Κυριακή 12 Μαΐου 2019

120 δόσεις: Τα 12 βήματα για να τις «κλειδώσετε»

Τα 12 ηλεκτρονικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσουν οι 1,3 εκατ. οφειλέτες που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθµιση των 120 δόσεων.

Αυτόματα θα γίνεται ο επανυπολογισµός των χρεών της 15ετίας 2002 - 2016 για τους οφειλέτες του πρώην ΟΑΕΕ στην ηλεκτρονική πλατφόρµα των 120 δόσεων. Η διαδικασία των αιτήσεων που αφορά 1,3 εκατοµµύρια οφειλέτες θα γίνεται ψηφιακά και η πλατφόρµα αναµένεται να ανοίξει την επόµενη ηµέρα από την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Η διαδικασία είναι απλή, ιδιαίτερα για τους εργοδότες (πρ. ΙΚΑ), τους ελεύθερους επαγγελµατίες τους πρ. ΟΑΕΕ και τους αγρότες του πρ. ΟΓΑ, ενώ δεν απαιτείται η προσκόµιση δικαιολογητικών. Η ηλεκτρονική αίτηση γίνεται αρχικώς στον ΕΦΚΑ για τους µη µισθωτούς, όπου λαµβάνει χώρα ο εθελοντικός επανυπολογισµός, και ακολούθως η διαδικασία συνεχίζεται ηλεκτρονικά στο ΚΕΑΟ για την επιλογή των δόσεων.

Οι εργοδότες (ΙΚΑ) που δεν οφείλουν και ατοµικές εισφορές και όσοι χρωστούν από αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, µπορούν να µπουν κατευθείαν στο ΚΕΑΟ και να ρυθµίσουν. Με την επιλογή της οριστικοποίησης της αίτησης, οποιεσδήποτε υπάρχουσες ρυθµίσεις µεταπίπτουν αυτόµατα από το ΚΕΑΟ στη νέα ρύθµιση. «Συζητάµε στη Βουλή το πολύ κρίσιµο νοµοσχέδιο των 120 δόσεων, το οποίο επιτρέπει στους ασφαλισµένους να τελειώσουν µια για πάντα µε τα βάρη του παρελθόντος» δήλωσε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας, Εφη Αχτσιόγλου.

«Αυτή η εκκαθάριση κάνει µια νέα αρχή. ∆εν θα υπάρξει άλλη ρύθµιση, διότι δεν θα χρειαστεί. Πρέπει να την υποστηρίξει και το πολιτικό σύστηµα» τόνισε από την πλευρά του ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσος Πετρόπουλος, χαρακτηρίζοντας τη ρύθµιση «παρέµβαση αναπτυξιακή» για την οικονοµία και το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η «Ηµερησία» παρουσιάζει αναλυτικά όλα τα βήµατα στην ηλεκτρονική πλατφόρµα για την ένταξη στη νέα ρύθµιση των 120 δόσεων.

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (www.efka. gov.gr) θα προστεθεί η επιλογή «Ρύθµιση οφειλών βάσει του νόµου...» και στις τρεις υπάρχουσες κατηγορίες «Ασφαλισµένοι», «Εργοδότες», «Συνταξιούχοι». Από την εν λόγω επιλογή θα εισέρχονται όλοι στο «µενού» της νέας ρύθµισης.
Ακολούθως θα εµφανίζεται ενηµερωτικό µήνυµα µε αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία.
Αφού ο οφειλέτης πατήσει το κουµπί «Ενηµερώθηκα», θα εµφανίζεται η σελίδα για την πιστοποίηση του χρήστη, βάσει των κωδικών Taxisnet, και θα ακολουθεί η σχετική επιβεβαίωση µε το ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Στη συνέχεια θα εµφανίζονται εξειδικευµένο ενηµερωτικό για τους όρους της ρύθµισης, στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη από το µητρώο, καθώς και η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το email του ασφαλισµένου ή εργοδότη ή συνταξιούχου. Σε αυτό το βήµα ο χρήστης θα µπορεί να επικαιροποιεί στοιχεία επικοινωνίας, αλλά όχι ΑΜΚΑ και ΑΦΜ.

Αφού ο οφειλέτης πατήσει «Αποδοχή των όρων της ρύθµισης», θα ακολουθήσουν ορισµένα ερωτήµατα, όπως αν έχει αναστολή οφειλών, αν έχει ενταχθεί στον νόµο 3869/2010 (νόµος Κατσέλη) ή αν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης. Αν εµπίπτει σε µία από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, η εφαρµογή δεν θα προχωρά, διότι θα απαιτείται ενηµέρωση από το περιφερειακό κατάστηµα του ΕΦΚΑ (π.χ. ως πότε έχει αναστολή κ.λπ.). Εφόσον ο οφειλέτης δεν ανήκει σε µία από τις τρεις αυτές κατηγορίες, η διαδικασία θα προχωρά και ο χρήστης θα πατά «Επιβεβαίωση».
Στη συνέχεια θα επιλέγει πρώην Ταµείο (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κ.λπ.) και θα πατά την επιλογή «Αίτηµα ενηµέρωσης». Εφόσον είναι ασφαλισµένος του ΟΑΕΕ ή του ΟΓΑ, αυτόµατα θα του εµφανίζονται το ποσό της παλαιάς οφειλής έως και το 2016 διαιρεµένο σε «Κεφάλαιο», «Προσαυξήσεις» και «Τέλη καθυστέρησης», καθώς και οι µήνες ασφάλισης που αντιστοιχούν στην οφειλή. Στην ίδια οθόνη οι ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ θα βλέπουν αυτόµατα και το ποσό της νέας οφειλής τους, είτε µε επανυπολογισµό για τα χρόνια που αντιστοιχούν στη 15ετία 2002-2016 είτε χωρίς επανυπολογισµό. Και στις δύο περιπτώσεις θα εφαρµόζεται «κούρεµα» προσαυξήσεων 85%. Ακολουθεί η επιλογή «Θέλετε επανυπολογισµό;», στην οποία ο ασφαλισµένος ΟΑΕΕ απαντά µε «ναι» ή «όχι». Οι αγρότες του ΟΓΑ θα βλέπουν αυτόµατα το «κούρεµα» προσαυξήσεων 100%. Αν ο οφειλέτης είναι σε άλλο φορέα (π.χ. ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ), µετά το «αίτηµα ενηµέρωσης», θα εµφανίζεται µήνυµα για αναµονή στοιχείων και ενηµέρωση µε νέο µήνυµα µόλις είναι τα στοιχεία διαθέσιµα.
Για τα χρέη του 2017 και του 2018 θα υπάρχει ξεχωριστή επιλογή, την οποία όλοι οι οφειλέτες θα επιλέγουν, εφόσον έχουν χρέη την εν λόγω διετίας, και αυτόµατα θα εµφανίζεται η σχετική ενηµέρωση από την ΗΔΙΚΑ.

Ακολουθεί η επιλογή αν ο οφειλέτης θέλει να προχωρήσει στη ρύθµιση µε όσα στοιχεία είναι διαθέσιµα ή να σταµατήσει αποθηκεύοντας όσα έχει κάνει και να αναµένει να εµφανιστεί το σύνολο των οφειλών του εφόσον αυτό δεν έχει συµβεί.
Αν ο οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει, θα επιβεβαιώνει την οριστική υποβολή, θα πατά «Τέλος αίτησης» και θα παίρνει αριθµό πρωτοκόλλου, διαβιβάζοντας ταυτόχρονα το αίτηµα στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Εντός τριών ηµερών ο οφειλέτης θα πρέπει να πιστοποιηθεί –αν δεν είναι ήδη πιστοποιηµένος– στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Η διαδικασία θα συνεχίζεται από εκεί µε τους κωδικούς Τaxisnet.

Αφού ο χρήστης πιστοποιηθεί στο ΚΕΑΟ και το Κέντρο βεβαιώσει τη νέα οφειλή του από τον ΕΦΚΑ, ο ασφαλισµένος θα εισέρχεται ξανά στο www.efka.gov.gr, και ειδικότερα στην πλατφόρµα του ΚΕΑΟ, και θα ρυθµίζει τη νέα οφειλή του, επιλέγοντας τις δόσεις που επιθυµεί (έως 120), µε µοναδικό κριτήριο το ελάχιστο ποσό των 50 ευρώ (30 ευρώ για τους αγρότες) ανά δόση. Οι εργοδότες θα έχουν δικαίωµα να επιλέξουν εφάπαξ αποπληρωµή.

Εφόσον ο οφειλέτης επιλέξει το πλήθος των δόσεων και συµφωνήσει µε τα δεδοµένα της ρύθµισης, θα επιβεβαιώνει την ένταξή του πατώντας το αντίστοιχο κουµπί. Η ρύθµιση θα έχει ολοκληρωθεί.

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *