Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015

Γιαννιτσά: Διαγωνισμός προμήθειας τροφίμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας από 01-10-2015 έως 30-09-2016.
Ο Δήμαρχος Πέλλαςδιακηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια τροφίμων και γάλακτος υπαλλήλων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των Νομικών Προσώπων Δήμου Πέλλας από 01-10-2015 έως 30-09-2016 με κριτήριο κατακύρωσης:
α) για τα ελαιόλαδα, είδη οπωροπωλείου και είδη κρεοπωλείου το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση τιμή λιανικής πώλησης για κάθε είδος από τα ανωτέρω κατά την ημέρα παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από την υπηρεσία της Δ/νσης Εμπορίου Ν. Πέλλας,
β) για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, είδη αρτοποιείου και γάλατος υπαλλήλων τη χαμηλότερη τιμή μονάδος σε ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. στο σύνολο κάθε είδους, όπως αναγράφονται αναλυτικά στην υπ΄αριθ. 13/2015 μελέτη της  προμήθειας.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 195.278,34 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 15/10/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών στη διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr του συστήματος ορίζεται η 19/10/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του ενδεικτικού προϋπολογισμού της ομάδας ή των ομάδων της μελέτης της προμήθειας για τις οποίες υποβάλουν προσφορά οι προμηθευτές, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην αριθ. 13/2015 μελέτη της προμήθειας και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για σχετικές πληροφορίες να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληρ.: Σπουρτούδη Ιωάννα τηλ. :23823-50851).
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *