Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Στις 18 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Απριλίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 (7.00΄μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο

1ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ. 2,3,4,5,6,7,8,14,15,16,19/2017 & 4/2019 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.

2ο 6η Γενική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

3ο Διαγραφές ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους

4ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν.4412/2016

5ο Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

6ο Έγκριση των Πινάκων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ Δήμου Αλμωπίας

7ο Τελική Έκθεση Απολογισμού των Ετησίων Σχεδίων Δράσης Δήμου Αλμωπίας έτους 2017

8ο Εξέταση του από 21-3-2019 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας

9ο Επιλογή υδρονομέων Δήμου Αλμωπίας, για την αρδευτική περίοδο έτους 2019.

10ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση επισκευή δικτύου ομβριων ΔΕ Αριδαίας¨

11ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ¨Συντήρηση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Αλμωπίας¨

12ο Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου ¨Βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων του οικισμού της Αριδαίας¨

13ο Έγκριση της προεκτίμησης αμοιβής για τη μελέτη με τίτλο “Γεωτεχνική μελέτη για την κατασκευή διδακτηρίου στην Τ.Κ.Προμάχων” και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού λόγω αναπροσαρμογής τιμής του συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2019.

14ο Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής

15ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΤΚ Πιπεριάς στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

16ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΤΚ Εξαπλατάνου στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

17ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων της ΔΚ Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

18ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού της ΔΚ Αριδαίας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

19ο Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση ακινήτων εντός οικισμού της ΤΚ Δωροθέας στον Δήμο Αλμωπίας για κοινωφελή σκοπό.

20ο Έγκριση της σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του «Δήμου Αλμωπίας» και του «Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας» για την Πράξη «Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»Άξονας Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής– Έγκριση των όρων της σύμβασης και ορισμός μελών της επιτροπής παρακολούθησης - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης

21ο Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών πρόσληψης τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”

22ο Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) της Δ/νσης Π.Ε. Πέλλας

23ο Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) της Δ/νσης Δ.Ε. Πέλλας

24ο Αντικατάσταση μελών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2019

25ο Κατάργηση παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου

26ο Λήψη απόφασης σχετικά με τη θεώρηση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου του Δήμου Αλμωπίας και τροποποίησης των ειδών πώλησης/ ανάκλησης, αντιστοίχως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *