αποχετευτικού να έλαβε αυτόν τον σημαντικό παράγοντα υπόψη του.

Πρόκειται για ένα ζήτημα που θα αρχίσει να απασχολεί την τοπική κοινωνία μετά την κατασκευή του έργου και αφού δοθεί προς χρήση, παρόλα αυτά ας το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.


Πρόβλημα Νο3: Καλύτερη ανάγνωση της αρχικής κατάστασης και εκπόνηση συγκεκριμένης μεθοδολογίας κατά την κατασκευή 


Είναι περισσότερο από εμφανές πως δεν έγινε σωστή αναγνώριση των ιδιαιτεροτήτων της περίπτωσης της Αριδαίας στην φάση της κατασκευής. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ως δεδομένα μηκοτομές του δικτύου ύδρευσης, θα έπρεπε να ακολουθεί διαφορετική μεθοδολογία στην κατασκευή και να μην επιλεγεί να σκαφτεί ολόκληρη η πόλη.

Πιο συγκεκριμένα, θα μπορούσε να ακολουθηθεί η πιο κάτω ενδεικτική μεθοδολογία:

1. Χωρισμός της πόλης της Αριδαίας σε 4 με 5 επιμέρους τομείς, με κριτήρια την ευκολία απομόνωσης των αγωγών ύδρευσης κάθε τομέα από το υπόλοιπο δίκτυο, μέσω τοποθέτησης βανών.

2. Δημιουργία τερματικού σημείου σε κάθε επιμέρους τομείς και τοποθέτηση εκκενωτών.

3. Προγραμματισμένες διακοπές της υδροδότησης στον τομέα που θα πραγματοποιούνται εργασίες εκσκαφών για τις 8 ώρες που τα συνεργεία εργάζονται, με ενημέρωση των καταναλωτών του τομέα ώστε να είναι προετοιμασμένοι σε καθημερινή βάση, συγκεντρώνοντας εκ των προτέρων τις απαραίτητες ποσότητες νερού για τις απολύτως αναγκαίες τους λειτουργίες. Με αυτόν τον τρόπο, θα μειωθούν κατά πολύ μεγάλο βαθμό τα φερτά που εισρέουν στο δίκτυο ύδρευσης σε περίπτωση βλάβης.

4. Οι εκσκαφές θα προχωρήσουν γρηγορότερα, τα συνεργεία της εταιρίας θα επισκευάζουν ευκολότερα και ως εκ τούτου γρηγορότερα τις όποιες βλάβες μιας και στους αγωγούς της ύδρευσης δεν θα ρέει νερό, ο τομέας θα «κλείνει» κατασκευαστικά πιο γρήγορα.

5. Μόλις σταματήσουν οι εργασίες της ημέρας, ο τομέας θα υδροδοτείται και πάλι με ταυτόχρονο άνοιγμα του εκκενωτή για τα πρώτα λεπτά επαναλειτουργίας του δικτύου της ύδρευσης. Με αυτόν το τρόπο,θα εξασφαλιστεί πως τα – λίγα - φερτά που θα έχουν εισχωρήσει στους αγωγούς, θα απομακρυνθούν πριν φτάσουν στις βρύσες των καταναλωτών.

Η παραπάνω αναφορά, γίνεται απλά και μόνο για να φανεί χειροπιαστά πως υπήρχαν και υπάρχουν συγκεκριμένες λύσεις - μεθοδολογίες στον τρόπο κατασκευής του έργου, πέρα από αυτήν που ακολουθήθηκε. 


Πρόβλημα Νο4: Ενημέρωση 


Σε έργα τέτοιας μεγάλης κλίμακας, τα οποία πρόκειται να διαταράξουν την καθημερινότητα των πολιτών, πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι η έγκαιρη παρουσίαση των αλλαγών που θα βιώσουν οι πολίτες.

Σε συνεργασία με τον Δήμο λοιπόν, η κατασκευάστρια εταιρία η οποία κατέχει τόσο την τεχνογνωσία όσο και την πείρα στην κατασκευή αντίστοιχων έργων, θα μπορούσε να διοργανώσει ενημερωτικές ημερίδες προς τους πολίτες και τα τοπικά ΜΜΕ, παρουσιάζοντας το πλάνο της για την κατασκευή, ενημερώνοντας για τις πιθανές οχλήσεις και προετοιμάζοντας ουσιαστικά τους πολίτες της Αριδαίας για μια ομολογουμένως δύσκολη περίοδο, μέχρι το έργο να ολοκληρωθεί πλήρως.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η όποια κριτική δεν θα πρέπει να είναι στείρα, καθώς δε θα πρέπει να παραγνωρίσουμε πως πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στην επαρχία μας και το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει και αναπτυξιακές προοπτικές για την πόλη της Αριδαίας.

Ακόμα και τώρα λοιπόν, με το 50% του έργου να έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν τα περιθώρια για διορθωτικές κινήσεις οι οποίες θα μειώσουν την δυστυχώς εντεινόμενη όχληση προς τους πολίτες της Αριδαίας, αρκεί να υπάρχουν δύο στοιχεία: η ανάλογη διάθεση για βελτιώσεις και η απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, στοιχεία που είμαστε βέβαιοι πως δε λείπουν. 


*Το ialmopia.gr ευχαριστεί θερμά τον Αλέξανδρο Τσίμα, Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό, για τη συνεισφορά του στην επισήμανση των τεχνικών παραμέτρων του άρθρου. 


ialmopia.gr

16 σχόλια:

 1. συγχαρητηρια για το αρθρο σας. απλο, κατανοητο και με επιχειρηματα που στεκουν στην πραγαμτικοτητα. και παλι μπραβο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άλλοι κάνουν κιτρινισμό "Τους γλεντάει ο Δήμαρχος" και άλλοι κάνουν δημοσιογραφία. Να τα βλέπουν οι πολίτες της Αλμωπίας αυτά.. Μπράβο για το άρθρο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΒΓΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΤΙ;;; ΜΟΝΟ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑΛΛΑ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑΚΗ ΤΙΠΟΤΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Μπράβο για την πραγματική ενημέρωση και οχι "αβαντα και γλιψιμο" που κάνουν αλλα σαιτ...επίσης να προσθέσω πως το εργο ακόμα περιορίζεται σε ενα μερος της Αριδαίας,οταν θα μπει μεσα στο κέντρο και θα φανε τη σκονη τη λασπη κ τη βρομια και κυριως την καθημερινη διακοπη νερού τα μαγαζια τότε θα δουμε την ανοχή των φιλων και ημετερων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Το άρθρο αγγίζει τα περισσότερα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εργασίες του αποχετευτικού. Τώρα που αυτά φάνηκαν και είναι κατανοητό ότι υπήρχαν πολλά χρόνια και αναφέρομαι στο δίκτυο ύδρευσης, τώρα είναι η ευκαιρία οι υπεύθυνοι να τα καταγράψουν και να ξεκινήσει έστω και τώρα η προσπάθεια όχι αποκατάστασης των βλαβών αλλά η βελτίωση του δικτύου για να εξαλειφθούν οριστικά. Οι αποκαταστάσεις πρέπει να γίνονται άμεσα και να μην προχωρά το έργο σε άλλους τομείς αν δεν αποκαθίσταται πλήρως το τμήμα που σκάφτηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΡΕ ΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΜΕΡΙΚΟΙ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΖΕΤΕ ΤΗΝ ΧΟΛΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ SITES. ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΟΤΙ ΚΟΙΤΑΤΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΝΕΤΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ;

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ (ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΚΑΙΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΙΔΑΙΑ). ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΑ, ΛΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΛΥ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΑ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ.

  ΤΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΟΜΩΣ ΟΤΙ ΤΟ ΕΝΑ SITE ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ, ΤΟ ΑΛΛΟ SITE ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΑΛΛΟ (ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΕ ΧΥΔΑΙΟ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ) ΔΕΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ "ΑΝΩΝΥΜΟ" ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΚΑΘΟΛΟΥ. ΚΑΛΑ ΔΕΝ ΜΙΛΑΩ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΟΠΙΚΑ SITES ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΧΑΜΟΣ ΑΠΟ ΚΑΚΕΝΤΡΕΧΗ ΣΧΟΛΙΑ, ΑΣΧΗΜΑ ΛΟΓΙΑ ΚΤΛ. ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΠΗΡΟ.

  ΣΟΒΑΡΕΥΤΕΙΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΑΝΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΑΣ (ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΝΟΕΙΤΕ)ΚΑΙ ΑΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟΛΑ ΠΑΙΔΕΙΑ.

  ΑΥΤΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ..
  ΥΓ. ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟ SITE ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΤΟ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΙΝΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΗΘΩΣ. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ. ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ απόλυτα φιλε/η με αυτά που είπες. Δεν θα άλλαζα ούτε μια τελεία.

   Διαγραφή
 7. που ειμασταν ολοι χθες στη συναντηση στο δασακι για το αποχετευτικο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "Μηδενική χαρτογράφηση των δικτύων ύδρευσης στην επαρχία μας "

  καλα ποσο πισω μπορει να ειμαστε ρε παιδια; ειναι δυνατον να μην υπαρχουν τα σχεδια; πως διαολο κανουν τις δουλειες τους;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεν μπορει καποιος να μας εξηγησει ομορφα κ ωραια γιατι ο δημος αλμωπιας η η εταιρια που αβελαβε το εργο δεν μας εχει ενημερωσει τοσο καιρο για το εργο; Δεν καταλαβαινουν οτι η τοπικη κοινωνια εχει ερωτηματα και ανησυχει εως τωρα; Τοσο δυκολο ειναι ρε παιδια;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπραβο Τάσο, κάνε σωστή δημοσιογραφική δουλειά και άμεσα θα δεις τα αποτελέσματα. Γιατί έχουμε πήξει από το mpinownews.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. πολύ καλό άρθρο.Ο κόσμος περιμένει τέτοια άρθρα έρευνα τα οποία να αποσκοπουν στο δημόσιο καλό.Όσοι χειρίζονται τα ΜΜΕ της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν οτι εκτιμουν λειτούργημα και όχι επάγγελμα.Συνεχίστε αυτή την όμορφη προσπάθεια.Η Αριδαία θέλει υποστήριξη απ όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ego kseros pantos oti irtha to kalokairi me adia apo germania k rimaksa to amaksi m k den prokete na ksana ertho.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Προσέξτε μην σας δει ο δημοτικός δημοσιογράφος και φριξει

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *