Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας

Σας προσκαλούμε να έλθετε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αριδαίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.30 (5.30μ.μ), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ.Δήμαρχο


1ο

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλμωπίας, έτους 2020


2ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 13.780,00 € για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 του Δήμου Αλμωπίας και εγγραφή – ενίσχυση των Κ.Α. στον Προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων.


3ο

Καθορισμός των κωδικών του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 δεκτικού έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (αριθ. πρωτ. 13930/18-6-2019 & 20630/16-9-2019 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)4ο

Παραγραφή αξιώσεων – απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου (αριθ. πρωτ. 19872/6-9-2019 & 24032/23-10-19 εισηγήσεις Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών)


5ο

Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.


6ο

Παραχώρηση ή μη της χρήσεως οδών και πλατειών για τη διεξαγωγή του 2ου Λαϊκού Δρόμου Αλμωπίας.


7ο

Δωρεάν παραχώρηση ή μη της χρήσης τμήματος γηπέδου της κοινότητας Σωσάνδρας(ΚΑΕK:380760116001) στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Σ. ΑΚΡΙΤΑΣ ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ»


8ο

Καθορισμός αδειών και Ορισμός Μελών Επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.2734/1999 (ΦΕΚ 161/Α/05-08-1999)


9ο

Έγκριση υποβολής αιτήματος σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αλμωπίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας για την κατασκευή πεζογέφυρας στην είσοδο της τκ Αλώρου του δήμου Αλμωπίας


10ο

Απόφαση καθορισμού έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του δήμου Αλμωπίας που θα υλοποιηθούν με την επιχορήγηση του δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από τη Υ.Α.4748/20-02-2019 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για περαιτέρω ενέργειες


11ο

Αποδοχή χρηματοδότησης του δήμου Αλμωπίας από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση πράξεων που εξυπηρετούν τους αναπτυξιακούς άξονες του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», όπως προσδιορίζονται από την Υ.Α.4748/20-02-2019


-2-12ο

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Οικονομίας για το έργο με τίτλο «Κατασκευή μεταλλικής κερκίδας με στέγαστρο» ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019 και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2019


13ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ»


14ο

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(ΧΥΤΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ»


15ο

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις στο οδικό δίκτυο του δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού


16ο

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αλμωπίας» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού


17ο

Έγκριση πρακτικού κλήρωσης επιτροπών οριστικής παραλαβής έργων


18ο

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.


19ο

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλμωπίας, οικ. έτους 2018.


20ο

Εκλογή εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΚΜ


21ο

Συμπλήρωση της με αριθ. 181/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας


22ο

Ανασύσταση της Επιτροπής Γνωμοδότησης για τη χρήση και διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αλμωπίας


23ο

Ορισμός μελών για την επιτροπή σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου Αλμωπίας.


24ο

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Αλμωπίας


25ο

Ορισμός δημοτικών συμβούλων για συμμετοχή τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας


26ο

Ίδρυση και Λειτουργία παραρτήματος του σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Γιαννιτσών, στην έδρα του Δήμου Αλμωπίας από το σχολικό έτος 2019-2020.


27ο

Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 3ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ2»

28ο

Εξέταση αιτήματος παραχώρησης σχολικής αίθουσας 4ου Δημοτικού Σχολείου Αριδαίας στο «ΚΔΒΜ2 – ΖΑΧΑΡΙΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΔΒΜ2»


29ο

Επικαιροποίηση της με αρ.82/30-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Τροποποίηση των άρθρων 19,20&21 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αλμωπίας»


30ο

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών


31ο

Έγκριση εξάμηνης πρακτικής άσκησης ενός (1) φοιτητή


32ο

Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αλμωπίας, έτους 2018


33ο

Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταβίβαση ή μη επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (αριθ.πρωτ. 23570/18-10-2019 εισήγηση Τμήματος Τοπικής, Οικονομικής Ανάπτυξης).


34ο

Εκμίσθωση του υπ’αριθ. 534 δημοτικού (πρώην σχολικού) αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Μεγαπλατάνου


35ο

Καθορισμός αποζημιώσεων Προέδρου και μελών Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ


36ο

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΑ έτους 20190 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *