Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Δήλωση Δημάρχου Αλμωπίας κ. Μπίνου για τους 17 εργαζόμενους των Λουτρών Πόζαρ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 17 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Με τις ΣΟΧ 2/2015 και ΣΟΧ 3/2015 προκηρύξεις, η Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών απασχολούσε οκτώ (8) άτομα στον τομέα της καθαριότητας με διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών.
Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 184/Α/30-12-2015 και άρθρο 12, παρατάθηκαν οι συμβάσεις τους μέχρι 31-12-2016.
Με τις 73/10-11-2015 και 75/13-11-2015 αποφάσεις του Προέδρου, προσελήφθησαν δέκα (10) άτομα στην καθαριότητα, διάρκειας 2 (δύο) μηνών ο καθένας.
Με το Ν.4386/16 (ΦΕΚ 83/11-5-2016, Τεύχος Α) και την 65/2016 απόφαση του Δ.Σ. των Λουτρών, ενώ η σύμβασή της είχε λήξει, επαναπροσλήφθηκαν έως 31-12-2016.
Με το Ν.4429/2016, Άρθρο 16, παρατάθηκαν οι συμβάσεις των παραπάνω εργαζομένων έως 31-12-2017.
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τα 14/30-6-2016 και 9/10-5-2017 πρακτικά της Γενικής Συνέλευσής της, έκρινε ότι οι αυτοδίκαιες Νομοθετικές Παρατάσεις των συμβάσεων εργασίας υπηρεσίες καθαριότητας στους ΟΤΑ και τα Νομικά τους Πρόσωπα, τελούν σε αντίθεση με το Άρθρο 103 του Συντάγματος και την Κοινοτική Οδηγία υπ αρ. 1999/70/Ε.Κ./28-6-1999 του Συμβουλίου, όπως ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο με το Π.Δ. 164/2004.
Στη Βουλή ψηφίζεται Σχέδιο Νόμου στις 27-6-2017 <<Τροποποιήσεις του Ν.2725/99 (Α’21) και άλλες διατάξεις>> και με το Ν.4479/2017, Άρθρο 24 επανακαθορίζεται το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α’ βαθμού και των Νομικών τους Προσώπων και δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στην υπηρεσία της καθαριότητας, με προϋποθέσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας ενέκρινε με την 170/24-7-2017 απόφασή του.
Όσοι παρείχαν υπηρεσία στην καθαριότητα μέχρι και τις 7-6-2017, θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέχρι να βγουν οι πίνακες μονίμων διοριστέων και όχι πέραν της 31-3-2018 (Νόμος 4479/2017).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης με την 51/21-7-2017 απόφαση υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για έγκριση δεκαπέντε (15) μόνιμων θέσεων στην καθαριότητα (όσες και οι κενές θέσεις του Ο.Ε.Υ.) και με την 52/21-7-2017 εισηγήθηκε την προσωρινή απασχόληση των δεκαεπτά (17) ατόμων στην καθαριότητα με νέες συμβάσεις.
Σύμφωνα με την 19/ΟΙΚ. 22159/30-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αποφάσεις αυτές καθώς και οι συμβάσεις που συνήφθησαν, διαβιβάστηκαν στο ΑΣΕΠ ,για τον έλεγχο της συνδρομής των ανωτέρω προϋποθέσεων πρόσληψης του προσωπικού, με το Αρ.Πρ.772/4-8-2017 έγγραφο της επιχείρησης.
Με το 30754/21-9-2017 έγγραφο, το Υπουργείο Εσωτερικών μας γνωστοποίησε, ότι δεν εγκρίνει το αίτημά μας για τις δεκαπέντε (15) θέσεις πρόσληψης τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στην επιχείρηση των Λουτρών του Δήμου Αλμωπίας, λόγω του μη ανταποδοτικού χαρακτήρα των εσόδων της επιχείρησης.
Το ΑΣΕΠ με το 15437/14-11-2017 έγγραφό του έκρινε ,ότι οι συμβάσεις που συνάψαμε με τους δεκαεπτά (17) εργαζόμενους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4479/2017, Άρθρο 24 με το σκεπτικό ότι ναι μεν απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας, αλλά όχι ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Μετά τα παραπάνω, η επιχείρηση προχώρησε στη λύση των συμβάσεων εργασίας των δεκαεπτά (17) ατόμων ,που εργάζονταν στον τομέα της καθαριότητας.
Από την πρώτη στιγμή είμαστε σε πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και κοντά στους δεκαεπτά (17) εργαζόμενους της επιχείρησης, όταν ως γνωστόν άλλοι Δήμοι της χώρας δεν προχώρησαν σε παράταση των συμβάσεων εργασίας.
Ζητάμε από την πολιτεία με σχετική ρύθμιση να μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε στην πληρωμή των δεδουλευμένων των τεσσάρων (4) μηνών, μετά την άρνηση πληρωμής από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Δημοτική Επιχείρηση των Λουτρών, πρωτοπόρα στον Ιαματικό Τουρισμό στην Ελλάδα, έχει την ανάγκη μόνιμου προσωπικού για την απρόσκοπτη λειτουργία της.
Από την πρώτη στιγμή αντιδράσαμε στην απόρριψη του αιτήματός μας. Στεκόμαστε στο πλευρό των δεκαεπτά (17) εργαζομένων, εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *