Δευτέρα 20 Ιουλίου 2020

Φορολογικές δηλώσεις 2020: Στο τραπέζι δύο σενάρια για παράτασή τους

Το υπουργείο εξετάζει το ενδεχόµενο παράτασης για όλους τους φορολογούµενους ή -το πιθανότερο- την περικοπή του αριθµού των µηνιαίων δόσεων για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία µέχρι τα µέσα Αυγούστου.

Δύο σενάρια για το ζήτηµα του µειωµένου ρυθµού υποβολής των φορολογικών δηλώσεων εξετάζει το υπουργείο Οικονοµικών. Το πρώτο προβλέπει κανονική παράταση 15 ηµερών για όλους τους φορολογούµενους και το δεύτερο -και πιθανότερο- τη µη χορήγηση παράτασης, αλλά περικοπή του αριθµού των µηνιαίων δόσεων µόνο για όσους υποβάλουν τη δήλωση µέχρι τα µέσα Αυγούστου.

Η προθεσµία για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων εκπνέει στις 29 Ιουλίου και ο κλάδος των φοροτεχνικών ζητά να υπάρξει παράταση. Προς το παρόν το υπουργείο Οικονοµικών αρνείται τη χορήγηση παράτασης, αλλά κανείς δεν µπορεί να την αποκλείσει στην περίπτωση που φθάσουµε µερικά 24ωρα από την εκπνοή της προθεσµίας και περισσότερες από ένα εκατοµµύριο δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί.

Με το σταγονόμετρο

Σηµειώνεται ότι το σύνολο των φορολογικών δηλώσεων που αναµένεται να υποβληθούν φέτος ανέρχεται σε περίπου 6,5 εκατοµµύρια. Αυτές που έχουν υποβληθεί ανέρχονται σε περίπου 4 εκατοµµύρια. Ετσι αποµένει η υποβολή άλλων 2,5 εκατοµµυρίων δηλώσεων, αριθµός µεγάλος για τις δέκα ηµέρες που αποµένουν έως την εκπνοή της προθεσµίας. Τα σενάρια που εξετάζονται από την ηγεσία του υπουργείου Οικονοµικών είναι δύο:

Το πρώτο προβλέπει τη χορήγηση παράτασης δύο εβδοµάδων για όλους τους φορολογούµενους, αλλά µε παράλληλη µείωση του αριθµού των δόσεων από τις 8 στις 7 µηνιαίες για όλους.

Το δεύτερο σενάριο προβλέπει µια ιδιαίτερη διευθέτηση. Οσοι φορολογούµενοι υποβάλουν τη φορολογική δήλωση κανονικά εντός της προθεσµίας της 29ης Ιουλίου θα πληρώσουν τον φόρο σε 8 µηνιαίες δόσεις. Ωστόσο, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους δεν έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση εµπρόθεσµα, να την υποβάλουν έως τις 15 Αυγούστου, µε µοναδική επίπτωση την πληρωµή του φόρου σε 7 δόσεις, δηλαδή µία δόση λιγότερη.

«Οδηγός επιβίωσης» από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων έχει εκδώσει έναν ανανεωµένο οδηγό για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις µε τις κυριότερες ερωτήσεις και απαντήσεις.

Συµπληρώνοντας τη δήλωση Ε1 µου εµφανίζονται ερωτηµατικά (???) σε διάφορα πεδία. Γιατί συµβαίνει αυτό; Το πιθανότερο είναι ότι χρησιµοποιείτε λογιστικό πρόγραµµα το οποίο δεν είναι συµβατό µε τις προδιαγραφές των προγραµµάτων της ΑΑ∆Ε.

Πώς µπορώ να υποβάλω τη φορολογική µου δήλωση; Οι δηλώσεις υποβάλλονται µόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται οι δηλώσεις των αποβιωσάντων και των ανηλίκων τέκνων µε υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες υποβάλλονται σε έντυπη µορφή στην αρµόδια ∆ΟΥ. Οσοι φορολογούµενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του Taxisnet. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούµενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης µπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτηµένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 µε το γνήσιο της υπογραφής του φορολογούµενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς τον λογιστή.

Πώς γίνεται επιβεβαίωση όταν ο γάµος δεν έχει δηλωθεί και στον πίνακα επιβεβαίωσης δεν εµφανίζεται η σύζυγος; Κατά την είσοδό σας στον πίνακα της επιβεβαίωσης, εάν δεν εµφανίζονται τα στοιχεία της συζύγου, τότε πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για την έγγαµη σχέση. Μετά την ενηµέρωση θα προχωρήσετε στην επιβεβαίωση, αφού πληκτρολογήσετε τον ΑΦΜ της συζύγου και τα υπόλοιπα στοιχεία της που απαιτούνται.

Είναι υποχρεωτική η κοινή υποβολή δήλωσης για τα µέρη συµφώνου συµβίωσης; Στο τραπέζι δύο σενάρια για την παράταση των δηλώσεων Τα µέρη του συµφώνου συµβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήµατος εφόσον έχουν ενηµερώσει το Τµήµα - Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιµετώπιση µε τους έγγαµους.

Εχω χωρίσει, πώς θα διαγράψω τον σύζυγο στον πίνακα της επιβεβαίωσης; Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής σας πρέπει να ενηµερώσετε το Μητρώο της ∆ΟΥ για τη διακοπή της έγγαµης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψετε τον ΑΦΜ σας από το πεδίο της «Συζύγου» και θα τον πληκτρολογήσετε στο πεδίο «Υπόχρεος». Τέλος, επιλέγετε «Επιβεβαίωση».

Θέλω να υποβάλω δήλωση και ο/η σύζυγος έχει αποβιώσει πριν από την υποβολή της δήλωσης. Tι να κάνω; ∆ηλώνεται ο θάνατος στο Τµήµα - Γραφείο ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της αρµόδιας ∆ΟΥ και υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλλει τη δήλωση ηλεκτρονικά, ενώ για τον αποβιώσαντα σύζυγο η δήλωση υποβάλλεται από τους κληρονόµους στην αρµόδια ∆ΟΥ. Για την ηλεκτρονική δήλωση του εν ζωή συζύγου στη διαδικασία επιβεβαίωσης ισχύει ό,τι έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις του χωρισµού.

Είναι υποχρεωτική η συµπλήρωση του ΑΜΚΑ κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων; Για την επιβεβαίωση των στοιχείων σας θα πρέπει να συµπληρώσετε τον ΑΜΚΑ σας. Σε περίπτωση που δεν σας έχει χορηγηθεί ΑΜΚΑ, θα επιλέξετε έναν από τους λόγους της µη απόκτησης.

Είµαι φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής και εµφανίζεται λανθασµένα η φορολογική µου κατοικία. Πώς θα τη διορθώσω; Μπορείτε να επιλέξετε την ορθή χώρα φορολογικής κατοικίας σας από τη λίστα που εµφανίζεται. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ενηµερώσετε και το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξηςαπο το ethnos.gr

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *