Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018

Συλλογική επιστολή διαμαρτυρίας Δασικών Συνεταιρισμών Αλμωπίας

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας – κ. Γιώργο Σταθάκη, (Μεσογείων αρ. 119, Αθήνα, 115 26)
2. Τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας – κ. Σωκράτη Φάμελλο, (Μεσογείων αρ. 119, Αθήνα, 115 26)
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Τέρμα Αλκμάνος, 115 28, Ιλίσια


Κοινοποιούμενη προς:
1. Διεύθυνση Δασών Πέλλας, για περαιτέρω ενέργειες
2. Βουλευτές Ν. Πέλλας


Είμαστε όλοι εκπρόσωποι δασικών συνεταιρισμών της Αλμωπίας, με μέλη εκατοντάδες υλοτόμους. Όπως καλά γνωρίζετε η Αλμωπία είναι μία ορεινή, παραμεθόρια περιοχή. Η απασχόληση σε υλοτομικές εργασίες είναι μία βασική απασχόληση για τους κατοίκους της περιοχής. Υπάρχουν οικογένειες που από γενιά σε γενιά απασχολούνται με την υλοτομική εργασία, η οποία αποτελεί τη μοναδική βιοποριστική τους δραστηριότητα. Παράλληλα, η υλοτομική δραστηριότητα αποτελεί μία «διέξοδο» επαγγελματικής απασχόλησης για εκατοντάδες νέους της περιοχής μας, οι οποίοι ειδάλλως θα ήταν καταδικασμένοι στην ανεργία, καθώς στην Αλμωπία και στα χωριά μας δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης, ειδικά τις παρούσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης.
Δυστυχώς, η αποστολή της παρούσας είναι επιβεβλημένη και αναπόφευκτη μετά την ψήφιση του ν. 4423/2016 περί Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, ο οποίος νόμος δημιουργεί καίρια, επείγοντα και υψίστης σημασίας ζητήματα, που αφορούν στην επιβίωσή μας.
Ειδικότερα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο ν. 4423/2016, στο άρθρο 6, παρ. 1, περίπτωση α, προβλέπει ότι «Δεν μπορεί να γίνει μέλος Δ.Α.Σ.Ε. όποιος είναι έμπορος ξυλείας ο ίδιος ή η/ο σύζυγός του αυτού ή συγγενής του α’ βαθμού».
Η παραπάνω διάταξη είναι άκρως αντισυνταγματική, καταχρηστική και αυθαίρετη, καθώς πλήττει καίρια την επαγγελματική μας απασχόληση και την επιβίωσή μας.
Με την ψήφιση της παραπάνω διάταξης δεν λάβατε υπόψη σας: α) ότι όσοι από εμάς είμαστε έμποροι, στην πραγματικότητα είμαστε μικροέμποροι, καθώς εμπορευόμαστε μόνο την δική μας ξυλεία και β) είναι εξοντωτικό και απάνθρωπο με την παραπάνω διάταξη να απαγορεύετε σε συγγενείς α’ βαθμού, όπως είναι τα τέκνα μας, να συμμετέχουν σε δασικό συνεταιρισμό, ήτοι να είναι υλοτόμοι. Είναι ανήκουστο η νόμιμη δραστηριότητα του πατέρα ως εμπόρου ξυλείας, να στερεί το δικαίωμα από το τέκνο του να είναι υλοτόμος σε δασικό συνεταιρισμό. Ή αναστρόφως, η δραστηριοποίηση του υιού ως εμπόρου ξυλείας, να στερεί το δικαίωμα από τον πατέρα να είναι υλοτόμος, ενώ ασκεί τη δραστηριότητά αυτή εδώ και δεκαετίες.
Ενώ λοιπόν αποκλειόμαστε εμείς από τη συμμετοχή μας σε δασικό συνεταιρισμό λόγω της συγγένειάς μας, μπορούν να συμμετέχουν σε αυτόν επιχειρηματίες, βιομήχανοι, μεγαλοαγρότες και άλλοι επαγγελματίες, οι οποίοι ουδέποτε απασχολήθηκαν με υλοτομικές εργασίες.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4423/2016: «Μέλη ΔΑ.Σ.Ε. μπορεί να γίνουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία και έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δασεργάτη σύμφωνα με την παράγραφο 2, η δε μόνιμη κατοικία τους βρίσκεται εντός της περιφέρειας του ΔΑ.Σ.Ε., όπως ορίζεται από το οικείο καταστατικό. Ως δασεργάτης νοείται το φυσικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται αυτοπροσώπως στις δασικές εργασίες του άρθρου 1.
2. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου η ιδιότητα του δασεργάτη:
α) Για τα φυσικά πρόσωπα που ήδη απασχολούνται στις δασικές εργασίες (υφιστάμενοι δασεργάτες που επιθυμούν να γίνουν μέλη ΔΑ.Σ.Ε.) αποδεικνύεται από τα σχετικά με τις δασικές εργασίες ένσημα του ΙΚΑ και βεβαιώνεται από επιτροπή που συστήνεται για το σκοπό αυτόν στην οικεία Διεύθυνση Δασών του Νομού.»
Επειδή πληροφορηθήκαμε ότι για την απόκτηση της ιδιότητας του δασεργάτη θα απαιτούνται 50 ημερομίσθια στο ΙΚΑ κατ’ έτος. Ωστόσο, εμείς διαφωνούμε με τον αριθμό των ημερομισθίων, ήτοι τα 50 ημερομίσθια κατ’ έτος και προτείνουμε να αποκτάται η ιδιότητα του δασεργάτη με τη συμπλήρωση 30 ημερομισθίων κατ’ έτος, με δεδομένο ότι λόγω της οικονομικής κρίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των υλοτόμων, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η υλοτομική μερίδα που αντιστοιχεί στον καθένα από εμάς και να είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη η συγκέντρωση 50 ημερομισθίων το χρόνο.
Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος πολλοί υλοτόμοι, καίτοι απασχολούνται κατά κύριο και βιοποριστικό επάγγελμα με υλοτομικές εργασίες, να μην μπορέσουν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό των 50 ημερομισθίων και έτσι να αποκλειστούν άδικα από τη συμμετοχή τους στο δασικό συνεταιρισμό.
Επειδή με την ψήφιση των παραπάνω άρθρων καταλύεται κάθε έννοια ασφάλειας δικαίου.
Επειδή η ψήφιση των παραπάνω άρθρων συνεπάγεται εξοντωτικές συνέπειες για τις ζωές μας, καθώς δεν λαμβάνετε υπόψη σας τι θα γίνει:
Α) Με την επιβίωση των υλοτόμων, οι οποίοι δεν θα καταφέρουν να συγκεντρώνουν τον απαιτούμενο αριθμό των 50 ημερομισθίων.
Β) Με την επιβίωση των μικροεμπόρων ξυλείας, οι οποίο μετά από τόσα χρόνια δραστηριοποίησης ως υλοτόμων σε συνεταιρισμό, ξαφνικά τίθενται εκτός συνεταιρισμού, διακόπτεται η ασφάλισή τους στο ΙΚΑ και τίθενται σε κίνδυνο η συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ, με τις διατάξεις των βαρέων – υλοτομικών.
Γ) Με την επιβίωση των συγγενών α’ βαθμού, οι οποίοι όλως αυθαιρέτως και καταχρηστικώς, απαγορεύεται να συμμετέχουν σε δασικό συνεταιρισμό λόγω συγγένειας. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν οικογένειας και δικά τους παιδιά, πώς θα επιβιώσουν; Πώς θα βρουν νέα εργασία, όταν η μοναδική τους δραστηριότητα μέχρι σήμερα ήταν η υλοτομία;
Επειδή με την ψήφιση του παραπάνω νόμου δεν σεβαστήκατε θεμελιώδεις και συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές, όπως την αρχή της νομιμότητας, την αρχή της επιείκειας, την αρχή της καλής πίστης, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου, την αρχή της αναλογικότητας.
Επειδή οι ενέργειες των οργάνων του Κράτους πρέπει να μην είναι αντίθετες προς τους κανόνες του Συντάγματος, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των νομοθετικών πράξεων και οι ενέργειες της διοίκησης να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους κανόνες αυτούς.
Επειδή δεν δικαιούστε να μας στερήσετε την επιβίωσή μας, καθώς μας στερείτε το νόμιμο, ανθρώπινο δικαίωμά μας σε εργασία.
Επειδή ταυτόχρονα είναι ηθική σας υποχρέωση αλλά και καθήκον σας να αντιληφθείτε επιτέλους ότι είμαστε άνθρωποι, με οικογένειες, πορεία ζωής και οικονομικές υποχρεώσεις και δεν μπορείτε να αποφασίζετε στα γραφεία σας ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξή μας για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας,
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΟΤΑΤΑ
για τις παραπάνω διατάξεις νόμου και αποφάσεις σας.


Σας ΚΑΛΟΥΜΕ, αφού συνεκτιμήσετε τα παραπάνω περιστατικά, να ανταποκριθείτε άμεσα με τον πιο πρόσφορο τρόπο στην επίλυση των προαναφερθέντων προβλημάτων μας, ήτοι:
α) να καταργήσετε η περίπτωση α, της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4423/2016, ώστε να μπορούν να είναι μέλη ΔΑ.Σ.Ε., οι έμποροι ξυλείας, οι σύζυγοι αυτών και οι συγγενείς α’ βαθμού.
β) να αποκτάται η ιδιότητα του δασεργάτη με τη συμπλήρωση 30 ημερομισθίων κατ’ έτος
γ) ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ την προθεσμία συμμόρφωσης των ΔΑ.Σ.Ε. που λειτουργούν στο ν. 4423/2016 κατά ένα ακόμη έτος, ήτοι μέχρι 27 Σεπτεμβρίου 2019, όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 47 αυτού, καθώς αυτό είναι απαραίτητο για να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες συμμόρφωσης με το νέο νόμο.


ΟΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΛΑΜΑΝΗΣ | promahi-nea.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *