Σάββατο 8 Ιουνίου 2019

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Δήμου Αλμωπίας

Για την Τετάρτη 12 Ιουνίου στις 19.00 είναι προγραμματισμένη η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Ενημέρωση του Σώματος για θέματα που αφορούν τον Δήμο από τον κ. Δήμαρχο
1ο Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών, των με αριθ. 12/2015, 10, 11 & 21/2017 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας.
2ο Ορισμός των δικαιούχων αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, προσδιορισμός του ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης και καθορισμός του τρόπου καταβολής για το έτος 2019.
3ο Αντικατάσταση υδρονομέων λόγω παραιτήσεων.
4ο Ορισμός Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας με την επωνυμία “Λουτρά Λουτρακίου Μονομετοχική Εταιρεία Αξιοποίησης Δημοτικών Ακινήτων” που έχει έδρα στα Λουτρά – Λουτρακίου του Δήμου Αλμωπίας, με αριθ. ΜΑΕ 69112/57/Β09/16
5ο Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή των απορριμμάτων
6ο Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Προσχεδίου “Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, έτους 2019” ( αριθ. 86/2019 Α.Ο.Ε.)
7ο Ακύρωση της με αρ. 140/2019 απόφασης ΔΣ: «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΞΙΦΙΑΝΗΣ» που χρηματοδοτείται από το INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009.» και λήψη απόφασης εκ νέου λόγω εκ παραδρομής λάθους στο Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
8ο Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΩΣΑΝΔΡΑΣ»
9ο Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλμωπίας και της Δ.Ε.Υ.Α Αλμωπίας με αντικείμενο την «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΓΑΡΕΦΕΙΟΥ»
10ο Συμμετοχή του Δήμου Αλμωπίας στο πρόγραμμα ¨Μεταλυκειακό Έτος Εκπ/σης – τάξης μαθητείας ( ΥΠ. ΑΠΟΦ. 53781/Υ1/5-4-2019)¨ και καθορισμός απασχολούμενων με τις ειδικότητες:
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής,
2. Τεχνικός θερμικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου και φυσικού αερίου
11ο “Αναμόρφωση του Εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2019 του ΚΕΚΠΑ του Δήμου Αλμωπίας".(αριθ. 31/2019 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚΠ-Α)


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

0 comments:

Δημοσίευση σχολίου

Το ialmopia.gr επιτρέπει στον χρήστη να αναρτά τα σχόλια και τις απόψεις του σε επίκαιρα θέματα/συζητήσεις. Τα σχόλια και οι απόψεις αυτές εκφράζουν αποκλειστικά τις προσωπικές θέσεις του εκάστοτε χρήστη και δεν υιοθετούνται από το ialmopia.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης οφείλει να εκφράζεται με τρόπο ώστε να μην παραβιάζει τους ελληνικούς νόμους. Σε αντίθετη περίπτωση, το ialmopia.gr διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείει το χρήστη από την εν λόγω υπηρεσία.

Με εκτίμηση, Η συντακτική ομάδα του ialmopia.gr

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *